LICHFIELD stojí za návštěvu

V rámci našich toulek po centrální Anglii se tentokrát vydáváme 25 km na sever od Birminghamu, do malebného a starobylého městečka Lichfield. Využíváme pravidelného vlakového spojení a během několika málo minut překračujeme hranice hrabství Staffordshire, projíždíme několika menšími obcemi a po pár kilometrech již vystupujeme na nádraží v Lichfieldu.
Místní turistické ukazatele nás nejdříve dovedou k pěší zóně, která protíná historické centrum města. Hlavní třída je lemovaná nízkými hrázděnými domy, jejichž interiéry jsou plné obchůdků, kavárniček a útulných hospůdek.

Stáří: 1300 let

Máme štěstí, dnešní den je prozářený sluníčkem, takové jsou na deštivých a větrných ostrovech spíše vzácností. S elánem se proto vydáváme k první a bezesporu nejznámější místní atraktivitě, lichfieldské katedrále. Tento skvost gotické architektury dominuje městu již více než 1300 let. Upravené zelené prostranství v jejím okolí jen podtrhuje monumentalitu středověké stavby, kulisu fascinujícího obrazu doplňuje spleť klikatých úzkých uliček s malebnými domky, dvorky a zahrádkami.
Setkáváme se tu také s jedním nej. Je to jediná středověká katedrála na území Velké Británie, která se pyšní hned 3 vysokými věžemi. Monumentální vnitřní prostor skýtá pohled na čisté linie gotického slohu.

Na stěnách jsou zachovány fragmenty středověkých maleb. K nejstarším inventářům patří bezesporu vápencová soška zvaná „Lichfieldský anděl“, datovaná do 8. století n.l., která zde byla nalezena v r. 2003 při archeologickém průzkumu. Pokud bychom si chtěli rozšířit i naše botanické znalosti, stejné pojmenování „Lichfieldský anděl“ nese i odrůda jedné nádherné bílé keřovité růže, vyšlechtěné pěstitelem Davidem Austinem.Po levé straně chóru zde za skleněnou vitrínou můžeme spatřit také jednu z nejstarších dochovaných knih na Britských ostrovech, „Evangelium sv. Chada“, psáno také Ceada. Kniha je datovaná
do 8. stolení. Jak už jsem zmiňovala v jiném článku, sv. Chad žil v 7.st. a byl ustanoven biskupem v Mercii se sídlem v Lichfieldu, kde jako biskup působil tři roky. Proslul svou pokorou, mírností a dobrotou. Jeho zásluhy tkví zejména v šíření křesťanství na území dávného anglo-saského království Mercia.

Erasmus Darwin a Spolek Luny

Cílem naší další návštěvy je nedaleký dům Erasma Darwina, dědečka pozdějšího proslulého přírodovědce a zakladatele evoluční biologie Charlese Darwina.Booking.com

Erasmus Darwin se vepsal do dějin nejen jako vynikající lékař, kterého chtěl do svých služeb získat i britský král Jiří III., ale také jako filosof, vynálezce a básník.
Dům v Lichfieldu, který Erasmus Darwin se svou ženou Polly a svými dětmi od r. 1758 obýval, je zaplněn mnoha předměty upomínajícími na život tohoto vědce a všestranného badatele. Na požádání tu návštěvníkům ochotně zpřístupní i zachovalou soukromou knihovnu.
V neposlední řadě musíme Erasma Darwina zmínit i jako spoluzakladatele tzv. Spolku Luny.
Jednalo se o společnost sdružující význačné osobnosti, které se zabývaly přírodními vědami. Ve své podstatě se jednalo o produkt doby osvícenství, o možnost výměny vědeckých názorů a myšlenek. Název společnosti byl odvozen od skutečnosti, že se její členové scházeli jedenkrát za měsíc, a to přesně v den, kdy se luna nacházela v úplňku. Důvod byl zcela praktický, po skončení sešlosti se mohli všichni zúčastnění směle vydat pozdě v noci zpět domů, neb měsíc zářil a svítil jim na cestu. Nezapomeňme, že v té době ještě neexistovalo žádné pouliční osvětlení.
Častým místem jejich setkání byl i dům anglického průmyslníka Matthew Boultona, zvaný Soho-House v Birminghamu, kde dnes sídlí muzeum této společnosti.

Středověké pubs

Ještě v r. 1834 měl Lichfield neuvěřitelných 72 hostinců, což v průměru vychází, že na 69 obyvatel připadala jedna hospoda. A jak je na tom současnost? Přibližně 30-ti tisícům obyvatel je k dispozici na 450 pohostinských a restauračních zařízení, tedy počítejme ….
Pojďme tedy některé zmínit.St. John’s – tudorovská hospoda se sedmi vysokými komíny. Původně byla postavena za hradbami města a sloužila k přenocování pocestných, kteří dorazili k branám města po jejich uzavření.

V současnosti je domovem pro seniory.

The King´s Head – jedna z nejstarších a nejznámějších lichfieldských hospod. Nabídka nápojů a jídla je tu vskutku rozmanitá, navíc o víkendech k pohodě a příjemnému posezení přispívá i živá hudba.

Samuel Johnson

Čas se přehoupl do odpoledních hodin a my se ubíráme k našemu pro dnešek poslednímu cíli, k rodnému domu Samuela Johnsona, význačné osobnosti 18. století, tvůrci Slovníku anglického jazyka, básníka a literáta.
Tento slovník (vydaný r. 1755) byl jedinečný v tom, že až teprve o 150 let později nalezl překonání ve slovníku z Oxfordu.

Na závěr se rozloučíme citátem:

„Smyslem cestování je regulovat představu realitou.“ — Samuel Johnson

V našem případě Lichfield dokonce naše představy předčil, mohu tedy jen doporučit jako tip na výlet za poznáním a hezkými zážitky.

text a foto : Zuzana Janovská