Pražské vinice 2019 – Putování vinicemi hlavního města

Městské i soukromé vinice otevírají své brány v rámci projektu, jehož snahou je rozšířit povědomí o pražských vinicích.

Pražské vinice 2019

V rámci letošní akce, která se koná druhý červnový víkend, 8. a 9. června 2019 , bude možné seznámit se s jejich historií i současností a objevit kouzlo těchto pozapomenutých zelených koutů Prahy. Cílem projektu je pomoci zviditelnit či znovuobjevit jednotlivé lokality pražských vinic, poukázat na to, jak spoluvytvářejí charakter krajiny města Prahy a také vyzdvihnout autenticitu a výjimečnost jimi produkovaných vín.

 Během víkendové akce budou lokality zpřístupněny od 10 do 17 hodin, a to zdarma. Jednotlivé vinice připravily pro návštěvníky bohatý doprovodný program, každá podle svých aktuálních možností, uskuteční se i komentované prohlídky, např. na vinici sv. Kláry v areálu Botanické zahrady, na vinici Salabka či na vinici Grébovka, kde bude letos po oba dva dny odpoledne otevřen i Sklep Grébovka.

Pražské vinice 2019

„V Praze se víno pěstuje už stovky let a patří mezi evropskou špičku. Málokdo však ví, že vinic je v hlavním městě velké množství a často jsou na krásných, avšak pro veřejnost nepřístupných, místech, která vybízejí k netradičním pohledům na metropoli. A právě díky této akci můžete poznat výjimečnost pražského vína, ale také se seznámit s jejich historií, současností a plány do budoucna,“ řekla radní hl. m. Prahy pro oblast kultury Hana Třeštíková.

 Návštěvníci se tak budou moci například dozvědět, jak probíhá výroba vína ryze konzervativním způsobem jako za dřívějších časů na biovinici Baba, certifikované jako ekologická produkce. Chybět nebude ani možnost ochutnávky z místní produkce na vybraných vinicích, např. na vinici Albertov bude možné ochutnat vína z netradiční odrůdy Fénix.

Pražské vinice 2019

Na každé ze zúčastněných vinic budou po dobu konání akce umístěny informační tabule, které návštěvníkům poskytnou základní informace a zajímavosti o dané vinici a lokalitě. Zároveň budou k dispozici tištěné informační letáky s mapou, které byly před akcí distribuovány v turistických informačních centrech Pražské informační služby – Prague City Tourism, která se na projektu podílela i tvorbou webových stránek www.prazskevinice.cz, na kterých si lze mapu vinic stáhnout v elektronické podobě.

Akce je určena všem zájemcům, kteří chtějí poznat atraktivní lokality spojené s pěstováním vinné révy v Praze a aktivně poznávat dosud neobjevená zákoutí hlavního města. Jedinečné polohy těchto zelených částí Prahy, z nichž některé jsou památkově chráněnými územími, veřejnosti běžně nepřístupnými, navíc poskytují nevšední výhledy na město.

Nad akcí převzali osobní záštitu radní hl. m. Prahy pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu Hana Třeštíková a náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí, infrastruktury, technické vybavenosti a bezpečnosti Petr Hlubuček.

Pražské vinice 2019

Projektu se účastní 14 vinic:

Vinice Máchalka, vinice Albertov a vinice Baba, které nabízejí i degustaci vín z jejich produkce, vinice svaté Kláry v Botanické zahradě v Troji a vinice Salabka, které navíc nabízejí bohatý program. Dále vinice Grébovka, vinice Vyšehradské kapituly, vinice NKP Vyšehrad – Staré purkrabství, Modřanská vinice, vinice Svatojánská, Svatováclavská vinice a Strahovská vinice. Vinice Pod Vyšehradem se letos opět prezentuje společně s vinicí NKP Vyšehrad – Staré purkrabství, z jejíhož areálu si je možno vinici Pod Vyšehradem prohlédnout a kde bude umístěna i informační tabule. Nově připojené Zilvarovy vinice se teprve rozrůstají a zůstanou letos ještě zavřené, informační cedule i odborný výklad bude ale i přesto před vchodem do vinice zajištěn.

 

Veškeré detaily a aktuální informace lze najít  ZDE