České dráhy upraví tarify na rok 2024 v souladu se státní jednotnou jízdenkou

České dráhy upraví kilometrický tarif a z něj odvozené nabídky pro jízdní řád 2024 ve stejné výši, jako se stane u státního Systému jednotného tarifu a jízdenek OneTicket. Půjde o zvýšení tarifů v průměru o 9,5 %. Úprava reflektuje vývoj inflace i rostoucí ceny vstupů za uplynulý rok např. v oblasti údržby, nafty, ceny náhradních dílů a dalších položek, které ovlivňují náklady na zajištění dopravy. Až do 9. prosince bude možné zakoupit jízdenky včetně předprodeje na 2 měsíce za současné ceny. Vyšší ceny se tak mohou do nákladů na cestování reálně promítnout až v prvním čtvrtletí roku 2024.

České dráhy upraví své kilometrické tarify a z nich odvozené nabídky k obvyklému termínu, kterým je zavedení nového jízdního řádu 2024. V letošním roce budou nové tarify platit od 10. prosince. Naposledy společnost upravila svůj základní kilometrický tarif k 11. prosinci 2022.

Základní kilometrický ceník ČD pro vnitrostátní přepravu se zvýší v průměru o 9,5 %, tedy ve stejné výši jako státní Systém jednotného tarifu a jízdenky OneTicket, pro které jsou vymezena pravidla pro zvyšování cenové hladiny ve vazbě na inflaci. Úprava cen v tomto rozsahu se promítne do všech nabídek, které jsou založeny na kilometrickém tarifu, např. Flexi základních jízdenek, Traťových jízdenek, Traťových jízdenek region atp. Konkrétní příklady změn u Flexi základního jízdného, tedy základního jízdného bez slev, jsou uvedeny v tabulce.

Úprava cen Flexi základního jízdného ČD (základního jízdného beze slev)
vzdálenost současná cena nová cena rozdíl v ceně
10 km 31 Kč 34 Kč + 3 Kč
45 km 92 Kč 101 Kč + 9 Kč
100 km 188 Kč 205 Kč + 17 Kč

10denní traťová jízdenka zlevní, ceny Flexi zvýhodněných a Vázaných jízdenek budou reagovat na poptávku a využití vlaků

Zároveň dojde od 10. prosince ke snížení ceny 10denní traťové jízdenky. Nadále řada občanů využívá v různém rozsahu možnost práce z domova. České dráhy chtějí u těchto osob podpořit využívání cestování železnice a nabízejí 10denní traťovou jízdenku, kterou využijí v libovolných 10 dnech během měsíční (30denní) platnosti pro cesty např. mezi domovem a svým zaměstnavatelem. Výpočet ceny bude u této jízdenky upraven tak, že dojde k jejímu mírnému zlevnění oproti cenám roku 2023.

Ceny Flexi zvýhodněných jízdenek a Vázaných jízdenek budou i nadále pružně reagovat na poptávku po cestování. Jejich aktuální cena je závislá např. na době nákupu před cestou, poptávce po cestování na dané lince, resp. daným spojem a na dalších faktorech, které se do ceny dynamicky promítají. V reakci na tyto faktory bude zvýšení cen u těchto nabídek pružné a v rozsahu do 9,5 %. Aktuální ceny ve chvíli nákupu jsou k dispozici např. v e-shopu nebo v aplikaci Můj vlak a jsou vždy nižší než Flexi základní jízdné.

České dráhy budou prodávat jízdenky dle současných cen až do půlnoci 9. prosince 2022, a to včetně dvouměsíčního předprodeje. V případě nákupu jízdenek v předprodeji tak bude možné cestovat ještě na začátku února za původní ceny a v případě nákupu např. čtvrtletní jízdenky mohou cestující jezdit za současné ceny až do května příštího roku.

Dopravce bude v roce 2024 pokračovat také v obnově vlaků a rozšiřování služeb. České dráhy plánují v roce 2024 nasadit do provozu nejmodernější expresní soupravy ComfortJet a bude pokračovat také výměna starších souprav za nové jednotky RegioPanter a RegioFox. Půjde o desítky nových vlaků, které dopravce nasadí na své linky. Rozšíří také počet bezbariérových vlaků, vlaků s palubní Wi-Fi sítí nebo s možností dobíjet během jízdy cestovní elektroniku (mobilní telefony, notebooky, tablety atp.). Společnost plánuje investovat do nových vlaků kolem 100 miliard Kč.