Ministerstvo zdravotnictví odstartovalo hlavní část očkovací kampaně “Očkujeme se pro život beze strachu”

Ministerstvo zdravotnictví spouští hlavní část očkovací kampaně. Ta je zaměřena obecně na podporu očkování, tedy nejen na očkování proti covid-19.

 

První fáze kampaně na podporu očkování proti covid-19 byla zahájena v srpnu, a to především na sociálních sítích.

Její podzimní a hlavní fázi spouští ministerstvo dnešním dnem. Tato část kampaně proběhne ve veřejných sdělovacích prostředcích i na outdoorových plochách. Je načasována před očekávanou podzimní vlnou covid-19, a také v okamžiku, kdy jsou v celé republice k dispozici nejnovější očkovací látky. Vizuální podobu kampaně navrhla a připravila agentura McCann Prague, nákup mediálního prostoru zajišťuje agentura Remmark. Součástí kampaně jsou vizuály pro očkovací místa, návrhy inzerátů, a především televizní a rozhlasové spoty se známým hercem Petrem Čtvrtníčkem, který má sám s covidem vlastní zkušenosti. Kampaň je zaměřena ale i na podporu očkování obecně s důrazem na prevenci.

 

„Přeočkovat se druhou posilovací dávkou u praktiků nebo v sítí očkovacích míst mohou lidé od 12 let, a to i bez objednání. V současné chvíli máme k dispozici nejnovější varianty vakcín proti covid-19. Očkování chrání proti vážnému průběhu tohoto onemocnění,“ řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Přeočkování je prováděno mRNA vakcínami Comirnaty a Spikevax a je plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

 

“Oslovil jsem herce Petra Čtvrtníčka a jsem rád, že se stal hlavní tváří naší informační a osvětové kampaně. Petr si sám prošel těžkým průběhem onemocnění covid-19, o což se prostřednictvím této kampaně chce podělit. Kampaň představuje i další skutečné příběhy osob, které mají svou vlastní zkušenost s epidemií covid-19,” komentuje kampaň ředitel komunikace Ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob.

Důležitou součást kampaně je i důraz na prevenci.

Zejména jde o dodržování hygienických zásad obvyklých pro sezónu respiračních infekcí, tj. dodržování rozestupů, nošení ochrany dýchacích cest v nedostatečně větraných místech s větším výskytem osob, ve zdravotnických zařízeních, v domovech pro seniory a další základní opatření respirační hygieny a v neposlední řadě i ohleduplnosti k ostatním. 

 

„Očkování doporučujeme zejména osobám starším 60 let, chronicky nemocným a dalším osobám s vyšším rizikem závažného průběhu. Covid-19 je stále mezi námi a představuje riziko pro veřejné zdraví. Vakcinace neslibuje konec covidu, ale očkováním jsme dokázali “zkrotit” i jiná onemocnění, pomozte nám “zkrotit” i covid. Chceme přesvědčit občany, aby se nechali očkovat pro své zdraví, čímž předejdeme zahlcení nemocnic i vážným zdravotním rizikům. Očkování chápeme jako základní nástroj ochrany před těžkým průběhem covidu-19 a jeho zdravotními i celospolečenskými riziky,” uzavírá náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic.