Návrat k předprázdninovému provozu a trvalé změny PID od 31. 8. 2020

Po letním prázdninovém omezení se pražská MHD vrátí od pondělí 31. srpna 2020 do rozsahu provozu jako před prázdninami. Kratší intervaly budou nasazeny v metru v obou špičkách pracovních dnů (o 10-45 sekund), u tramvajových linek ráno a dopoledne (o 1-2 minuty) a u autobusů ve špičkách (o 2-3 minuty) i o víkendech (o 5 minut).

S ohledem na aktuální vývoj poptávky cestujících, kterých při srovnání s loňským rokem denně cestuje stále o 30-35 % (o 300-400 000 lidí) méně, ještě jízdní řády nedosáhnou maximální úrovně běžné před epidemií covid-19. Využití hromadné dopravy je průběžně sledováno (viz přiložené grafy) a provoz spojů je této situaci přizpůsobován. S ohledem na epidemiologickou situaci je ale vždy vypravováno o cca 20 % spojů více, než by aktuální poptávce odpovídalo.

Při maximálním úbytku cestujících (o 82 %) na konci března byl provoz PID v Praze omezen pouze o cca 30 %. V červnu při pokračujícím sníženém využití hromadné dopravy o cca 35 % byly jízdní řády omezené jen o cca 10 %. O letních měsících pak využití spojů PID nižší o cca 30-35 % nadále trvalo. V návaznosti na případný nárůst počtu cestujících je předpokládáno postupné navracení do plného provozu během podzimu letošního roku, nejdříve od pondělí 5. října. Pokud ale bude počet cestujících ve spojích PID stagnovat či klesat, bude i podoba provozu nadále odvozována od tohoto vývoje.

Mírné omezení dopravy večer

Oproti červnovému provozu zůstane mírně omezen provoz MHD večer mezi 21:00 a 22:30, a to z důvodu i nadále trvajícího poklesu cestujících hlavně ve večerním období. Dále bude do zářijových jízdních řádů zapracována zkušební změna vedení trasy autobusové linky 112 obousměrně přes Trojský most a místo ní pojede z Nádraží Holešovice k vysokoškolským kolejím na Pelc-Tyrolce nová polookružní linka 187. Po ukončení výluk v oblasti Strašnic bude již v polovině září obnoven standardní provoz tramvajové linky 13. 

K termínu zahájení nového školního roku (konkrétně od pondělí 31. 8. 2020, u části příměstských linek od neděle 30. 8. 2020) dojde k několika trvalým změnám v provozu autobusových linek PID. Největší proměnou projdou autobusové linky v oblasti pražských Kbel, nové trasy budou mít také některé regionální autobusové linky v oblasti Neratovic. Drobné úpravy spojů a zastávek se dotknou také některých dalších regionálních linek PID ve Středočeském kraji.

Změny v oblasti Kbel (od 31. 8. 2020)

185    Všechny spoje jsou nově ukončeny v zastávce Kbelský hřbitov (část spojů prodloužena z Bakovské, část zkrácena z Vinoře). Dochází tak k celkovému posílení provozu přes zastávky Sovenická a Zamašská. Do Vinoře i nadále pojde ve špičkách pracovních dní linka 182.

202    Linka je nově v oblasti centrálních Kbel vedena přes zastávku Kbely až do zastávky Kbelský pivovar a zpět přes novou zastávku U Rumpálu. Ruší se dosavadní konečná zastávka Nádraží Kbely.

302    Linka je v oblasti Kbel vedena ze zastávky Letecké muzeum přes zastávky Valcha, Kbelský lesopark, Sportovní centrum Kbely, Bakovská, Jilemnická, Pod Nouzovem a dále přes Ctěnice po své původní trase ve směru Přezletice, resp. Veleň. Zcela nově tak budou obslouženy lokality okolo nových zastávek Valcha, Jilemnická a Pod Nouzovem. Linka 302 bude zároveň rychlejší pro přímé spojení Letňan a Přezletic.

