Plzeň má vlastní balíček opatření, takzvanou „plzeňskou protikoronavirovou dvanáctku“

Plzeň připravila balíček 12 opatření, které zmírní negativní dopad nouzového stavu na živnostníky, občany, městské organizace, existenčně ohrožené sportovní kluby, kulturní organizace a další subjekty.

Plzeňská protikoronavirová dvanáctka

Radní města Plzně schválili, že se nyní začne pracovat na naplnění daných opatření. Ta se týkají úprav, snížení či odpuštění nájemného v městských nemovitostech po určitou dobu, prodloužení splatnosti některých poplatků, rezervování volných financí města na řešení výpadku příjmů, pomoc s propadem příjmů městským organizacím a další.

„Nechceme nechat nikoho v našem městě v existenčních potížích, navrženými opatřeními se snažíme maximálně mírnit dopady koronavirové krize. Jednotlivá opatření budeme postupně naplňovat,“ uvedl primátor města Plzně Martin Baxa.

Podle radního pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem Davida Šloufa, který měl přípravu opatření na starost, jimi město myslí jak na podnikatele, tak na občany žijící v Plzni, tedy na všechny skupiny. „Opatřeními chceme plošně postihnout maximum toho, jak pomoci lidem mírnit současnou situaci. Cílem je maximálně zjednodušit konkrétní opatření bez zbytečné byrokracie. Případy, které se nám nepodařilo balíčkem obsáhnout, budeme řešit individuálně,“ vysvětlil David Šlouf.

Plzeň v souvislosti s krizí očekává výpadek příjmů ve výši 400 až 500 milionů korun, přičemž přímé náklady spojené s tlumením krize při nouzovém stavu odhaduje na 200 milionů korun. „Výše uvedené saldo pokryjeme z fondů města Plzně, z dividendy od Plzeňské teplárenské a z přebytku rozpočtu za rok 2019. A to tak, abychom nemuseli dramaticky škrtat ve schváleném rozpočtu města na rok 2020 a abychom zachovali finanční prostředky alokované u jednotlivých správců rozpočtu, tedy aby správa a údržba infrastruktury a městských nemovitostí v Plzni zůstala zachována v plánovaném rozsahu,“ doplnil David Šlouf.

Balíček opatření radní konzultoval s vedením Hospodářské komory Plzeňského kraje, která jej vnímá pozitivně, současně byl projednán se starosty městských obvodů. Cenné impulzy k obsahu plzeňské koronavirové dvanáctky dali zejména starostové velkých obvodů, tedy Lumír Aschenbrenner, David Procházka, Helena Řežábová a Tomáš Soukup.

Plzeňský balíček obsahuje 12 opatření v oblastech:

 • Pronájem nebytových prostor ve vlastnictví města Plzně – splátkové kalendáře, odpuštění poplatků a úroků z prodlení, časově omezené snížení nájemného, časově omezené odpuštění nájemného
 • Pronájem bytů ve vlastnictví města Plzně – splátkové kalendáře, časově omezené snížení nájemného, časově omezené odpuštění nájemného
 • Místní poplatek z pobytu – V rámci novely vyhlášky o poplatku z pobytu Plzeň prodlouží splatnost poplatku na 31. října 2020.
 • Poplatek za komunální odpad – Lidé budou moci zaplatit poplatek za komunální odpad pro rok 2020 až k 15. listopadu 2020, posouvá se tak první splátka z května na listopad.
 • Zachování rozpočtové stability města s ohledem na očekávané negativní ekonomické důsledky koronavirové krize
 • Parkování na území města pro sociální služby a prodloužení platnosti parkovacích karet
 • Prodloužení splatností pachtů za zemědělské pozemky
 • Prodloužení splatnosti pronájmu pozemků pro developerskou činnost
 • Sanace propadu příjmů organizacím zřizovaným nebo zakládaným městem
 • Opatření pro zmírnění negativních dopadů koronavirové krize na příjemce dotací poskytovaných z rozpočtu města Plzně v roce 2020 a pro neziskový sektor poskytující sociální služby
 • Finanční pomoc pro existenčně ohrožené sportovní kluby a kulturní organizace nezřizované městem
 • Doporučení pro městské obvody – místní poplatek ze psa a zvláštní užívání veřejného prostranství