Bardějovská spravedlnost, nebo potřeba kata

Středověk byl nelehkým obdobím na život a spravedlnost musela být rychlá a účinná. Jedním z nejvýznamnějších práv a výsad měst bylo proto hrdelní právo. Spolu s výsadou vybírání mýta, daní a pořádání trhů tak tvořily základ právní a ekonomické existence města. Bardějovská spravedlnost byla tak pověstná přísností, že v Šariši se zvyklo říkat: ,,Od bardějovské spravedlnosti ochraňuj nás, Bože!”. Na tuto dobu se zachovaly památky, které jsou dnes důvodem k návštěvě historického města Bardějov, které je zapsáno do seznamu Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Jsou to: Lampový sloup pod kterým se stínalo, Katův dům, katova lavice v Bazilice svatého Egídia a novodobá socha kata na Radničním náměstí. Informuje o tom ředitel Oblastní organizace cestovního ruchu (OOCR) \“ŠARIŠ\“ – Bardejov Ing. Radomír Jančošek.

Lampový sloup

Hrdelní právo získalo město Bardejov v roce 1365. Bardejov získal právo meče, čili výsadu vykonávat popravy (hrdelní právo) v polovině 14. století od uherského krále Ludvíka I. Velikého. Uplatňovalo ho tak, že bylo tím až pověstné. Velmi přísně se trestaly majetkové trestné činy a to i smrtí. Za mírnější a méně potupný trest bylo považováno stětí. Velmi častým rozsudkem byla smrt oběšením. V bardějovské městské Knize rozsudků, uložené v městském archivu, je zdokumentováno několik případů kácení hlav. Zápis z roku 1573 například uvádí, že jistého Jana Repku odsoudili k smrti za krádež ženského šátku. Kat ho sťal pod Lampovým sloupem ještě ten den. Vzpomíná se tam i upálení za krádež medu a zničení úlu či ukřižování za krádež v domě rychtáře. Zachoval se také výhrůžný list zbojnické družiny Fedora Hlavatého z roku 1493, ve kterém zbojníci slibují městu pomstu za smrt svých druhů, popravených v Bardějově.

Lampové sloupy se stavěly na hřbitovech, památných místech a křižovatkách. Ve věžovité části sloupu hořelo světlo, které mělo orientační i vzpomínkovou funkci. V tomto prostoru bývala vystavena i hlava popraveného. V 16. a 17. století se v Bardějově stínalo pod tzv. Lampovým sloupem, který dodnes stojí na svém místě za hradbami města, v blízkosti Horní brány. Kdysi se zde nacházel hřbitov, dnes je sloup součástí areálu tvz. Staré nemocnice. Lampový sloup (Kopfstock) je jednou z nejstarších stavebních památek města. V historické radnici na Radničním náměstí jsou vystaveny pravé katovské meče.

 

Katův dům

Katův dům v Bardějově je ranorenesanční dům z konce 16. století. Ve vstupním renesančním portálu je umístěn štít s erbem města s iniciály CB. Zadní část chodby je také charakteristická renesančním portálem. Dům byl sídlem městského kata a v domě byla umístěna i věznice s útrpnou komorou (mučírnou). Nachází se na Větrné ulici poblíž objektu Hrubá bašta. Starobylý dům si díky malým okenním otvorům v patře a kovaným mřížím na oknech přízemí zachoval jedinečnou atmosféru.

Katova lavice v Bazilice sv.Egídia

Centrum Bardejova tvoří Radniční náměstí, které ze tří stran obklopuje 46 měšťanských domů na úzkých středověkých parcelách. Uprostřed se vyjímá Bazilika sv. Egídia, z poloviny 14. století, která obsahuje jedinečnou kolekci 11 pozdně gotických křídlových oltářů postavených v období let 1460 až 1520. Bazilika patří k největším slovenským kostelům. K jejím vzácným památkám patří středověké sousoší Golgoty z konce 15. století, nacházející se na trámu pod Vítězným obloukem. Sousoší tvoří osm metrů vysoký kříž s téměř pětimetrovým rozpětím s tělem ukřižovaného Krista. Pod křížem jsou umístěny postavy Panny Marie a sv. Jana. Za nejcennější oltář se považuje boční oltář Narození Páně.

Lavice v hlavní lodi pocházejí ze 16. století, ve svatyni z 15. století. Jednou z nich je i katova lavice. Je umístěna v rohu otočená zády k ostatním věřícím. Kat tak sedával zatajený, dokonce vstupoval do kostela separátním vchodem.

