Kostel sv. Bartoloměje v Pardubicích se pyšní novou vstupní rampou

Řemeslníci v posledních dnech dokončili práce na bezbariérovém vstupu do kostela sv. Bartoloměje na náměstí Republiky. Nyní se tak do objektu díky rampě bez problému dostanou i lidé s handicapem, kteří sem míří například na bohoslužbu či jiný obřad. Radnice na náklady spojené s výstavbou rampy přispěla dotací ve výši necelých 600 tisíc korun.

Bezbariérový vstup do kostela sv. Bartoloměje

„Spolu s výstavbou nové rampy bylo kompletně předěláno také schodiště, které nyní dohromady s rampou tvoří jednotný celek. Při rekonstrukci byly použity masivní kamenné prvky, které svou texturou, barvou i pevností odpovídají těm původním, jež byly při stavbě rampy a rekonstrukci schodiště opětovně využity,“ informuje o provedených pracích primátor města Martin Charvát.

Bezbariérový vstup do kostele Sv. Bartoloměje

S vybudováním rampy navíc pomohla městská dotace. „Věřím, že veřejnost tuto novinku uvítá, za město je to jeden z kroků, jak handicapovaným zpřístupnit další místo, jež plní veřejnou funkci v podobě pořádání bohoslužeb, svateb či křtů. Rozhodli jsme se proto z městského rozpočtu podpořit úpravu této raně gotické památky dotací z Programu podpory bezbariérovosti dotaci ve výši 585 tisíc korun,“ dodává náměstek primátora zodpovědný za sociální politiku Jakub Rychtecký.

Kamenná mozaika před kostelem, který je pod správou Římskokatolické farnosti – arciděkanství Pardubice, zůstala zachovaná a chodník byl uzpůsoben tak, aby výškově navazoval na celkovou úpravu vstupu do objektu. Ten je navíc součástí Městské památkové rezervace a zapsaný je také v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR, při úpravách tak řemeslníci dbali na to, aby nedošlo ke znehodnocení budovy. Náklady stavebních prací navíc byly v konečném důsledku nižší, než se očekávalo. „Při tvoření rozpočtu jsme počítali s rezervou na archeologický výzkum a větší množství předlážděné dlažby. Tyto práce však nebyly v celém rozsahu provedeny a náklady tak dosáhly výše přibližně 448 tisíc korun, díky čemuž Arciděkanství Pardubice navrátí městu Pardubice z přijaté dotace částku ve výši zhruba 137 tisíc korun,“ dodává za Arciděkanství Pardubice Martin Štěpánek.

Více informací naleznete ZDE