ENERGIE A CIVILIZACE ve městě Mělník

Udržitelná budoucnost – aktuální téma, na které navazuje druhá unikátní výstava z produkce společnosti Medialogue s názvem ENERGIE A CIVILIZACE. Volně přístupná bude k vidění od 5. do 23. dubna 2023 na náměstí Míru v Mělníku. Expozice řeší prostřednictvím čtyřiceti témat způsoby využívání energie v historických, společenských, politických a technických souvislostech a nastiňuje jejich možné dopady na naši i budoucí generace. V noci solárně nasvícené panely s fotografiemi a texty nabízejí úvahy a propojení s událostmi napříč časem a jejich dopadem do budoucna.

Výstava „Energie a civilizace“, která volně navazuje na expozici „Voda a civilizace“, nechává každého diváka zamyslet se nad tím, jak energii využíváme a jak mohou naše chování a postoje ovlivnit naši svobodu, budoucnost i prosperitu.

Podle spoluautora a kurátora výstavy Miroslava Bárty lidstvo dosáhlo díky objevování stále nových zdrojů energie dnešní technologické úrovně, která je klíčová i pro zajištění národní bezpečnosti. 

Dnes můžeme vidět s veškerou naléhavostí, že otázka zajištění energie a zdrojů byla, je a vždy bude jedním ze základních a výsostně strategických aspektů fungování jakékoli lidské společnosti nebo civilizace. Maximálně možná soběstačnost a dostatek zdrojů jsou limitujícím faktorem vývoje, životní úrovně i svobody každé společnosti. Dnes je tato otázka ještě zásadnější, a to tím spíš, že se kontrola zdrojů stává strategickou otázkou a může významně narušit geopolitický poměr sil. Otázka zajištění objektivně levných zdrojů energie je pro naši budoucnost naprosto zásadní a tato výstava na to jasně poukazuje,“ říká prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr., archeolog a egyptolog. 

Mělník efektivně snižuje spotřebu energie – vnímají to i děti, které se zapojily do kreativní soutěže.

Ve spolupráci s Technickými službami města Mělník probíhá na veřejném osvětlení výměna 2 300 kusů neefektivních světelných zdrojů za LED žárovky, kde město čeká rychlou návratnost a okamžitou úsporu. Dále připravují zástupci města komplexní energetické řešení (včetně například zateplení fasády a střechy, výměny oken a dveří, výměny svítidel za LED atd.) jedné z budov Centra seniorů Mělník a budovy odloučeného pracoviště ZŠ J. Matiegky v ulici Cukrovarská. „V podobných projektech a opatřeních budeme i nadále pokračovat. Jsme hrdí na to, že můžeme hostit výstavu Energie a civilizace a ukázat, jaký pokrok se v oblasti energetiky dělá. Plně si uvědomujeme důležitost otázky hospodaření s energiemi, a proto věnujeme pozornost efektivním a smysluplným projektům zaměřeným na energetické úspory a management. Věřím, že výstava přispěje k osvětlení problematiky a pomůže lidem lépe porozumět využití energie a následného vlivu na naše každodenní životy,“ upozorňuje Petr Kowanda, místostarosta města Mělník.

 

Do projektu se zapojily i mělnické děti od 3 do 15 let. Ve třech kategoriích posílaly svá výtvarná a fotografická díla s tématem energie. Cílem bylo, aby si uvědomily význam energie pro tuto planetu. Autoři nejúspěšnějších děl, které si veřejnost může prohlédnout během trvání výstavy v prostorách mělnické radnice, získají 5. dubna ceny od partnerů výstavy.

 

Mezi zajímavosti expozice patří například objev přírodního „jaderného reaktoru“ starého 2 miliardy let v lokalitě Oklo v Africe.

Výstava ukáže typy energií na přehledných schématech a fotografiích od využití ohně přes století páry, průmyslovou revoluci, vynález elektřiny, počátky těžby ropy, využití vodních, větrných i solárních elektráren i atomového jádra. Divák si prohlédne panely věnované geotermální energii, elektromobilitě, umělé inteligenci i městům budoucnosti. Expozice se dotýká i tak aktuálních témat, jako jsou jaderná energetika, role fosilních paliv, datová centra a jejich dopady na životní prostředí i důsledky těžby, jako je devastace přírody a významných ekosystémů. Upozorňuje na nově nastupující zdroje „zelené“ energie, nebo fenomén, kterým je skutečnost, že naše civilizace je vůbec první, která nedokáže většinu z toho, co vyrobí, recyklovat nebo znovu použít ve výrobním procesu, na což naléhavě upozorňuje prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr., archeolog a egyptolog. 

Záštitu výstavě poskytlo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. „Ve čtvrtek 24. února 2022 jsme se probudili do noční můry. Rusko vyhlásilo válku demokratickému světu. Aby se tato noční můra neopakovala, musíme minimalizovat naši energetickou závislost na Rusku a kompletně změnit naše přemýšlení o energetice. Výstava Energie a civilizace nám může ukázat cestu,“ říká Ing. Jozef Síkela, ministr průmyslu a obchodu ČR.

Projekt výstavy Energie a civilizace podporuje také Ministerstvo životního prostředí. Snižování spotřeby energií a fosilních paliv je jediným řešením, jak se vyhnout nejhrozivějším dopadům změny klimatu. Energetická a klimatická krize jsou zásadním způsobem propojeny, a proto i řešení musí být společné. Tedy co nejrychlejší přechod na moderní energetiku, která bude úsporná a co nejvíc bezemisní. A takovou energetiku Ministerstvo životního prostředí prosazuje pro naši budoucnost,“ upřesňuje Mgr. Petr Hladík, ministr životního prostředí ČR.

Jak upozorňuje předseda představenstva ČEPS, a.s. Ing. Martin Durčák, energie získaná ze Slunce, ohně a postupně také z vody a páry, stála u zrodu moderní civilizace. Energie, zejména elektrická, je hlavním hybatelem pokroku. Bezpečné dodávky elektřiny mají zásadní vliv na průmysl aekonomiku. ČEPS, provozovatel přenosové soustavy České republiky, za ně odpovídá asvé poslání spolehlivě plní. Díky svému know-how hraje zásadní roli při rozvoji energetiky u nás doma ivevropském kontextu.“

„Výstava Energie a civilizace je v pořadí již druhá, která se týká udržitelné budoucnosti nás všech. Těmito tématy se dlouhodobě zabývám, protože je potřeba lidem neustále připomínat, že odpovědnost za naši budoucnost je záležitostí každého z nás. A dělá mi radost, že mnoho lidí i díky těmto výstavám uvažuje o naší společné budoucnosti s větší zodpovědností,“ uzavírá MgA. Olga Menzelová, producentka výstavy.

Partneři výstavy

Generálním partnerem putovní výstavy je Skupina ČEZ. Partnery výstavy jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, ČEPS, a. s., Středočeský kraj, Povodí Vltavy, státní podnik a Svaz vodního hospodářství ČR. Pořadatelem je město Mělník. Organizátorem je společnost Medialogue.