Korunovační klenoty Hrad vystaví 17. až 24. ledna ve svatovítské katedrále – PRODLOUŽENO

Již počtvrté za dekádu vystaví Pražský hrad korunovační klenoty. „Prezident republiky rozhodl o vystavení českých korunovačních klenotů k příležitosti 30. výročí vzniku České republiky ve dnech 17. až 24. ledna,“ oznámil hradní kancelář Vratislav Mynář.

Korunovační klenoty mohou být vystaveny pouze v areálu Hradu, tentokrát je lidé uvidí netradičně v katedrále svatého Víta

U příležitosti 30. výročí vzniku České republiky budou pro veřejnost vystaveny České korunovační klenoty. Vystavení se tentokrát uskuteční v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha jako připomínka prvního veřejného vystavení v roce 1929. 

Svatováclavská koruna, královské žezlo, jablko a Korunovační kříž budou stejně jako v roce 1929 vystaveny v původní vitríně, navržené architektem Gočárem. Součástí výstavy bude mimořádné vystavení relikvie (lebky) sv. Václava ve Svatováclavské kapli katedrály a vitrína s textilními součástmi souboru korunovačních klenotů – královským pláštěm s hermelínovým límcem. 

V jižní boční lodi katedrály doplní celý výstavní projekt dvě vitríny, jedna s koženými pouzdry na korunu, žezlo a jablko, druhá s pohřebními klenoty Přemysla Otakara II., jejichž podoba je připomínkou nedochovaných insignií českých králů z rodu Přemyslovců.

Trasa prohlídky: vstup jižními zahradami z Opyše -> Býčí schodiště -> III. nádvoří -> vstup do katedrály od západního průčelí. 

Suvenýry ke korunovačním klenotům, turistické vizitky, magnetky, pohledy a další upomínkové předměty si můžete zakoupit v nově otevřené Reprezentační prodejně Pražského hradu, umístěné v předsálí Obrazárny Pražského hradu na II. nádvoří.

Informace budou průběžně doplňovány na www.hrad.cz 

 

zdroj: „Fotoarchiv KPR, foto Jan William Drnek“

Titulní foto : zdroj: „Fotoarchiv KPR, foto Jan William Drnek“

Z provozních důvodu, stejně jako v minulých letech, se nebudou vydávat žádné časové ani jiné vstupenky. Návštěvu nelze rezervovat. 

Do prostoru nebude možné vstupovat s objemnějšími zavazadly.

Pro případné odložení větších zavazadel bude k dispozici šatna ve Starém královském paláci. 

Přednostní vstup mají pouze návštěvníci na invalidním vozíku, a to při prokázání se platným průkazem ZTP či ZTP/P. Výhradně vozíčkářům splňujícím výše uvedené podmínky a jedné osobě v jejich doprovodu je umožněn zvláštní vstup přímo ze III. nádvoří. Pro ostatní držitele průkazů ZTP či ZTP/P platí (bez jakýchkoli výjimek) režim vstupu jako u všech ostatních návštěvníků. 

Přednostní vstup do výstavy nemají ani návštěvníci s dětskými kočárky; ty navíc nelze do výstavního prostoru vpustit. Návštěvu s dětským kočárkem proto důrazně nedoporučujeme.