lodě

Modernizovanou plavební komorou Hořín opět proplouvají lodě

Práce na zdymadle Hořín jsou ve finále. Dnes se podařilo po půlročním omezení obnovit provoz velké plavební komory. Je to dobrá zpráva především pro dlouhé lodě, které už od této chvíle místem proplují směrem na Prahu bez omezení. V současnosti zbývá dokončit nejpozoruhodnější součást projektu – pohyblivý most přes zdymadlo. Stavbaři již připravují zkušební provoz unikátní zdvihací konstrukce, která jednak zachová dokonalou podobu kamenného mostu z roku 1905, a jednak umožní proplout lodím vysokým až sedm metrů.

Read More

DACHSER: logistika jeřábu pro jihovýchodní Asii

Mezinárodní logistický provider DACHSER zorganizoval přepravu nadměrného těžkého nákladu, náhradního dílu pro opravu jeřábu, z německého Düsseldorfu do Jakarty v Indonésii. Jeřábový výložník o délce 23 metrů a šířce 3,6 metru přepravila společnost z velké části po moři, cesta do místa určení trvala 55 dní. 

Read More

Rozhodnutí o realizaci druhé plavební komory na Smíchově se odkládá. Městský soud v Praze přiznal odkladný účinek

V prosinci loňského roku podala Městská část Praha 5 správní žalobu proti rozhodnutí Ministerstva zemědělství, které zamítlo odvolání a všechny námitky Prahy 5 proti plánované stavbě Plavební komora Praha – Staré Město. K žalobě městské části Praha 5 se přidal též Magistrát hl. M. Prahy.

Read More

Modernizované ochranné stání v Hřensku poskytne lodím při povodních více bezpečí

Zvyšování hladin řek v uplynulých týdnech nás znovu upozornilo na to, že nesmíme zapomínat na protipovodňovou ochranu a také na ochranu lodí, které plují po našich řekách. Ve Hřensku byla před nedávnem zahájena modernizace ochranného stání pro velká plavidla. Naštěstí zde průtok tentokrát nedosáhl tak vysokých hodnot, aby musela být stavba zastavena. Práce probíhají podle […]

Read More

Práce intenzivně pokračují i na dokončování dalších mostů přes vltavský plavební kanál Vraňany-Hořín

Práce intenzivně pokračují i na dokončování dalších mostů přes vltavský plavební kanál Vraňany-Hořín.

Read More

Vláda v rámci projektu Dunaj-Odra-Labe dala za úkol připravit část vodního kanálu z Ostravy do Koźle

Vláda vzala na vědomí výsledky studie proveditelnosti k projektu vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe a zadala připravit splavnění vodního koridoru z Ostravy do polského Koźle. Ten by mohl být podle schváleného harmonogramu hotov do roku 2031. Nyní bude následovat vyhodnocení vlivu stavby na životní prostředí, pokračovat může vyjednávání o přechodových bodech s Polskem a Slovenskem nebo se zabývat aktualizací Politiky územního rozvoje.

Read More

Častější nehody vodáků, příčinou je podcenění zásad bezpečnosti na vodě

Plavba za zvýšeného vodního stavu, přecenění síly při splouvání jezu nebo absence záchranných vest. To jsou podle Státní plavební správy hlavní příčiny letošních plavebních nehod. K bezpečnému koupání, splouvání řek nebo plavbě je nutné držet se základních 10 zásad plavebního provozu.

Read More

Pacienta hasiči transportovali na motorovém člunu

Čtvrtek, 20. srpna 2020 – Dnes dopoledne jsme na Znojemsku pomohli záchranné službě s transportem pacienta. Pomocí motorového člunu jsme jej přepravili k sanitce.

Read More

Plavební informace, mapy vodních cest. Státní plavební správa spustila novou aplikaci pro veřejnost

Státní plavební správa zpřístupnila pro širokou plaveckou veřejnost novou mobilní aplikaci s názvem „LAVDIS mobile“. Fanoušci plavby v ní naleznou informace o vodních cestách, jejich aktuálním stavu a další informace týkající se vodní dopravy. Aplikace je již dostupná pro operační systém Android, v následujících dnech si ji budou moci nainstalovat i uživatelé telefonů s operačním programem iOS.

Read More
YouTube
Share