Procházka zámeckým parkem s oborou s daňky na zámku a bruslení na kouzelném zámeckém kluzišti

Vydali jsme se na výlet na zámek Blatná v jižních Čechách. K tomuto výletu nás inspiroval jeden z dílů seriálu České televize Místo zločinu České Budějovice, který se zde v prostorách zámku a parku natáčel.

Na nádvoří zámku si můžete do 12. března zabruslit. Je zde kouzelné kluziště, kde můžete bruslit i když zrovna nemrzne.  K dispozici je i půjčovna bruslí Více informací naleznete ZDE

Zámecký park a obora Blatná

V zimním období interiér zámku není přístupný. Ale nemusíte litovat, projdete zámeckou branou a před vstupem na nádvoří se nachází elektronická pokladna, kde si můžete koupit vstupenku do parku. Tu potom přiložíte ke čtečce u vstupního turniketu a vstoupíte do zámeckého parku. Původní oboru nechal začátkem 19. století upravit v části blíže k zámku ve stylu anglického parku František  Hildprandt. Zádní část parku byla uchována v původní podobě se “sejpy” (pozůstatky dávných rýžovišť zlata).  V parku musí být příjemné pobývat v letních měsících, kdy mohutné letité stromy poskytují stín a ochlazení poskytují také potůček, který tudy protéká. Odpočinout si můžete u rybníku Naděje, nebo se posadit na některou z laviček v parku. Měli jsme  možnost vidět poměrně početné stádo daňků. Tato krásná zvířata nejsou jediná, které zde můžete vidět. Jsou zde také pávi a dětem udělá určitě radost výběh se třemi lamami alpaka Bellou, Esmeraldou a Diegem. Můžete si dokonce dopřát zážitek procházky s lamami parkem. Je však nutná rezervace předem  ZDE

 

 

 

 

 

Zámek Blatná

Blatná patří nesporně mezi stavebně historicky nejhodnotnější a architektonicky nejvýznamnější památky svého druhu v České republice. Původně se jednalo o tvrz, jejíž počátky sahají do 13. století. Během 14. století tvrz získala charakter gotického hradu. V následujících stoletích došlo k dalším stavebním úpravám, při kterých zámek získal trojkřídlou dispozici s nádvořím otevřeným do parku. Zámek je soukromým majetkem a v turistické sezóně je přístupný veřejnosti. Zámecký park je přístupný celoročně.

Své jméno získal hrad a po něm i osada, jež při něm vyrůstala, od bažin, uprostřed kterých byl postaven. První písemná zmínka o „blatném hradě“ pochází z roku 1235. Z původního hradu se dodnes dochovaly pouze zbytky románské kaple ze 13. století, které byly vykopány v roce 1926.Od 13. století patřil hrad do majetku pánů Bavorů ze Strakonic. Podle zprávy z roku 1253 zde sídlili Johanité a od roku 1391 páni z Rožmitálu. Tehdy také prošel hrad první významnou přestavbou. Za Zdeňka z Rožmitálu byl starý dvorec vyjma románské kaple zbourán a na jeho místě postaven kamenný palác s monumentální hranolovou věží v čele. Hrad byl obehnán kamennou zdí, vodním příkopem a hliněným valem. Nejvýznamnější doba hradu nastala v 15. století. Tehdy jej vlastnil královský purkrabí Zdeněk Lev z Rožmitálu, jenž si zde vybudoval reprezentativní sídlo. Přestavbu paláce, hradní zdi a vodního příkopu vedl Benedikt Ried z Piestingu zvaný též Benedikt Rejt z Pístova. pro Zdeňka Lva z Rožmitálu, pro něhož byla vyzdobena také Zelená světnice, jeden z prvních světských interiérů s nástěnnou malbou ve stylu renesančního umění. Po smrti Zdeňka Lva roku 1535 přešel hrad roku 1541 do majetku rodu Šternberků. Ti jej roku 1579 prodali Janu z Rozdražova, který pocházel z Polska. Jeho syn Václav vystavěl na severní straně nový renesanční palác.

V roce 1695 hrad získal rod uherských hrabat Serényiů, za jejichž vlády zámek vyhořel. To si vyžádalo značné opravy, k nimž došlo v letech 1763–1767. Serényiové podpořili také vznik dalších staveb v Blatné i okolí. V roce 1798 koupil Blatnou baron Karel Hildprandt. Hildprandtové zámek vlastnili až do konfiskace v letech 1948–1952. Za nich došlo k úpravě obory na anglický park, byla zbourána románská kaple a některé další budovy a přestavěny některé paláce. K poslední větší úpravě došlo za Roberta Hildprandta v letech 1850–1856, kdy byl zámek pod vedením architekta Bernarda Grubera regotizován. Po roce 1989 se Kornelie Hildprandtová a její dcery Josefina a Jana, každá se svým synem, vrátily zpět z emigrace do vlasti a po restituci v roce 1992 začali potomci původních majitelů zámek rekonstruovat.

Zdroj Wikipedie

Zámek Blatná je oblíbeným místem filmařů. Kromě zmíněné epizody se seriálu Místo zločinu České Budějovice ho můžete vidět i v těchto dalších filmech:

  • Bílá paní (1965, režie: Zdeněk Podskalský)
  • Šíleně smutná princezna (1968, režie: Bořivoj Zeman)
  • Dívka s flétnou (E02, seriál Příkopy, 2007, režie: Jaroslav Hanuš)
  • Křišťálek meč (2007, režie: Jitka Němcová)
  • Místo zločinu České Budějovice (7. díl – Kniha hříchů, 2023, režie: Jan Hřebejk)

 

Foto: Cysnews