Nedovolená jízda spěšného vlaku ve Vlastci na Písecku

Dnes 28. 3. 2023 v 15:55 hodin spěšný vlak jedoucí z Milevska do Strakonic nedovoleně odjel z železniční stanice Vlastec na Písecku (minul návěstidlo zakazující jeho jízdu), poškodil výhybku a vjel na trať do postavené vlakové cesty pro spěšný vlak Sp 2071, který jel v opačném směru.

Dle informací z šetření Drážní inspekce na místě mimořádné události zastavili strojvedoucí vlakové soupravy ve vzdálenosti 51,9 m od sebe.

Foto . Drážní inspekce

Mimořádná událost se obešla bez zranění. Drážní inspekce zahájila vlastní šetření této mimořádné události včetně zpracování závěrečné zprávy.

 

Foto :  Drážní inspekce