Mince doby lucemburské a Svatováclavská koruna v Regionálním muzeu v Jílovém

V Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy bude v sobotu 8. 2. 2020 ve 14 hodin slavnostně zahájena výstava Mince doby lucemburské, která nese podtitul Co Jan nerozházel, Karel neušetřil, Václav nepropil a Zikmund nedostal. V rámci výstavy máte jedinečnou příležitost vidět nejen unikátní numismatický soubor, ale můžete si detailně prohlédnout repliku jedné z nejvýznamnějších součástí českých korunovačních klenotů. Svatováclavská koruna jako první spočinula na hlavě samotného Karla IV., který ji sám navrhl a v neděli 2. září 1347 byl korunován na českého krále. Koruna vytvořená částečně ze zlata jílovského zlatonosného pásma má výšku i šířku 19 centimetrů, váží 2,36 kg a zdobí ji drahé kameny mimořádné velikosti a krásy. Podle vůle Karla IV. byla uložena ve zvláštní prostoře Svatovítské katedrály na lebce sv. knížete Václava jako věčného panovníka a nebeského ochránce Českého království.

Ve dnech 8., 9. a 11. února budou mít návštěvníci Regionálního muzea v Jílovém jedinečnou příležitost prohlédnout si korunu zblízka.

Numismatická výstava ve spolupráci s Českou numismatickou společností dále představí návštěvníkům téměř kompletní přehled všech mincí, vydávaných lucemburskými panovníky. Dozvíte se podrobnosti o vývoji ražeb od vlády českého krále Jana Lucemburského až po Elišku Zhořeleckou, dceru Jana Zhořeleckého, která razila mince v Lucembursku. Součástí výstavy jsou dokonalé kopie unikátních ražeb, dochovaných v jednom či dvou exemplářích. K nahlédnutí je dokonce i vzácný rukopis z fondů Strahovské knihovny. Jde o originál listiny Václava IV., jehož obsah odpovídá dnešnímu cestovnímu příkazu s popisem cestovních náhrad.

V rámci výstavy je k vidění i poutavá rekonstrukce „Cesta drahých kovů“, která představuje proces, kterým musely kovy projít z rukou havíře, přes kovářskou dílnu až na pregéřovu raznici. V další části výstavy je ukázka prostředí královského dvora, kde zlaté a stříbrné mince obíhaly nejčastěji. Toto prostředí středověkých elit přibližují rekonstrukce interiérů, oděvů a ukázky předmětů denní potřeby. Doslova bohatou výstavu doplňuje unikátní a ucelený soubor přesných replik středověké luxusní keramiky ze Sezimova Ústí. Pro doplnění obrázku šlechtického prostředí jsou vystaveny i repliky středověkých skleněných stolních číší a dalších nádob ze 14. a 15. století., jakožto jedněch z nejluxusnějších předmětů hmotné kultury vrcholného a pozdního středověku. K výstavě je dostupný katalog a pro zájemce bude připravena komentovaná prohlídka. Bude také představena publikace Jana Cihláře, předního znalce lucemburského mincování.

Výstava bude slavnostně zahájena 8. února ve 14:00 a potrvá do 14. června 2020.