Přijedem s obědem

Městská část Praha 3 spolu se školní jídelnou ZŠ a MŠ Chelčického připravila v době nouzového stavu v České republice z důvodu epidemie koronaviru rozvoz obědů do domácností. Služba je určená pro seniory ve věku nad 65 let a držitele průkazu osoby se zdravotním postižením (průkazy TP, ZTP a ZTP/P) žijící v městské části Praha 3. Tyto skupiny patří mezi nejohroženější, proto se městská část snaží vytvořit podmínky k tomu, aby nemusely vycházet ze svých domovů.

Obědy lze objednat prostřednictvím jednoduché přihlášky pouze na celé období do 17. 4. 2020. V případě přetrvání nouzového stavu bude možné zajistit obědy na další týden od 20. 4. 2020 na základě platby do 15. 4. 2020 se stejným variabilním číslem strávníka. O Velikonocích 10.—13. 4. se nevaří.

Přihlášku najdete na webu městské části nebo Vám ji doručí domů pracovníci odboru sociálních věcí ÚMČ P3 na základě telefonátu na číslo 777 464 855 (v pracovní dny od 9 do 15 hodin) nebo zaslání e-mailu na nechodteven@praha3.cz.

Přihlášky pošlete naskenované e-mailem na sedlakova@chelcickeho.cz nebo předejte pracovníkům odboru sociálních věcí ÚMČ Praha 3. Rozvoz probíhá v pracovní dny, v době od 10 do 14 hodin, kdy je třeba být doma. 

Cena oběda v jednorázovém obalu je 75 Kč. Jedná se o klasickou vyváženou a pestrou kuchyni nezohledňující dietní stravování. Velikost porce odpovídá dospělému strávníkovi školního stravování. 

Platbu je třeba provést bezhotovostně na účet školní jídelny ZŠ a MŠ Chelčického č. účtu 556009/0300, variabilním symbolem je rodné číslo strávníka. Případný přeplatek vzniklý na základě ukončení nouzového stavu bude vrácen zpět na účet plátce. 

Obědy jsou dováženy zaměstnanci Úřadu městské části Praha 3 a dobrovolníky.

Prosíme, při vyplňování přihlášky věnujte pozornost vyplňování údajů o dostupnosti bytu, poschodí, čísle bytu a především tel. čísle, na kterém budete k zastižení v době doručení, aby se Vám pracovníci mohli dovolat, pokud by měli problém při vstupu do domu. Sledujte informace na www.praha3.cz a www.facebook.cz/praha3.cz