DHL Express oznamuje dosud dvě největší dohody o udržitelném leteckém palivu uzavřené s bp a Neste v objemu více než 800 milionů litrů

  • Společnosti bp a Neste se zavazují dodávat DHL Express více než 800 milionů litrů paliva pro udržitelné letectví do roku 2026
  • Úspory CO2 na základě životního cyklu se odhadují na ekvivalent ročních emisí skleníkových plynů ve výši cca 400 000 osobních aut.
  • Tyto dohody znamenají významný krok směrem k cíli skupiny Deutsche Post DHL Group, a to využívat 30 % udržitelného leteckého paliva pro veškerou leteckou dopravu do roku 2030.
  • Frank Appel, generální ředitel Deutsche Post DHL Group: „Použití udržitelného leteckého paliva (SAF) je v současnosti jednou z klíčových cest ke snížení emisí CO2 během životního cyklu letectví.“

 

 DHL Express oznámila významný krok směrem k dekarbonizaci letecké logistiky a její udržitelnosti.

Společnost DHL potvrdila novou strategickou spolupráci se společnostmi bp a Neste k poskytnutí více než 800 milionů litrů paliva pro udržitelné letectví (SAF) společnosti DHL Express během příštích pěti let. Nové dohody tvoří jednu z dosud největších dohod SAF v letectví. Tyto obchodní dohody, spolu s dříve oznámeným zavedením SAF v síti DHL v San Franciscu (SFO), East Midlands (EMA) a Amsterdamu (AMS), překročí 50 procent cíle DHL Express k dosažení 10 procent přimíchávání SAF v rámci letecké přepravy do roku 2026. DHL očekává, že strategická spolupráce ušetří přibližně dva miliony tun emisí oxidu uhličitého během životního cyklu leteckého paliva – ekvivalent ročních emisí skleníkových plynů ve výši přibližně 400 000 osobních aut¹.

DHL Express přepraví ročně více než 480 milionů urgentních dokumentů a balíků pomocí své celosvětové sítě do 220 zemí a teritorií. Jednoduše řečeno, s 800 miliony litrů, což je přibližně 1000 ročních letů DHL na trase mezi americkým Cincinnati a německým Lipskem, by mohly být Boeingy 777 provozovány přibližně 12 let² za předpokladu 100% využití SAF³. Celkem to odpovídá 12 000 uhlíkově neutrálním dálkovým letům.

„Jako přední světový poskytovatel logistiky jsme se zavázali poskytovat zákazníkům ekologická a udržitelnější řešení. Významné obchodní vztahy SAF s bp a Neste představují významný krok v leteckém průmyslu a ověřují rámec našeho udržitelného plánu,“ říká Frank Appel, generální ředitel Deutsche Post DHL Group. „Použití SAF je v současnosti jednou z klíčových cest leteckého průmyslu ke snížení emisí CO2 během životního cyklu leteckého paliva u aktuálně dostupných typů letadel.“

„Jsme hrdí, že se nám podařilo uzavřít dohodu, která prohlubuje náš strategický vztah se skupinou Deutsche Post DHL. Jak bp přechází na integrovanou energetickou společnost, využíváme náš hodnotový řetězec zahrnující suroviny, globální výrobu, logistiku a letištní infrastrukturu. Jen málo společností má  obchodní, ale také obchodně-odborné znalosti v SAF, potřebné k navrhování a dodávání řešení pro komplexní potřeby zákazníků. Naší ambicí je ještě těsněji spolupracovat s letišti a leteckými společnostmi na možnostech dekarbonizace,“ říká Martin Thomsen, SVP, Air bp.

Ve svém plánu udržitelnosti se Deutsche Post DHL Group zavázala, že do roku 2030 použije 30 % směsi SAF pro veškerou leteckou přepravu.

Oba dodavatelé budou poskytovat SAF vyrobené z odpadních olejů.  SAF z odpadů a zbytků může během svého životního cyklu snížit emise skleníkových plynů až o 80 % ve srovnání s konvenčním leteckým palivem, které nahrazuje, a tím snížit uhlíkovou stopu DHL. Aby bylo zajištěno, že palivo je udržitelné, je zabráněno používání surovin, které konkurují produkci potravin nebo způsobují nepřímé změny ve využívání půdy.

„ Neuplyne den, kdy by se nás naši zákazníci nezeptali na nízkouhlíková logistická řešení a nebyli  partnerem v naší společné snaze být součástí vytváření udržitelnější budoucnosti,“ říká John Pearson, generální ředitel DHL Express. „Nové smlouvy SAF s bp a Neste jsou milníky na této cestě. Naším hlavním cílem je inspirovat více dodavatelů SAF k řešení současného nedostatku dodávek. Zároveň vyzýváme ty, kteří utváří pravidla, aby nastavili správný rámec pro urychlení nárůstu SAF na trhu v EU a na celém světě, včetně účetního mechanismu, který umožňuje flexibilní nákupy a používání SAF.“

„Tato dohoda o dosud největším odběru ekologického leteckého paliva SAF je milníkem, který klade důraz na rostoucí potřebu a naléhavost – stejně jako závazek – jednat v oblasti emisí souvisejících s letectvím. Jsme rádi, že můžeme společně s DHL podniknout tento významný krok, který ukazuje společné ambice obou společností a je dalším pokrokem na naší cestě k vytvoření zdravější planety pro naše děti,“ říká Peter Vanacker, prezident a generální ředitel Neste. „Dnešní oznámení také odráží skutečnost, jakým způsobem pomáháme zákazníkům snížit emise skleníkových plynů o minimálně 20 milionů tun CO2 ročně do roku 2030. SAF je základním kamenem úsilí leteckého průmyslu dosáhnout nulových čistých emisí do roku 2050. Vyžaduje společné úsilí v celém hodnotovém řetězci letectví se všemi zúčastněnými stranami, s využitím všech dostupných surovin a řešení k dosažení tohoto cíle.“

DHL Express si klade za cíl v budoucnu rozšířit svá partnerství s dodavateli Sustainable Aviation Fuel a neustále zvyšovat procento SAF ve své letecké dopravě. DHL je i nadále odhodlána podporovat inovativní technologie k výraznému snížení emisí skleníkových plynů v letectví, jak je uvedeno v plánu udržitelnosti skupiny Deutsche Post DHL Group.

