Modernizace železniční trati – jednání o lepší podobě stanic

Projekt modernizace trati č. 120 Kladno–Praha se po letech úvah dostává do reality. Zpracování dokumentace pro stavební povolení rychle postupuje a termín zahájení stavby na jaře roku 2022 se blíží. Naposledy vedení města jednalo o budoucí podobě stanic Kladno a Kladno-město.

V uplynulém roce došlo k přelomu ve vývoji projektu modernizace trati č. 120. Stavba v úseku Kladno–Kladno-Ostrovec získala územní rozhodnutí. K řízení Kladno nevzneslo žádné připomínky, aby se územní řízení dále neprotahovalo. Zástupci města však intenzivně projednávají změny projektu tak, aby stavba dopadla co nejlépe. O budoucí podobě stanic na modernizované železniční trati Kladno–Praha jednalo nyní vedení města se zástupci společnosti Metroprojekt.

 „Snažíme se, aby byly zastávky jednoduché a měly nadčasový design. V původním plánu architekta Patrika Kotase byl například ohromný stožár nad nádražím Kladno-město nebo přístřešky ve výšce devíti metrů, pod které se nešlo schovat. Postupně se daří s novým týmem architektů původní návrhy měnit tak, aby zastávky byly skutečně funkční a daly se dobře udržovat,“ naznačil směřování jednání radní pro rozvoj Lukáš Hanes.

Budova hlavní stanice Kladno se bude rekonstruovat a nově v ní budou komerční prostory, zvětší se prostor pro cestující. Také okolní prostranství se promění. „Přibydou pohodlná nástupiště MHD, cyklostojany a další vybavení. Součástí projektu je též točna pro autobusy. Často diskutovaná otázka polohy autobusového nádraží je tak vyřešena větším terminálem s možností ukončení linek. Oproti původnímu návrhu se zlepší návaznost s okolním sídlištěm. Cyklopřejezd přes ulici Milady Horákové se přesune blíže k nádražní budově a nové odstavné parkoviště se přesouvá k výpravní budově,“ uvedl radní.

 Zastávka Kladno-město bude mít nástupiště posunuto pod silniční most, na který povedou výtahy a eskalátory, které zajistí návaznost na autobusové stanice. Celý uzel obsahuje řadu pěších tras, aby byl pohyb cestujících co nejpohodlnější. Budova Kladno-město bude nově využita pro technologii. „U zastávky Kladno-město bude schodiště překonávat k nástupišti menší výšku, a bude tím pohodlnější pro chodce, stanici jsme nechali zjednodušit na dva eskalátory a dva výtahy. Celkově se projekt redukuje o nadbytečné a obtížně udržovatelné konstrukce. Zastřešení nástupiště bude fungovat také jako protihluková bariéra. Nově budou součástí zastávky také toalety,” informoval Lukáš Hanes s tím, že budova Kladno-Ostrovec je ještě diskutována, v zastávce však bude nově bezbariérový podchod.

 Často diskutovanou otázkou bylo zahloubení trati u Sletiště, ke které se však Správa železnic opakovaně negativně vyjádřila z důvodu poddolovaného území a také kvůli nutnosti stálého odvodňování kolejiště. Rovněž zastávka Sletiště byla z důvodu přílišné blízkosti stanice Kladno-město odmítnuta.

Realizace modernizace trati začne na jaře roku 2022 přidruženými investicemi, například výstavbou kruhového objezdu u zimního stadionu. Dokončuje se návrh cyklostezky Kladno–Praha tak, aby byla zajištěna návaznost s projektem modernizace trati. „Zatím vše postupuje podle harmonogramu. Trať má uzemní rozhodnutí. Státní organizaci Správa železnic se podařilo vyřešit nesoulad s obcí Jeneč, který stavbu komplikoval. Za čtyři roky by tak měla být zmodernizována trať přes Kladno a za sedm let do Prahy na Ruzyni,“ uvedl Lukáš Hanes.