Projekt BIO v regionu zavítá do dalších tří krajů. Lidé se dnes zajímají stále více o původ a složení potravin a preferují domácí české  bio potraviny.

Nákupem regionálních potravin lze podpořit lokální ekonomiku, v případě biopotravin navíc tento trend napomáhá také k údržbě tradiční zemědělské krajiny, snižuje znečištění vodních zdrojů průmyslovými hnojivy, přispívá k dlouhodobé půdní úrodnosti a biodiverzitě. Ne vždy se však o lokální nabídce biopotravin dostatečně ví. Z těchto důvodů byl připraven projekt, který se zaměřuje na zlepšení informovanosti spotřebitelů o místních biopotravinách, jejich zpracovatelích a různých možnostech odbytu.

  Projekt BIO v regionu

– Propagace regionální bioprodukce a spolupráce realizuje Bioinstitut, o.p.s. za finanční podpory Ministerstva zemědělství ČR.  Dlouholetým partnerem projektu je KEZ o.p.s., první a největší certifikační organizace v sektoru ekologického zemědělství.  Projekt BIO v regionu vznikl v roce 2016 a cílí na laickou i odbornou veřejnost se zájmem o biopotraviny a podporu regionální bioprodukce. V letošním třetím ročníku zavítá na další tři střední školy s gastronomickým zaměřením, a to do krajů Karlovarského, Královéhradeckého a na Vysočinu.  Právě zde budou letos se studenty a jejich pedagogy diskutovat odborníci i lidé z praxe. O tom, co je bioprodukce a co obnáší ekologické zemědělství. Součástí programu pro budoucí kuchaře jsou, kromě teoretické části ve formě semináře a prezentací, odborné exkurze do zemědělských podniků a k výrobcům biopotravin. Pro studenty gastronomických oborů je také nachystána praktická část věnovaná přípravě pokrmů z bio surovin a jejich ochutnávka. Program pro každou školu je přizpůsoben na míru – dle jejího zaměření a možnosti daného regionu.

Ačkoliv mají semináře podobnou strukturu. Každý se věnuje detailněji vybrané komoditě, významné v rámci ekologického zemědělství, s cílem představit specifika při její produkci a zpracování v ekologickém režimu,“ vysvětluje koordinátorka projektu Ing. Andrea Hrabalová za Bioinstitut, o.p.s.  

 

 Komplexní pojetí-teorie-praxe-aplikace 

   Ve třetím roce fungování projektu se již ustálil koncept, který odborné školy oceňují za vhodné komplexní pojetí.

Balíček tří aktivit zahrnující:

  • teorii (Vysvětlení, co znamená bio.),
  • praxi (Ukázka, jak ekologické zemědělství funguje.)
  •  aplikaci (Jak se vaří z biopotravin.)

Vznikal postupně. K původním seminářům s ochutnávkou místních biopotravin, přibylo vaření a nyní jsou součástí akce i exkurze pro studenty a jejich pedagogy. Toto pojetí vzdělávacích aktivit inspirovalo i další projekt Učíme se vařit bio, který od poloviny roku 2017 probíhá na pražských středních školách. Společně se oba projekty snaží zvýšit povědomí o ekologickém zemědělství a důvodech, proč bio přiřadit k parametrům lokálnosti a sezónnosti surovin, bez kterých se dnes moderní – zodpovědná gastronomie již neobejde. „Regionální spolupráce, místní odbyt, lokální dodavatelé jsou často skloňovaná témata v souvislosti s rozvojem venkovských oblastí, potravinové soběstačnosti a udržitelného zemědělství. Naší snahou je motivovat mladou generaci k většímu zájmu o zemědělství skrze jídlo, diskutovat s nimi potřebu znalosti původu a postupů jeho vzniku. Je pro nás důležité, aby si budoucí pracovníci v oboru gastronomie uvědomili možnost volby – co a koho nákupem podpoří. Zároveň upozorňujeme na přidanou hodnotu biopotravin,“ dodává Andrea Hrabalová.                 

rrrr

                  

Účel projektu 

Projekt má za cíl informovat a propojovat ty, kdo teprve hledají svůj směr a tvoří vazby – studenty. Právě posilování vztahů na místní úrovni, propojování kontaktů a přenos know-how je potřebné pro rozvoj celého sektoru ekologického zemědělství a produkce biopotravin. Nezbytnou součástí je rovněž osvěta zaměřená na problematiku označování a certifikace biopotravin.

  Letošní program 

  Semináře – vaření – exkurze proběhnou ve třech krajích České republiky První seminář se uskuteční 11. 4. 2018 v Hotelové škole v Mariánských Lázních. Teoretická část se kromě základních údajů o ekologickém zemědělství a pravidel certifikace zaměří na komoditu kravské biomléko. Praktická část přiblíží přípravu pokrmů z bio surovin, kterou povede profesionální kuchař Michal Hromas. Jeho hlas mohou posluchači Radia Wave znát z rubriky Ve vlastní šťávě. Následně se studenti vydají po stopách produkce a zpracování biomléka přímo do terénu, zavítají na farmu v Otročíně, podívají se i do mlékárny Hollandia. Tato akce je připravována ve spolupráci s Regionálním centrem Severozápad PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců.   

Druhý seminář

   Druhý seminář se uskuteční ještě týž měsíc. Na Střední škole hotelnictví a společného stravování v Teplicích nad Metují proběhne teoretická část včetně praktické ukázky vaření 27. 4. 2018. Na začátek května je pak naplánována exkurze na ovčí ekologickou farmu M&M v Šonově na Broumovsku. Pro studenty bude jistě inspirativní slyšet, že do začátků podnikání nepotřebujete miliony. Stačí nápad, chuť, píle a vytrvalost. Přímo na farmě si studenti vyzkouší výrobu sýra z kravského biomléka. Hostitelská škola je zapojena do projektu Skutečně zdravá škola, který se rovněž zaměřuje na osvětu propojení spotřebitelů s výrobci potravin a biopotravin v lokálním kontextu.  Poslední z cyklu seminářů se uskuteční na Vysočině, ale až příští školní rok. Projekt zavítá na Střední odbornou školu služeb v Jihlavě, kde právě od školního roku přivítá poprvé své studenty zcela nový obor s maturitní zkouškou Potraviny a výživa. I pro tyto studenty bude připravena exkurze a minikurz vaření z biopotravin.                                                                       

    Realizace projektu 

   Projekt uskutečnil Bioinstitut, o.p.s. za finanční podpory Ministerstva zemědělství ČR.  Dlouholetým partnerem projektu je KEZ o.p.s., první a největší certifikační organizace v sektoru ekologického zemědělství.  Bioinstitut, o.p.s. byl založen v roce 2004 jako partnerská organizace švýcarského výzkumného ústavu pro ekologické zemědělství FiBL, PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců a Univerzity Palackého v Olomouci. Cílem jeho práce je podpora rozvoje ekologického zemědělství v České republice. Formou poskytování poradenství, vzdělávání, přenosu poznatků z výzkumu do praxe, publikační činností, osvětou a propagací sektoru mezi odbornou i laickou veřejností a komunikací potřeb sektoru na úrovni státní správy. Bioinstitut je koordinátorem České technologické platformy pro ekologické zemědělství a členem FiBL International – Mezinárodního sdružení výzkumných institucí v oblasti EZ.

                                         Více o projektu se dozvíte na: http://bioinstitut.cz/cz/projekty-spoluprace/propagace-regionalni-bioprodukce-a-spoluprace.

Jaromír Hampl