Hlavní město Praha se snaží plnit plán, chce vysadit milion stromů za osm let

Hlavní město si v roce 2019 vytyčilo cíl do osmi let vysázet na svém území milion nových stromů. Od přijetí tohoto plánu bylo do dnešního dne v Praze vysazeno 370 tisíc nových stromů. Ty přibývají ve vznikajících lesoparcích, městských parcích, ovocných sadech i v ulicích města.

Pro adaptaci města na změnu klimatu mají stromy nezastupitelnou roli.

„V loňském roce jsme nejvíce stromů – přes 70 tisíc – vysázeli v nově budovaném lese Na Musile nebo v lesoparku V Ladech na východním okraji Prahy. Stromy doplňujeme i do parků v centru města, sázíme podél potoků a rybníků. Stromy mohou i ve městě nést ovoce, proto obnovujeme a zakládáme sady. Loni jsme vysadili novou a jedinou kaštanku v Praze. Naší snahou je doplňovat stromy i do ulic města. Nedílnou součástí je péče o vysazené stromy, která je zásadní zejména v prvních pěti letech,“ uvádí náměstek primátora hl. m. Prahy pro životní prostředí Petr Hlubuček.

Kromě nových lesů a lesoparků město v roce 2020 vysázelo nové stromy i ve stávajících parcích v centru města, především ve Stromovce (255 stromů), na Petříně (61 stromů) či na Dívčích Hradech (441 stromů). U ovocných sadů to pak bylo v Jinonicích, který byl vysázen z jedlých kaštanů o 48 stromech a je zřejmě jedinou kaštankou v Praze. Obnoven byl sad Rádiovka v Satalicích a stromy přibyly v Třešňovce v Hrdlořezích.

Stromy i v ulicích

Snahou vedení Prahy je vysazovat stromy i v ulicích města. Takto například loni vznikla nová alej 17 stromů v Blanické ulici v Praze 2. Každý strom je zde uložen do prokořenitelných buněk, které v zemi vytvářejí dostatek prostoru a zlepšují provzdušnění pro jeho zdárný růst. Nedílnou součástí každé výsadby je i zajištění podmínek pro růst a zálivka.

„Každý strom v našem městě je v době, kdy čelíme klimatickým výzvám, velmi cenný. Nové stromy ve městě jsou investicí do budoucnosti. Těší mě, že se nám ve městě daří stromy sázet i chránit nejen v okrajových částech, ale i v centru města. Radost mám nejen z nových alejí na Václavském náměstí nebo na Jižním Městě, ale potěšil mě i příslib starosty Prahy 1, který nechá v klidu dožít javor stříbrný na Smetanově nábřeží,“ říká Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy.

Sázení pokračuje i v letošním roce

Doplnění stromořadí se dočká v rámci revitalizace další významný park v centru města – park na Vítkově, kde přibude v květnu více než 130 nových stromů. Stromovka se letos rozšíří o kus území Výstaviště a vysázena bude nová lipová alej ve Starém parku či alej od Šlechtovky k Výstavišti. Další lípy přibydou i na Václavském náměstí v další fázi revitalizace.

Nový rozsáhlý les vzniká v rámci celkové revitalizace krajiny u Lítožnice mezi Běchovicemi, Dubčí a Kolodějemi, kde se v těchto dnech uskutečňuje výsadba více než 50 tisíc stromů. Jedná se o území, které prochází celkovou revitalizací včetně nedalekého potoka Říčanka a vznikne zde i nový rybník.

„V místě, kde stromy rostou, vytváří pohodovější mikroklima jednak poskytováním stínu, který snižuje pocitovou teplotu, ale dále také pomocí odpařování vody, čímž ochlazují okolí jako přirozená klimatizace, i čištěním ovzduší od škodlivých látek. Lesy a parky tak hrají nenahraditelnou roli i v každodenním životě Pražanů. Jejich obliba se ukázala i při nedávné uzávěře okresů v době pandemie,“ doplňuje náměstek Petr Hlubuček

„Počet vysázených stromů v Praze mohou lidé sledovat i na webu zastromujprahu.cz, kde pravidelně zveřejňujeme jejich počty a plány na nadcházející měsíce. Lidé se do sázení mohou také aktivně zapojit a přihlásit se na některou ze sázecích akcí, třeba letos na podzim, pokud budou dobré epidemické podmínky,“ uzavírá Zdeněk Hřib.

Dbá se i na druhovou pestrost

Při výsadbě nových stromů je mimo jiné dbáno na druhovou pestrost, aby se nešířila nákaza kůrovcem. Naprostou většinu nově vysazených stromů představují tzv. listnáče – dub zimní, lípa srdčitá, buk lesní a habr obecný. Ty jsou doplňovány o jehličnany – především borovice, modřín a douglasku.

Stromy sází z většiny hlavní město, svůj podíl mají i městské organizace a městské části. Z celkového počtu 89 500 stromů vysazených v roce 2020 zajistil více než 95 % odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy prostřednictvím Lesů hl. m. Prahy. Městské části vysadily na svých územích přes 2 100 stromů (2,5 %) a městské společnosti jako Technická správa komunikací či odbor investiční Magistrátu hl. m. Prahy v rámci svých projektů téměř 900 stromů.

 

Zdroj: TZ list s.r.o.

Foto: Iva Roháčková