 

1Zdroj: EPA, Výpočet: 8,89 × 10-3 metrických tun CO2/galon benzínu × 11 556 VMT průměr osobního/nákladního automobilu × 1/22,5 míle na galon osobního/nákladního automobilu × 1 CO2, CH4 a N2O/0,993 CO2 = 4,60 metrických tun CO2E/vozidlo/rok

2Výpočet: Vzdálenost mezi Cincinnati a Lipskem: 7 145 km, DHL Express cca. 1 000 letů / ročně na trase, spotřeba cca. 67 600 litrů na let: 800 m litrů/67 600 litrů = 11 834 letů/1 000 letů za rok = 11,83 let.

3Ilustrativní příklad, současné přimíchávání SAF je schváleno normami pro letecká paliva až na 50 %.

          


             

DHL – Logistická společnost pro celý svět

 

DHL je přední světovou značkou v logistice. Naše divize DHL nabízejí bezkonkurenční portfolio logistických služeb počínaje vnitrostátním a mezinárodním doručováním balíků, řešením přepravy a plnění prostřednictvím elektronického obchodu, mezinárodní expresní, silniční, letecké a námořní dopravy až po řízení průmyslového dodavatelského řetězce. S přibližně 380 000 zaměstnanci ve více než 220 zemích a teritoriích po celém světě. DHL spojuje lidi a podniky bezpečným a spolehlivým způsobem a napomáhá volnému běhu globálního obchodu. Díky specializovaným řešením pro růst na trhu v odvětví logistiky, včetně odvětví technologií, biologických věd a zdravotní péče, energetického a automobilového průmyslu či maloobchodu, prokázané angažovanosti ve společenské odpovědnosti a nepřekonané přítomnosti na rozvíjejících se trzích, lze DHL bezesporu prohlásit za „Logistickou společnost pro celý svět“. DHL je součástí Deutsche Post DHL Group. Skupina vygenerovala v roce 2021 tržby přes 81 miliard eur. Díky udržitelným obchodním mechanismům dobrovolným závazkům vůči společnosti a životnímu prostředí, je skupina přínosem pro celý svět. Cílem Deutsche Post DHL Group je do roku 205 dosáhnout logistiky s nulovými emisemi.

 

Bp

Cílem bp je přetvořit energii pro lidi a naši planetu. Stanovila si ambici stát se společností s čistými nulovými emisemi do roku 2050 a pomoci světu dosáhnout čistých nulových emisí a strategie, jak této ambice naplnit. Vzhledem k tomu, že svět hledá paliva s nižším obsahem uhlíku, bp vidí jasné příležitosti, jak využít své portfolio aktiv a zákaznickou základnu – proto je bioenergie jedním z transformačních motorů růstu bp. Společnost předpokládá investice do pěti velkých projektů v oblasti biopaliv, včetně přeměny až dvou rafinérií. Naším cílem je být předním prodejcem udržitelného leteckého paliva (SAF) s 20% podílem na celosvětovém prodeji SAF do roku 2030. V letectví jsme jedním z předních prodejců SAF a dosud jsme dodávali na 20 letišť v sedmi zemích.

Air bp,  jakožto letecká divize společnosti bp, je jedním z předních světových dodavatelů produktů a služeb leteckého paliva. Již více než 90 let investuje do leteckého průmyslu, aby lidé mohli bezpečně létat po celém světě. V roce 2019 jsme dodali přes 6,7 miliard galonů leteckého paliva, čímž jsme zásobili více než 7 000 letů denně na více než 700 místech ve více než 55 zemích – to je více než pět letadel za minutu.

 

Neste

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) vytváří řešení k boji proti změně klimatu a urychlení přechodu k cirkulární ekonomice. Zpracováváme odpad, zbytky a inovativní suroviny na obnovitelná paliva a udržitelné suroviny pro plasty a další materiály. Jsme předním světovým výrobcem udržitelného leteckého paliva, obnovitelné nafty a rozvíjíme chemickou recyklaci v boji s problémem plastového odpadu. Naším cílem je pomoci zákazníkům snížit emise skleníkových plynů pomocí našich obnovitelných a cirkulárních řešení o minimálně 20 milionů tun ročně do roku 2030. Naší ambicí je, aby se ropná rafinérie Porvoo ve Finsku do roku 2030 stala nejudržitelnější rafinérií v Evropě. Představujeme obnovitelné a recyklované suroviny, jako jsou zkapalněné odpadní plasty jako rafinérské suroviny. Zavázali jsme se dosáhnout uhlíkově neutrální produkce do roku 2035 a do roku 2040 snížíme intenzitu emisí uhlíku prodávaných produktů o 50 %. Nastavili jsme také vysoké standardy pro biologickou rozmanitost, lidská práva a dodavatelský řetězec. Důsledně jsme byli zahrnuti do  Dow Jones Sustainability indexu a do žebříčku Global 100 celosvětově nejudržitelnějších společností. V roce 2021 činily tržby Neste 15,1 miliardy EUR.