Chystáte se stavět? Pořádek na stavbě je součástí bezpečnosti práce

Jaro klepe na dveře a kdo se chystá stavět či rekonstruovat, ten má nejvyšší čas začít připravovat projektové dokumentace a stavební plány. Jakmile pominou mrazy, po celém Česku se rozvrčí míchačky a do pohybu se dají kolečka s betonem. Stavba svépomocí nebo s firmou má ale několik úskalí, a jedním z nich je pořádek.

Zákon a pořádek – doslova

Povinnost bezpečného, a tedy i čistého, pracovního prostředí ukládá zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jeho § 3 stanovuje povinnosti zhotovitele stavby, mezi které mimo jiné patří:

  • udržování pořádku a čistoty na staveništi,
  • uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace,
  • zajištění požadavků na manipulaci s materiálem,
  • určení a úprava ploch pro uskladnění,
  • uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálu.

Kdo zodpovídá za dodržování těchto povinností? Jestliže obydlí staví firma, tak je to stavbyvedoucí. Na něj dohlíží projektant zodpovědný za dodržování projektové dokumentace. V ní je určený způsob nakládání s odpadem a metody dodržování pořádku na staveništi.

Co ale když stavíte svépomocí? V tom případě jste vedle projektanta za pořádek zodpovědní vy. Kontrola ze strany vás jako zadavatele stavby je na místě i v případě, že projekt staví firma. Případná zranění stavbu zdrží a nesou s sebou pouze nepříjemnosti.

BOZP a skladování materiálu

Paragraf 3 se týká i skladování materiálu, které by mělo odpovídat bezpečnostním štítkům uvedeným na jednotlivých substancích. Skladování ředidel si žádá jiné podmínky než štuky a lepidla. 

Na velkých stavbách můžete na skladování využít pronájem kontejnerů s možností umístění na sebe. Případně zajistěte postupnou logistiku, aby nedošlo ke hromadění materiálu.

Úklid a jeho etapy

Projektanti rozdělují úklidové fáze do třech etap podle postupu stavby – přípravné práce, zemní práce a dokončovací práce. Každá z nich je specifická a vyžaduje odlišný přístup.

Přípravné práce

V této fázi se na papír zanášejí všechny okolnosti související s úklidem. Kdo odpovídá za pořádek na staveništi a kam se odpad vyváží? Veškeré pokyny zanesené v projektové dokumentaci jsou následně závazné pro všechny, kteří se stavby účastní.

Zemní práce

Druhá fáze stavby se týká exteriérů a je závislá na počasí. Úprava staveniště do podoby vhodné k vykopání základů, samotný výkop, ale také odvoz křovin a další zeleně. To vše spadá do úklidu ve fázi zemních prací.

V této fázi si můžete snížit náklady na stavbu. Domluvte si s dodavatelskou firmou, že část odpadu odvezete na vlastní náklady sami. Půjčovna vozíků Boels vám za pár set korun na den pronajme přívěs, se kterým zemní odpad odvezete do sběrného dvora.

Dokončovací práce

Odřezky, zbytkový materiál, ale také nedopalky cigaret a rozbité nářadí. Úklid v dokončovací fázi se netýká jen finále stavby. Ve své podstatě se jedná o dodržování pořádku v celém stavebním procesu.

I v tomto případě můžete část odpadu vyvést na vlastní náklady sami. S firmou si ale domluvte míru úklidu. Nechcete přece po někom uklízet odhozené nedopalky a pytlíky od svačiny.

Prevence – půl zdraví

Stejně jako všude je nejdůležitější prevence. Pravidelný každodenní úklid všech stavebních úseků zajistí dodržení BOZP bez větší námahy. Dbejte na to, aby zaměstnanci firmy nenechávali pohozené nářadí a uklízeli po sobě.

Dodržení pořádku na stavbě je ošemetná věc, kterou zákon definuje velmi jasně. V případě zranění dochází k místnímu šetření, ve kterém se posuzuje právě stav konkrétního stavebního úseku. A sankce za porušení bezpečnostních opatření jsou vysoké.