Vývoj systémů monitorujících zdraví člověka a automatizaci dopravy řeší nový celoevropský projekt

Nový evropský projekt NextPerception, který odstartoval v květnu letošního roku, řeší inteligentní snímání pacientů ve zdravotnictví, ale zároveň i téma vývoje automatizovaného řízení. Finanční podpora ve výši 30 miliónů eur by měla umožnit pokrok ve včasné diagnostice při zhoršení zdravotního stavu pacientů. Zároveň je i cílem otevřít cestu, která by v rámci automatizované dopravy budoucnosti mohla vést ke zlepšení bezpečnosti chodců a cyklistů. Mezi zapojující se výzkumníky z evropských institucí patří i vědci z CEITEC VUT.

Projekt NextPerception

Snímací technologie se staly součástí našeho každodenního života. Lidé se stále více při rozhodování spoléhají na komplexní inteligentní systémy. Patrné to je nejen ve zdravotnictví, kde monitorují i ty nejmenší změny zdravotního stavu pacienta, ale také v dopravě, kde automatická řešení řízení přebírají kontrolu nad vozidlem. „Rozhodování se stále více přenáší z lidí na stroje. Vyjímkou nejsou ani potencionálně rizikové oblasti, jako je zdravotnictví nebo doprava. Proto je zásadní zajistit, aby technologie snímání a usuzování byly bezpečné a spolehlivé,“ komentuje důležitost projektu NextPerception jeho manažer Johan Plomp z finského VTT Technical Research Centre.

Vědci z CEITEC VUT budou v čele s Jaromírem Hubálkem v rámci projektu NextPerception vyvíjet systémy nositelné na těle (tzv. wearable devices). Zdroj: CEITEC VUT

Úkolem vědců z CEITEC VUT bude, v čele s Jaromírem Hubálkem, vyvíjet systémy nositelné na těle (tzv. wearable devices). Ty umožní vyhodnocování nejen sportovních aktivit, ale zejména vitality a zdraví uživatele. Zároveň ho bude technologie schopna informovat o vývoji kvality jeho životního stylu. „Vedle vývoje algoritmů zpracování naměřených dat pro daný účel bude také potřeba vyvinout nové senzory a implementovat umělou inteligenci. Ve spolupráci s evropským konsorciem by měl vzniknout celý systém pro monitorování vitality a zdraví u stárnoucích lidí. Zaměřovat se bude zejména na ty, kteří jsou stále pracovně aktivní. Cílem je pomoci udržovat životní standardy co nejdéle, to znamená i do důchodového věku,“ popisuje vedoucí výzkumné skupiny Chytré nanonástroje. Systém bude podle něj velmi dobře uplatnitelný i u sportovců a u všech, kteří chtějí být včas varováni, vyskytne-li se nějaký patologický jev v monitorovacích parametrech poukazující na počínající onemocnění.

Na svém výzkumu vědci z CEITEC spolupracují s Ústavem biomedicínského inženýrství na FEKT. Dále se za VUT zapojuje i FIT. Dohromady na tři roky trvajícím projektu NextPerception spolupracuje celkem 43 institucí a společností. Hlavním koordinátorem je VTT Technical Research Centre of Finland.

Partneři projektu:

Acorde Technologies, Aitek Societa per Azio, Benete, Robert Bosch Gmbh, CEITEC BUT, Camea, Commeto, Consider IT, CSIC, eLive, Emoj, Evalan Bv, Evotel Informatica SI, Flir Systems Trading, Hi Iberia, IMA, IMEC,  IMEC(NL) (HOLST), IMEC, Univ Lleida (IRBLL), Stichting Kempenhaeghe, KU Leuven, Macq Sa, Modulight, NXP Semiconductors Germany, Nxp Semiconductos NL, Pozyx Labs, RE:Lab s.r.l., Rulex Innovation Labs, Smartmicro, Seven Solutions,  Smart Robotics, Televic, TNO, TTS, TU Dresden, Technische Universiteit Eindhoven, University of Bologna, University of Bremen, Università degli Studi di Parma, Universitá degli Studio Suor Orsola Benincasa,  Università degli Studi di Torino and Universidad de Vigo

 

Více informací naleznete ZDE