Krizový štáb hl. m. Prahy apeluje na pořadatele veřejných akcí i trhů

Krizový štáb hl. m. Prahy žádá pořadatele velkých akcí ve veřejném prostoru, aby upustili od pořádání jakékoli akce, která by mohla přispět k dalšímu šíření nemoci COVID-19. Zároveň upozorňuje pořadatele trhů na území Prahy, aby striktně dodržovali nařízení vlády ČR, jinak se vystavují hrozbě správního řízení a uložení sankce.

Štáb dnes dále projednal informace o aktuální situaci od Hygienické stanice hl. m. Prahy, od složek integrovaného záchranného systému a informace z oblasti dopravy. Doporučil stavební úpravu ve stanici Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy Strašnice, kde bude umístěna dekontaminační linka, a souhlasil se zvýšenou pohotovostí jednotek pražských sborů dobrovolných hasičů.

Krizový štáb hl. m. Prahy žádá Ústřední krizový štáb, aby pražští pracovníci složek IZS, kteří posilují callcentrum pro trasování, byli přednostně využíváni pro trasování kontaktů v hl. m. Praze.

 

Výstup z jednání Krizového štábu hl. m. Prahy  ze dne 23. 10. 2020

 

  • Krizový štáb hl. m. Prahy přijal informace o aktuální situaci od Hygienické stanice hl. m. Prahy, od složek integrovaného záchranného systému a informace z oblasti dopravy.
  • Krizový štáb hl. m. Prahy vyzývá pořadatele velkých akcí ve veřejném prostoru, aby upustili od pořádání jakékoli akce, která by mohla přispět k dalšímu šíření nemoci COVID-19.
  • Krizový štáb hl. m. Prahy upozorňuje pořadatele trhů na území hl. m. Prahy, aby striktně dodržovali nařízení Vlády ČR, v opačném případě se vystavují hrozbě   správního řízení a uložení sankce.
  • Krizový štáb hl. m. Prahy doporučuje provést prostřednictvím krizového opatření stavební úpravu výjezdové stanice Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy Strašnice, tak aby bylo možné umístit dekontaminační linku ve vnitřních prostorách.