Požár lesa Hřensko – Byl vyhlášen zvláštní stupeň poplachu. 

Dne 24. 7. 2022 před 8. hodinou byl vyhlášen poplach jednotkám požární ochrany z druhého stupně poplachu, které vyjely na požár lesního porostu do obce Hřensko. Požár vypukl v Národním parku České Švýcarsko v lokalitě Malinový důl a jeho rozloha je přibližně 450 x 150 metrů. Do hasebních prací je zapojen také vrtulník LS PČR s bambi vakem.

 30.7.2022 – 3:09:37 AM

HZS Ústeckého kraje

  • Hasičům se stále daří držet požár na ploše 5×2 km.
  • Do ranních hodin bude současných 410 hasičů posíleno o dalších 220.
  • Počet jednotek bude zvýšen ze současných 80 na 120. Jedná se o posily z celé ČR.
  • Dopoledne je v plánu zahájení požárního ůtoku vedoucího k lokalizaci požáru.

27.7.2022 – 8:17:45

HZS Pardubického kraje

A máme tu čerstvé zprávy od našich hasičů z epicentra boje s ohněm z Národního parku České Švýcarsko. Hasiči stále bojují s plameny na ploše 5×2 km. V nočních hodinách se hasiči zaměřovali na likvidaci malých ohnisek na skalách přímo nad obci Hřensko a požární obranu evakuovaných obcí Mezná, Mezní Louka a Vysoká Lípa. Hasičům se také daří držet frontu požáru v dostatečné vzdálenosti od zatím neevakuované obce Janov. Od včerejších odpoledních hodin se k leteckému hašení připojil vrtulník z Polska a od dnešního rána je doplní vrtulník ze Slovenska, který je již na letišti v Ústí nad Labem.
„V 7 hodin ráno se přeskupily jednotky a bude se pokračovat v hašení ohnisek požáru,“ říká velitel odřadu HZS Pardubického kraje ppor. Bc. Petr Dvořák.(vh)

 

26.7.2022 – 06:45:17

Během noci se hasiči zaměřili na požární obranu Mezní Louky a Hřenska, kde byla nařízena evakuace budov na pravém břehu Kamenice až k hranici se SRN. Evakuované osoby byly převezeny do Děčína, kde části bylo poskytnuto náhradní ubytování.

 

 

10:35 aktualizace: Na místě zasahuje 14 jednotek požární ochrany. Byl vyhlášen 3. stupeň požárního poplachu. Do hasebních prací bylo povoláno letadlo letecké hasičské služby. Odhad zasažené plochy požárem je přibližně 2 hektary.

11:32 aktualizace: Byl vyhlášen zvláštní stupeň požárního poplachu. Zasahuje 16 jednotek požární ochrany, vrtulník LS PČR a letadlo letecké hasičské služby.

13:30 aktualizace: Z větší části je požár pod kontrolou. Jednotlivá místa ohnisek budou hašena převážně pomocí vrtulníku. Aktuální rozloha požáru je kolem 3 hektarů. Byla povolána i lezecká skupina hasičů, kteří zasahují ve skalnatém terénu.

 

Na místě aktuálně zasahuje 26 jednotek požární ochrany, vrtulník LS PČR a letadlo letecké hasičské služby.

16:10 aktualizace: Bylo objeveno druhé ohnisko lesního požáru v lokalitě Soutěsek ve Hřensku o rozloze přibližně 1 ha. Z preventivních důvodu bude provedena evakuace soutěsek a poté budou veřejnosti uzavřeny. Na místě zasahuje vrtulník Armády ČR.

22:00 aktualizace: V současné chvíli se ukončují hasební práce. Jednotky se vracejí na základny. Na místě bude ponechána místní dobrovolná jednotka kvůli dohledu. V hasebních pracích se bude pokračovat zítra v ranních hodinách.

UPOZORNĚNÍ: 25.7. 2022 budou pro veřejnost uzavřeny soutěsky a Mlýnská cesta z Mezné. Dále bude uzavřena silnice ze Hřenska do Mezné.

7:30 Na místě zasahuje 30 jednotek, 49 hasičských vozidel, vrtulník AČR a Policie ČR.

10:30 Zasahuje 31 jednotek, 54 vozidel, vrtulník . Držíme požár po obvodu. Vrtulník shazuje.

11:50 Na místě zasahuje 31 jednotek 54 vozidel. Zasahuje přibližně 150 hasičů. V současnosti je kladen důraz na dopravu vody, která je dopravována kyvadlově. I nadále zasahuje vrtulník.

14:00 Zintenzivněna hasební činnost, nasazeno 48 jednotek. Z toho 45 HZS ÚK a 3 jednotky SRN. Více než 150 hasičů. Armádní vrtulník.

16:20 Bylo evakuováno 80 lidí z Pravčické brány, 60 lidí z tábora v Dolském Mlýnu. Požár se rozšířil i na německou stranu.