Plastika Stolice milosti v oltáři sv. Barbory ​​byla pravděpodobně zhotovena v dílně Mistra Pavla z Levoče. Zároveň se považuje za vrcholnou řezbářskou práci na Slovensku. Před vchodem do chrámu se nachází socha sv. Floriána. Byla postavena na památku velkého požáru v roce 1774. Vpravo od ní jsou umístěny staré historické, originální zvony Urban a Jan. Překvapivé je, že oba praskly najednou v roce 1989.

Bazilika sv. Egídia Foto: Cysnews
Zvony Urban a Ján. Foto: Cysnews

Bronzová socha kata

V životní velikosti zatraktivňuje Radniční náměstí od 4. července 2016. Socha pochází z restaurátorské a sochařské dílny otce a syna – Martina a Viktora Kutných, kteří ji i financovali spolu se sponzory. Přispělo také město Bardějov. Socha kata na Radničním náměstí je vysoká 190 cm a je umístěna před bardějovskými dominantami, goticko-renesanční radnicí a Bazilikou Svatého Egídia. Nedaleko je i Katův dům, kde kat bydlel a v kostele měl svou lavici. Katův dům i lavici v kostele nedávno autor sochy Martin Kutný také restauroval. Socha poutá pozornost turistů, kteří se s ní často fotografují.

 

Lázně, památky, příroda

Severovýchod Slovenska – Bardejov, Svidník a jejich okolí, mají i další lákadla jako Bardejovské Kúpele, historické památky UNESCO, přírodní scenérie a léčivé singletracky, či regionální kuriozity (https://bardejov.travel/ma_zopar_kuriozit).

Bardejovské Kúpele jsou plné zajímavé drobné architektury i impozantních staveb. Císařovnu Sisi připomíná Muzeální apartmán a královský apartmán Sisi, oba v lázeňském domě Alžběta. Město Bardejov nezaostává, turisty letos potěšil přenosný nápis BARDEJOV, u kterého se mohou fotografovat. Nápis bude časem přemístěn na jiné lokality. Mezi klenoty města, a to i fotogenické, dále patří Židovské suburbium – Stará synagoga v Bardějově. Zajímavostí jsou i zachovány Bardějovské bašty.

Foto: Cysnews

Atraktivní vojenská historie

Mezi nejfotografovanější lokality regionu patří Údolí smrti, kde je mezi obcemi Kapišová, Kružlová a Nižná Psaná tanková technika znázorňující tankovou rotu v útoku. Památník na Dukle zase připomíná Karpatsko-dukelskou vojenskou operaci z podzimu 1944. V areálu přírodního muzea i kolem cesty do Svidníka je rozmístěno 55 kusů rozličné těžké bojové techniky. Vojenské historické muzeum Piešťany (www.vhu.sk), provozuje Centrální expozici Muzejního oddělení VHM ve Svidníku a Vyhlídkovou věž na Dukle v katastru obce Vyšný Komárnik (v zimě zavřená). Přímo ve Svidníku láká od prosince loňského roku vyhlídka s útulnou, kterou uvedli do provozu nad bývalým vlekem. Nová rozhledna přibyla také v prosinci 2021 v Údolí smrti, nedaleko vesnice Kružlová v okrese Svidník. Nejlepší záběry ze Svidníka jsou z Památníku sov. hrdinů ve Svidníku, na sochu gen. Svobody v centru města, na skanzen a také letiště nad Svidníkem.

Foto: Cysnews

Lákavá pěší turistika

Nádherné přírodní scenérie poskytují v okolí Bardějova pohoří Čergov, Busů, vrchy Stebnícka Magura a Žebrák, Králova studna. Oblíbenými turistickými cíli jsou i obce Gaboltov a Cigelka, Lesnická naučná stezka ČERNÁ MLÁKA v Bardějovských Lázních a tamní Skanzen – Muzeum lidové architektury, Floriho chata v krásném prostředí Mnichovského potoka, kde je nedaleko obnovená lokalita Kláštor.

Foto: Cysnews

 

Foto: Cysnews

Oddech, relax a kemp naleznou turisté v chatě Koliba – Rybník, Hertník.

Kromě válečné historie poskytuje také okolí Dukly a Svidníka množství vrchů a pohoří vhodných pro turistiku. K oblíbeným patří Černá hora s rozhlednou a altánkem, pod ním se nachází památník obětem první světové války. K nejnavštěvovanějším patří Lesopark Dukla ve Svidníku, vrchy Stavek a Rohuľa.

Dřevěné kostely lákají v okrese Bardejov: Hervartov, Tročany, Křivé, Kožany, Lukov, Frička, Jedlinka, Mikulášová, Zboj. V okrese Svidník: kostelík ve skanzenu Svidník, dále Potoky, Šemetkovce, Miroľa, Krajní Černo, Ladomirova a Bodružal, Příkra, Dobroslava, Nižný Komárnik, Vyšný Komárnik, Medvědi, Hunkovce.

 

Více naleznete ZDE