Autobusové spojení Příbram – Dobříš – Praha v Pražské integrované dopravě 2019

Pouhé hodiny nás dělí od začlenění Příbramska do Pražské integrované dopravy (PID). Pro občany našeho města toto začlenění znamená lepší podmínky pro cestování, o kterých se budete moci v následujících dnech dovídat u informačních stánků v Příbrami i v Praze.

Informace o integraci

Ve středu 26. června bude v Příbrami jezdit zdarma historický informační autobus Ikarus 280, ve kterém se budete moci dozvědět, jak nově cestovat linkami PID. Zároveň bude na autobusovém nádraží v čase od 9 do 17 hodin otevřen informační stánek.

Ten budete moci na nádraží navštívit také ve čtvrtek 27. června od 12 do 17 hodin. V pátek 28. června a v pondělí 1. července bude tento stánek umístěn u II. polikliniky a v Jiráskových sadech. U II. polikliniky vždy v čase od 5.30 do 9.30 hodin a v Jiráskových sadech v pátek od 9 do 13 hodin a v pondělí od 8 do 15 hodin.

This slideshow requires JavaScript.

První etapa integrace veřejné dopravy

První etapa integrace veřejné dopravy zahrnuje veškeré autobusové linky na trase Praha – Dobříš – Příbram, linku Hořovice – Příbram a také dvě linky z Příbrami do oblasti Obecnice a Sádku. Systém PID, ve kterém lze na jednu jízdenku využívat vlaky, autobusy i městskou hromadnou dopravu, se tak rozšíří o dalších šest autobusových linek, které nahradí částečně nebo zcela 17 stávajících linek SID. Na nových linkách bude platit pásmový a časový tarif PID s možností využití přestupních jízdenek, časových kuponů, a to jak v papírové, tak i elektronické podobě včetně možností nákupu jednorázového jízdného platební kartou u řidiče nebo přímo pomocí mobilní aplikace PID Lítačka.

Na páteřní trase Praha – Dobříš – Příbram budou v pravidelných intervalech a s přehledným jízdním řádem jezdit tři nové linky – 392, 393 a 395. V rámci města Příbram všechny tyto spoje budou oběma směry vedeny přes autobusové nádraží (zastávka Čs. armády) a bude zrušena zastávka v Milínské ulici. Ta bude nahrazena v docházkové vzdálenosti zastávkou Hořejší obora.