Ministr zdravotnictví jednal s výborem České pneumologické a ftizeologické společnosti

Na Ministerstvu zdravotnictví se dnes za účasti ministra zdravotnictví a dalších zástupců resortu uskutečnilo jednání výboru České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP s cílem jednat o prioritách a aktuální agendě ČPFS ČLS JEP a prohloubit spolupráci v oblasti péče o pacienty s onemocněním dýchacích cest.

Novinky v programu časného záchytu karcinomu plic

Zástupci výboru představili v rámci setkání novinky v programu časného záchytu karcinomu plic a společně se zástupci ministerstva diskutovali nad koncepcí a možnostmi zajištění pneumologické péče v ČR. Debata se dále vedla i nad problematikou tuberkulózy u cizinců s dlouhodobým pobytem v ČR.

„Dnešní jednání ukázalo, že pilotní program screeningu karcinomu plic má již nyní významné výsledky a v rámci podpory prevence je zcela zásadní, protože nejen, že zachraňuje životy, ale také šetří prostředky na zdravotní péči. Společně jsme na jednání také prozkoumali další možnosti prevence a včasné diagnostiky, což považuji za klíčové opatření k jejich efektivnímu řešení. Naše partnerství s odborníky z České pneumologické a ftizeologické společnosti je klíčem k úspěchu v boji proti respiračním onemocněním a k posílení veřejného zdraví jako celku,“ uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

„Velmi oceňuji vhled ministra zdravotnictví do problematiky řešené naší odbornou společností, díky čemuž bylo dnešní jednání konstruktivní a věcné. Jeho podpora screeningu karcinomu plic je zásadním faktorem jeho dalšího úspěšného rozvoje. Shodu nacházíme i v dalších oblastech prevence onemocnění dýchacího traktu,”řekl předseda České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP Vladimír Koblížek.

Prohloubení komunikace a informovanosti

V rámci snah o prohloubení komunikace a vzájemné informovanosti mezi Ministerstvem zdravotnictví a odbornými společnostmi ministr zdravotnictví pravidelně zve výbory společností k zasedání na půdě ministerstva. Jednání se vždy účastní i zástupci odborů relevantních pro probíranou tématiku.