Vídeňský Belveder oslaví 300 let

Jedna z předních kulturních institucí ve Vídni finišuje přípravy na svůj jubilejní rok 2023. Výročí 300 let od dokončení paláce Belveder, který si nechal vystavět princ Evžen Savojský, oslaví světoznámá galerie řadou akcí s podtitulem Zlaté jaro. Tematické výstavy zahájí už v letošním prosinci.

 

Vídeň, rok 1723.

Před tehdejšími branami města právě skončila několikaletá stavba okázalého horního paláce Belveder pro jednoho z nejvýznamnějších vojevůdců své doby, prince Evžena Savojského. Ten stál v čele císařských armád v řadě bitev, včetně válek s Osmanskou říší. Svému majiteli sloužil okázalý palác Belveder až do smrti roku 1736 jako reprezentativní sídlo. Po několika desetiletích, v roce 1781, se stavba proměnila ve výstavní galerii císařských uměleckých sbírek a tím i jedno z prvních veřejně přístupných muzeí na světě.

Dnes patří galerie Belveder skládající se ze sbírek v horním i spodním paláci a blízkém muzeu současného umění Belvedere 21 mezi nejznámější vídeňské kulturní adresy. Paláce i přilehlé zahrady tvoří jeden z nejvýznamnějších souborů rakouského baroka, celý komplex je součástí světového kulturního dědictví UNESCO a řadí se mezi nejnavštěvovanější místa země. Neméně podstatnou roli však hrají i sbírky. Belveder mimo jiné vlastní světově největší sbírku obrazů Gustava Klimta (24 obrazů) i prominentní díla vídeňského Biedermeieru, rakouského baroka, francouzského impresionismu nebo předmětů z Vídně přelomu 19. a 20. století.

 

Chystané oslavy v rámci 300. výročí označuje světoznámá instituce názvem Zlaté jaro.

Zlatem se odvolává na tradici, zasvěcené jaro (ver sacrum) odkazuje na vídeňskou secesi kolem roku 1900, přerod a vznik moderny. Program výročí bude podle Belvederu odrážet zachování původních principů a jejich propojení s vizemi budoucnosti.

Už v prosinci letošního roku galerie v Oranžérii zahájí výstavu „Belveder. 300 let místem umění“. V té se bude věnovat vlastní historii od dob reprezentativního paláce přes rostoucí sbírky až po řadu zásadních historických zlomů včetně podepsání rakouské státní smlouvy v horním paláci, čímž byla roku 1955 ukončena poválečná správa vítězných mocností a obnovena rakouská suverenita.

Od února 2023 se po koronavirovém odložení otevřou brány výstavy „Klimt. Inspired by Van Gogh, Rodin, Matisse …“.

Ta se soustředí na otázku, kdo inspiroval čelního představitele vídeňské secese, Gustava Klimta. V následujícím měsíci, březnu 2023, zazáří trvalé sbírky Belvederu v horním paláci v novém světle a nové podobě, která se více zaměří na vztah umělců ke své době a způsob, jakým jejich díla reflektují dané epochy.

Vedle toho chystá galerie další významné akce, včetně jarní a letní výstavy instalací nebo řady retrospektiv, které proběhnou i v moderní galerii Belvedere. Jubilejní rok se promítne i do publikační činnosti. Instituce připraví přehledy své dosavadní činnosti i uplynulých výstav, přičemž průřez výstav za posledních  století půjde  shlédnout online.

 

Více na www.belvedere.at

 

Fotografie © WienTourismus-Paul Bauer