Zahájení sezony na zámku Kačina- První na Kačině!

V sobotu 23. března 2024 v 10 hodin otevře Kačina své brány prvním letošním návštěvníkům. A být u nás včas se vyplatí. První návštěvníci se budou moci podívat do běžně nepřístupných prostor „Života pod schody“ jako je hraběcí lázeň, čeledník či kuchyň sloužících. Věnovat se vám bude osobně zámecký zahradník, který povede prohlídku v duchu blížících se Velikonoc. Spolu s ním si budete moci vyzkoušet netradiční zdobení velikonočních vajíček pomocí přírodních materiálů a surovin.

Více informací naleznete ZDE

Zdroj: Národní zemědělské muzeum

Kačina

Zámek Kačina

Zámek Kačina patří mezi nejvýznamnější stavby empírové architektury v Česku. Dnes je jedním z muzeí Národního zemědělského muzea.

Zámek, zvaný dříve také „Husa“, dal postavit nejvyšší purkrabí Království českého hrabě Jan Rudolf Chotek z Chotkova na novodvorském panství, které již roku 1764 zakoupil Jan Karel Chotek. Starší novodvorský zámek v obci i přes celkové rozsáhlé úpravy nevyhovoval potřebám sídla, proto zde hrabě Chotek ponechal pouze správu panství a nechal vystavět nový sídelní zámek.

Velkolepá zámecká budova na půdorysu otevřené podkovy se nachází na rozsáhlém  prostranství parku navrženého roku 1789 vídeňským botanikem Nikolausem Josephem von Jacquin ve volné krajině při obci Svatý Mikuláš.

Střední část tvoří dvoupodlažní budova s klasickým portikem o šesti sloupech s tympanonem. Na ni na obou koncích navazují přízemní obytná stavení na obloukovitém půdorysu se sloupovým ochozem, zakončená patrovými budovami knihovny (vlevo) a nedokončené kaple a divadla. Ve střední části jsou reprezentační a obytné prostory včetně kruhového vstupního sálu s lucernou a velkého tanečního sálu. Celá stavba podélně měří 227 m. Na sochařské výzdobě se podíleli A. Schrott a Václav Prachner

V interiéru zámku se nachází muzeum českého venkova Národního zemědělského muzea. Součástí bohatých expozic je také knihovna rodu Chotků čítající na 40 000 svazků z doby od 16. po 19. století, zámecké divadlo, lékárna a skleník.

Zdroj: Wikipedie