Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně – *Adventní a vánoční zvyky na Kladensku a Slánsku*

Ještě před první adventní nedělí se pokochejte dobovými i regionálními fotografiemi či pohlednicemi a poodhalte význam adventních zvyků.

Ve čtyřech slovech „Narodil se Kristus Pán“, kterými začíná jedna z nejznámějších koled, je shrnuta podstata vánočních svátků, které spolu s Velikonocemi patří k největším svátkům křesťanského roku. Samotné slovo Vánoce, v němž slyšíme ohlas německého weih – nachten, tedy posvátné noci, navozuje pocit čehosi tajemného, co přesahuje běžný denní život člověka. Na rozdíl od Velikonoc,  které jsou spojeny se židovským svátkem pesach a tudíž závislé na lunárním cyklu, mají Vánoce v kalendáři své pevné místo.

Od 4. století se v Římě slavil svátek narození Ježíše Krista, tedy vtělení Bohočlověka, „zjevení v těle“, 25. prosince.
A toto datum převzal postupně celý křesťanský svět.

Autor: PhDr. Zdeněk Kuchyňka