Harmonogram přechodu na DVB-T2 v ČR

Přechod na nový standard pozemního digitálního televizního vysílání – DVB-T2 se řídí přesným časovým harmonogramem, který byl schválený v roce 2018 v rámci Technického plánu přechodu. Přechod na DVB-T2 se uskuteční v období listopad 2019 – červen 2020.

Samotný přechod, tedy zapínání nových vysílacích sítí DVB-T2 a vypínání současných DVB-T sítí, bude postupné. Snahou je, aby se přecházelo po co největších územních celcích. Po celou dobu jsou souběžně v provozu tzv. přechodové sítě DVB-T2, které mají celoplošné pokrytí v rámci ČR. Už nyní tedy můžete přijímat televizní vysílání v DVB-T2 prostřednictvím certifikovaných přístrojů (přijímače jsou označeny známkou „DVB-T2 ověřeno“).

 

HARMONOGRAM PŘECHODU NA DVB-T2 v ČR

 

Finální přechod na DVB-T2

Vypínání současných DVB-T sítí bude zahájeno 27. listopadu 2019, kdy v skončí vysílání České televize v rámci DVB-T sítě v Praze a ve středních Čechách z vysílačů Žižkov a Cukrák. Od 9. ledna 2020 pak budou postupně vypínány další vysílače, a to nejen v síti ČT, ale také v síti Českých Radiokomunikací a dalších operátorů. Vysílání DVB-T sítí bude definitivně a celoplošně ukončeno 24. června 2020.

Po tomto datu nebudete moci na klasickou televizní anténu naladit televizní vysílání, aniž byste neměli televizor nebo set-top-box s tunerem DVB-T2. Pokud bydlíte v bytovém domě a pro příjem televize využíváte tzv. společnou anténu, neobejde se přechod na nový typ vysílání bez úprav televizních antén a anténních systémů. Tyto úpravy je nutné provést ve spolupráci se specializovanými servisními firmami.

Kontakt

V případě, že máte jakékoliv dotazy týkající se nového standardu televizního vysílání, na které jste nedostali odpověď na těchto stránkách, nebo potřebujete poradit, obraťte se na :