Den: 17. 2. 2021

Dětské krizové centrum zahajuje kampaň Nenecháme dětství zhořknout. Jejím cílem je zvýšit citlivost dospělých osob k signálům ohrožených dětí

Každoročně přibude v Česku do smutných statistik zhruba 9 000 nahlášených případů týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí, z nichž několik dokonce na následky špatného zacházení zemře. Podle odborníků je však tento počet až 10krát vyšší. Alarmující je, že se fyzického, psychického a sexuálního násilí na dětech dopouští nejčastěji někdo z rodiny nebo z nejbližšího okolí dítěte. Právě na […]

Read More

Praha vybere provozovatele chystaných vestaveb v obloucích Negrelliho viaduktu. Důraz klade na kvalitu i nabízený program

Hlavní město v příštích letech plánuje vybudovat pod Negrelliho viaduktem v Karlíně novou odpočinkovou zónu. Ve zhruba čtyřech desítkách oblouků se usadí komerční i kreativní subjekty, které v menší míře doplní začínající podniky. Jednotlivé nájemce vybere speciální komise.

Read More

Pražská záchranka přešla při předávání pacientů v nemocnicích do distributivního režimu

Posádky Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy (ZZS HMP) od úterý 16. února přešly při předávání pacientů v nemocnicích do tzv. distributivního režimu. Opatření zajišťuje rovnoměrnější transporty pacientů do pražských nemocnic a urychlení jejich příjmu do zdravotnických zařízení na území metropole.

Read More

Mobilní týmy z městské polikliniky zahajují očkování imobilních občanů starších 80 let v Brně

Prvním imobilním seniorům starším 80 let dnes podal vakcínu AstraZeneca očkovací tým z městské příspěvkové organizace Sdružení zdravotnických zařízení II Brno.

Read More

Městská část Praha 5 se snaží zmírnit ekonomické dopady na podnikatele postižené nařízeními vlády kvůli pandemii COVID-19  

Výrazné slevy z nájmu za první čtvrtletí letošního roku. A také prominutí zákonného úroku z prodlení a smluvní pokuty ve výši 100% z pohledávek vzniklých za dobu trvání nouzového stavu od března loňského roku, pokud bude uhrazena jistina pohledávky. Praha 5 hledá cesty, jak podpořit a udržet stávající nájemce nebytových prostorů, které spravuje.

Read More

Oprava sloupu na trati 171 – Praha- Beroun pokračuje !

Správa železnic chce  omezení na vytížené trati 171 Praha- Beroun  maximálně zkrátit. V pondělí večer v Černošicích demontovali kotevní stožár poškozený při silniční nehodě. Betonáž nové sloupu proběhne 17. 2. díky speciálnímu betonovacímu vlaku, 1. března dojde k pevnostní zkoušce vytvrdnutí betonu.

Read More

Osada Baba v Praze 6 má vlastní webové stránky i mobilní aplikaci

Magistrát hlavního města Prahy ve spolupráci s dalšími institucemi spustil novou mobilní aplikaci a webové stránky www.baba1932.com věnované památkově chráněné Osadě Baba na území Prahy 6. Cílem je umožnit veřejnosti blíže se seznámit s tímto unikátním obytným souborem funkcionalistických vil. Zároveň hlavní město zahájilo zpracování územní studie na citlivou úpravu veřejných prostranství v této lokalitě. V rámci participace se do návrhu finální podoby zapojí i místní obyvatelé.

Read More