Výlet za deštivého počasí přinesl jedinečný zážitek bublajících jezírek v přírodní rezervaci SOOS

Přírodní rezervace Soos leží přibližně 6 km severovýchodně od Františkových Lázní. Název rezervace je odvozen z němčiny, ale existují různé výklady původu slova. Může vycházet ze slov Moos (mech) nebo Satz (usazenina). Podle jiné verze slovo Soos znamená v egerlandském nářečí močál. Objekt Muzea Soos a vstup do geologického parku naleznete přímo u železniční zastávky Nový Drahov na trati Tršnice – Luby u Chebu. Vstup do rezervace je zpoplatněn.

Zaparkovali jsme na parkovišti, kde je parkování zdarma. Okénko pokladny jsme nalezli v zajímavě řešené moderní budově kruhového půdorysu. Před pokladnou je možné posedět u několika stolečků s dřevěnými lavicemi , které jsou prakticky umístěné pod střechou.

Toto uspořádání jsme velmi ocenili, jelikož jsme rezervaci navštívili za vytrvalého deště. Nepřízeň počasí se nám zpočátku jevila jako nevýhoda, poté, co jsme prošli naučnou stezku jsme pochopili, že v tomto případě ji můžeme zhodnotit pozitivně : za deště je bublání v mofetách  velmi intenzivní a  díky dešti to byl pro nás jedinečný zážitek naslouchat bublavému zvuku a pozorovat lokální jezírka plná bublající vody.

Naproti pokladně je další stavba také kruhového tvaru, kde se nachází velmi dobře vybavené a čisté toalety.

 

 

Přírodní rezervace SOOS – budova s toaletami

Před vstupem na naučnou stezku si ještě povšimnete menší geologické expozice, kde je každá hornina opatřena popiskem s názvem. Při návštěvě můžete si můžete také prohlédnout  muzejní expozice o přírodě rezervace a jejího okolí, rozsáhlou expozici „Ptačí svět Chebska“ a paleontologickou expozici „Dějiny země“, jejíž součástí jsou modely prehistorických ještěrů v životní velikosti.

geologická expozice

 

Dějiny Země

Historie přírodní rezervace SOOS

Oblast historického Sooského lesa byla vyhlášena národní přírodní rezervací již v roce 1964. Veřejnosti je ovšem přístupná pouze část rezervace. Naučná stezka vede po dřevěných chodníčních a naleznete zde řadu informačních tabulí. V osmnáctém a devatenáctém století probíhala v prostoru celé rezervace těžba rašeliny používané jako palivo nebo k lázeňským účelům. Během těžby se hloubily odvodňovací příkopy, jejichž účelem bylo snížení hladiny podzemní vody, a získaný materiál se odvážel po železničních vlečkách. V devatenáctém století se další těženou surovinou stala křemelina.

Přírodní rezervace SOOS

Sooskou oblast tvoří rozsáhlá rašeliniště a slatiniště, kde v tzv. mofetách – nazývaných také bahenními sopkami – vyvěrá velké množství minerálních pramenů a čistý oxid uhličitý. Naučná stezka vede po dně vyschlého jezera, jež bylo kdysi plné slané vody. V Soosu se po něm zachovala opravdu evropská rarita – tzv. křemelinový štít. Erozí zbrázděný nános křemeliny – zbytky schránek jezerních řas rozsivek usazených na dně jezera – pokrytý žlutou a bílou vrstvou vysrážených minerálních solí zde vytváří fascinující obraz „měsíční krajiny“. Díky unikátním podmínkám žije v rezervaci řada chráněných živočichů a naleznete zde řadu mokřadních a slanomilných rostlin.

Po několika metrech cesty po dřevěném chodníčku jsme došli k Císařskému prameni. Jedná se o nejvydatnější pramen, který má teplotu mezi 14 až 18 stupni v závislosti na ročním období. Jeho voda je pitná.

Císařský pramen

Procházeli jsme po chodníčcích a cestou jsme pozorovali řadu bublajících jezírek. Opustili jsme dřevěné chodníčky a dostali jsme se na širokou cestu. Dovedla nás ke kolejím úzkorozchodné drážky. Přešli jsme drážku a krátký dřevěný chodníček nás přivedl k Věrčinu prameni.  Ten se nachází v okrouhlé dřevěné skruži přímo uprostřed dřevěného chodníčku. Je zaplaven vodou z rašelinného jezírka, takže není pitný, jeho voda je znečištěna humáty. Pozoruhodný je mohutný výron CO2. Je přístupný buď po naučné stezce NPR SOOS, nebo po silnici z parkoviště podle kolejí úzkorozchodné drážky.

Věrčin pramen

Protože se zajímáme o historické lokomotivy a vláčky, sledovali jsme trať úzkorozchodné dráhy Kateřina. Dráha o rozchodu 600 milimetrů je jedním z mála dochovaných systémů na našem území. Její vznik sahá o sto let zpátky, kdy se v okolí města Skalná ve velkém těžil jíl a hlíny a takové úzkokolejky zde nalezly uplatnění. Po úzkorozchodné trati se tedy původně vozily keramické jíly a hlíny. Těžba začala v osmdesátých letech 19. století, před první světovou válkou se na trati objevily první parní lokomotivy. Na území mezi Luby a Horním Drahovem působilo několik důlních společností, které provozovaly vlastní úzkorozchodné dráhy.

Úzkorozchodná dráha Kateřina

Historie dráhy Kateřina začíná 15. října 2011, kdy byla otevřena výstava o úzkorozchodných drahách v okolí Skalné. Její úspěch umožnil zkušební jízdy pro veřejnost na trase Rampa – Kateřina. Dnes je provozovatelem dráhy Iron Monument Club Plzeň CS IMC.

Více informací o této trati naleznete ZDE

Cesta k Věrčinu prameni

Kromě naučné stezky v Soosu naleznete záchrannou stanici pro zraněné živočichy, jež je součástí Národní sítě stanic pro handicapované živočichy a od roku 2004 finančně podporována ČSOP.

Při návštěvě můžete také navštívit muzejní expozice o přírodě rezervace a jejího okolí, rozsáhlou expozici „Ptačí svět Chebska“ a paleontologickou expozici „Dějiny země“, jejíž součástí jsou modely prehistorických ještěrů v životní velikosti. 

Vedle muzea se se nachází občerstvení Kateřina.

Výlet do přírodní rezervace SOOS je nenáročná vycházka, která přináší řadu nevšedních zážitků. Zvláště v podzimním čase nabízí v každém okamžiku barevně velmi zajímavé pohledy. Nenechte se odradit ani deštěm. Věřte, že nebudete litovat.

Kontakty:

 • REZERVACE SOOS
 • Kateřina 39
 • 351 34 Skalná
 • telefon:+420 351 011 997
 • e-mail: soos@muzeumfl.cz
 • stanice pro poraněné živočichy
 • telefon: + 420 731 824 390

 

Otevírací doba 2020

 • Otevřeno od 1. 4. do 30. 10. denně,
 • od 1. 11. do 29. 11. pouze o víkendech – pátek, sobota, neděle
 • duben, květen, červen 9:00 – 17:00 hodin
 • červenec, srpen 9:00 – 18:00 hodin
 • září, říjen  9:00 – 17:00 hodin
 • listopad  10:00 – 16:00 hodin (POUZE O VÍKENDECH – pátek, sobota, neděle)
 • Parkování je zdarma
 • Více informací naleznete ZDE

Foto: JB Cysnews