Dále bude sjednocen nástup v terminálu Letňany do autobusových linek ve směru Kbely zřízením nové zastávky Letňany uvnitř terminálu u nástupiště J, kde budou zastavovat linky 182, 185, 201, 302, 376, 378. Z tohoto důvodu bude také posunuta nástupní zastávka linek 351 a 377 o jedno nástupiště zpět (nově nástupiště K). Zastávka Ctěnice je přejmenována na Ctěnický zámek.

Změny v oblasti Neratovic (od 30. 8. 2020)

476    Linka nově zajíždí do místní části Lobkovice (náhradou za linku 479). Nový sled zastávek: Neratovice, Žel. st. –…– Neratovice, Lobkovice, Hřbitov – Neratovice, Lobkovice, V Lukách – Neratovice, Lobkovice, Statek – Neratovice, Lobkovice, Obchodní akademie SOVA – Kostelec nad Labem, Jiřice –…– Všetaty, Žel. st.

479    Linka nově zajíždí k železniční zastávce Neratovice, sídliště a nově neobsluhuje místní část Lobkovice (náhradně obsloužena linkou 476). Nová trasa linky: Neratovice, Korycany – Veliká Ves – Neratovice, Horňátky – Neratovice, Byškovice, Větrná – Neratovice, Byškovice, Družstevní – Neratovice, Byškovická – Neratovice, U Vojtěcha – Neratovice, sídliště – Neratovice, III. ZŠ – Neratovice, Bří Čapků – Neratovice, Školní – Neratovice, Kostomlatská.

Ostatní změny

164    Zkrácení rozsahu provozu cca do půlnoci.

266    Zkrácení školní linky o úsek Nové Butovice – Ovčí hájek.

353    1 pár spojů v pracovní dny odpoledne je prodloužen ze Zelenče do Svémyslic.

362    Obousměrně se zřizuje zastávka Libeř.

373    2 odpolední páry spojů o víkendech jsou nově vedeny přes Kopeč, Netřebu a Korycany.

433    Nový 1 pár spojů v pracovní dny v trase Nymburk, Hl. nádr. – Nymburk, Letců R.A.F.

482    Nový školní spoj v pracovní dny ráno z Mochova do Nehvizd.

491    Nový spoj v pracovní dny ráno z Českého Brodu do Mukařova.

656    Všechny spoje jsou vedeny přes Měšice také ve směru z Čakoviček do Líbeznic a Hovorčovic.

657    Všechny spoje jsou nově vedeny také přes zastávky Nová Ves; Měšice, Agropodnik; Měšice, Na Rejdišti; spoje vedené do/z Postřižína jsou zkráceny do zastávky Bašť, Baštěk.

663    1 školní spoj ráno z Kozomína jede nově již z Postřižína.

671    Školní linka je vedena do nové zastávky Brandýs n. L.-St. Boleslav, Tyršova (nejede do zastávky U Soudu).

Nové zastávky

Bakovská (pro linku 302)

Brandýs n. L.-St. Boleslav, Tyršova (pro linku 671)

Dolní Břežany, Hradišťátko (pro linku 333)

Jilemnická (pro linku 302)

Pod Nouzovem (pro linku 302)

Prebslova (pro linky 110, 351)

Valcha (pro linku 302)

Zrušené zastávky

Vozovna Strašnice (pro linky 5, 13, 91 pouze ve směru Černokostelecká, pro linku 26 pouze první zastávka ve směru Nádraží Hostivař před křižovatkou se Starostrašnickou ulicí)

Přejmenované zastávky

Nad Primaskou (pro linky 7, 26 a 95 ve směru z centra) se posouvá o cca 100 metrů severněji a dostává nový název Vozovna Strašnice

Vozovna Strašnice (pro linky 5, 13, 26 a 91 ve směru do centra ve Vinohradské ulici) má nový název Vinice (stejně jako zastávka v opačném směru na druhé straně křižovatky)

ilustrační foto