lodě

Nové digitální mapy pro plavbu v České republice

Nová generace navigačních plavebních map přináší uživatelům vodních cest vyšší úroveň informovanosti o stavu Labsko-vltavské vodní cesty a aktuálních provozních informacích včetně hloubkových dat pro úsek Labe mezi státní hranicí a plavební komorou Střekov. Plynule navazují na totožný systém map vydávaný v Německu. Významně tak ulehčují plavbu a zvyšují její bezpečnost. Zájemci si je nyní mohou […]

Read More

Technici poprvé sestavili unikátní vozík pro lodní výtah na Orlíku

Bude převážet lodě, svým designem sám připomíná loď a je technicky naprosto unikátní. Když na začátku prosince technici chrudimské společnosti EL-VY poprvé kompletně sestavili plošinový vozík pro modernizovaný lodní výtah na vodním díle Orlík, mělo to punc slavnostního okamžiku. Výroba včetně ladění ocelové konstrukce podle projektu Metrostavu a podmínek investora, státního podniku Povodí Vltavy, totiž trvala celý rok a zahrnovala několik dílčích složení a opětovných rozebrání. Výsledek stojí za to – vozík je tak originální, že umožní přepravu až 97 % sportovních a turistických lodí v Česku. 

Read More

V přístavu Hluboká nad Vltavou lodě bezpečně natankují pohonné hmoty

Kapitáni rekreačních lodí v největším jihočeském veřejném přístavu pro rekreační lodě v Hluboké na Vltavou mohou od dnešního dne natankovat benzín nebo naftu z nové čerpací stanice pomocí klasické bezúkapové pistole s 12 m dlouhou hadicí, která je první na 130 km Vltavy jižně od Slap. Významně se tak zvýší bezpečnost a minimalizuje riziko znečištění […]

Read More

Modernizovanou plavební komorou Hořín opět proplouvají lodě

Práce na zdymadle Hořín jsou ve finále. Dnes se podařilo po půlročním omezení obnovit provoz velké plavební komory. Je to dobrá zpráva především pro dlouhé lodě, které už od této chvíle místem proplují směrem na Prahu bez omezení. V současnosti zbývá dokončit nejpozoruhodnější součást projektu – pohyblivý most přes zdymadlo. Stavbaři již připravují zkušební provoz unikátní zdvihací konstrukce, která jednak zachová dokonalou podobu kamenného mostu z roku 1905, a jednak umožní proplout lodím vysokým až sedm metrů.

Read More

DACHSER: logistika jeřábu pro jihovýchodní Asii

Mezinárodní logistický provider DACHSER zorganizoval přepravu nadměrného těžkého nákladu, náhradního dílu pro opravu jeřábu, z německého Düsseldorfu do Jakarty v Indonésii. Jeřábový výložník o délce 23 metrů a šířce 3,6 metru přepravila společnost z velké části po moři, cesta do místa určení trvala 55 dní. 

Read More

Rozhodnutí o realizaci druhé plavební komory na Smíchově se odkládá. Městský soud v Praze přiznal odkladný účinek

V prosinci loňského roku podala Městská část Praha 5 správní žalobu proti rozhodnutí Ministerstva zemědělství, které zamítlo odvolání a všechny námitky Prahy 5 proti plánované stavbě Plavební komora Praha – Staré Město. K žalobě městské části Praha 5 se přidal též Magistrát hl. M. Prahy.

Read More

Modernizované ochranné stání v Hřensku poskytne lodím při povodních více bezpečí

Zvyšování hladin řek v uplynulých týdnech nás znovu upozornilo na to, že nesmíme zapomínat na protipovodňovou ochranu a také na ochranu lodí, které plují po našich řekách. Ve Hřensku byla před nedávnem zahájena modernizace ochranného stání pro velká plavidla. Naštěstí zde průtok tentokrát nedosáhl tak vysokých hodnot, aby musela být stavba zastavena. Práce probíhají podle […]

Read More

Práce intenzivně pokračují i na dokončování dalších mostů přes vltavský plavební kanál Vraňany-Hořín

Práce intenzivně pokračují i na dokončování dalších mostů přes vltavský plavební kanál Vraňany-Hořín.

Read More

Vláda v rámci projektu Dunaj-Odra-Labe dala za úkol připravit část vodního kanálu z Ostravy do Koźle

Vláda vzala na vědomí výsledky studie proveditelnosti k projektu vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe a zadala připravit splavnění vodního koridoru z Ostravy do polského Koźle. Ten by mohl být podle schváleného harmonogramu hotov do roku 2031. Nyní bude následovat vyhodnocení vlivu stavby na životní prostředí, pokračovat může vyjednávání o přechodových bodech s Polskem a Slovenskem nebo se zabývat aktualizací Politiky územního rozvoje.

Read More

Častější nehody vodáků, příčinou je podcenění zásad bezpečnosti na vodě

Plavba za zvýšeného vodního stavu, přecenění síly při splouvání jezu nebo absence záchranných vest. To jsou podle Státní plavební správy hlavní příčiny letošních plavebních nehod. K bezpečnému koupání, splouvání řek nebo plavbě je nutné držet se základních 10 zásad plavebního provozu.

Read More
YouTube
Share