Negrelliho viadukt se otevře pro veřejnost v neděli 29.9.2019

Rekonstrukční práce na Negrelliho viaduktu postoupily do závěrečné třetiny. Při této příležitosti Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) stavbu na jeden den otevře veřejnosti. Zájemci budou mít jedinečnou příležitost prohlédnout si část unikátního mostu a projít se po místech, kde už příští rok budou opět jezdit vlaky.
Den otevřené stavby na Negrelliho viaduktu se koná v neděli 29. září 2019 od 10:00 do 16:00. Trasa prohlídky mostu bude jednosměrná, začne v ulici Prvního pluku a skončí na ostrově Štvanice. V části prohlídky už jsou na viaduktu položené antivibrační rohože, které přispějí ke snížení hluku při provozu vlaků. Prohlídka mostu končí na Štvanici, kde budou připraveny prezentační stánky Ministerstva dopravy, SŽDC a dalších podřízených organizací.

Rekonstrukce historického Negrelliho viaduktu začala v červnu 2017 v celém 1,5 km dlouhém úseku. Zahrnuje sanaci všech 99 původních mostních oblouků, z nichž 8 překračuje Vltavu. V rámci rekonstrukce se sjednocuje řada částí a prvků, které byly nesourodé a lišily se jak konstrukcí, tak tvarem. Stavba dále řeší náhradu zastaralého zabezpečovacího zařízení moderním elektronickým a výměnu 3,3 km kolejnic.

Během posledních měsíců proběhlo osazení nové ocelové mostní konstrukce přes ulici Prvního pluku. V červenci začala montáž ocelové konstrukce nového mostu přes Křižíkovu ulici včetně bednění a ochranné konstrukce nad vozovkou, která byla v uplynulých dnech kompletně dokončena. Aktuálně se v rámci rekonstrukce dokončují izolace, na podzim se začne navážet štěrk, bude zahájena pokládka kolejí, realizace zabezpečovacího zařízení a trakčního vedení v úseku Bubny – Hrabovka.

Na jaře příštího roku proběhnou dokončovací práce na odbočné větvi z Křižíkovy ulice na Masarykovo nádraží. Zprovoznění Negrelliho viaduktu se pak předpokládá v červnu, tedy už za necelý rok. Následně budou prováděny už jen opravy povrchů pod viaduktem.

Dokončení rekonstrukce umožní zavedení traťové rychlosti 60 km/h a přispěje k výraznému zvýšení plynulosti i počtu vypravovaných vlaků. Zároveň půjde o první modernizovaný úsek připravený na vyšší kapacitu spojů v projektu spojení na letiště Václava Havla a do Kladna.

Stavba s názvem Rekonstrukce Negrelliho viaduktu je spolufinancovaná Evropskou unií z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF). Plánované celkové investiční náklady projektu dosahují 1 443 478 260 Kč bez DPH. Míra podpory EU je 77,25 % ze způsobilých nákladů, které činí 47 432 971 €. Výše dotace tak může být maximálně 36 646 713 €, tedy zhruba 990 360 000 Kč.