Mattoni 1873 podpoří rozmanitost české přírody spolu s ochránci přírody buduje Motýlí louky Rudiho Mattoni

Výrobce minerálních vod Mattoni 1873 společně s Českým svazem ochránců přírody (ČSOP) chce do několika lokalit v Česku vrátit druhovou rozmanitost i ohrožené motýly. Monitoring lokalit a první práce začaly na podzim loňského roku na veřejně přístupných pozemcích v okolí závodů v Mnichově, Byňově a v Poděbradech. Projekt mj. navazuje i na odkaz pravnuka Heinricha Mattoniho, který byl uznávaným americkým entomologem specializujícím se na motýly.

V posledních desetiletích dochází k rapidnímu snižování biologické rozmanitosti a ubývají nejen denní motýli, ale i běžný hmyz a další živočichové i rostliny. Nejčastěji se tak děje kvůli způsobu hospodaření v krajině a klimatickým změnám.

„Pro motýly jsme se rozhodli na základě doporučení odborníků z ČSOP. Některé druhy motýlů jsou totiž považovány za tzv. deštníkový druh a ochranou jejich přirozeného prostředí podpoříme i jiný hmyz či celá přírodní společenstva. Navíc jsou motýli významnými opylovači,“ popisuje motivaci Mattoni 1873, Klára Hálová, manažerka udržitelnosti.

Motýlí louky momentálně vznikají na téměř 15 hektarech v širším okolí zdrojů minerálních vod, v lokalitách, z nichž většina patří Mattoni 1873, a jsou volně přístupné veřejnosti. „Díky čisté a rozmanité přírodě a důsledné péči o okolí vodních zdrojů můžeme lidem dodávat kvalitní minerální vody. Proto jsme se rozhodli podpořit obnovu biodiverzity právě tam, kde působíme – v okolí našich výrobních závodů, kde stáčíme minerální vody Magnesia, Poděbradka a Dobrá voda,“ doplňuje Klára Hálová.

Podrobný monitoring a plán jejich obnovy zajistil partner projektu Český svaz ochránců přírody. Do budoucna se lokality rozšíří nejen v okolí dalších závodů v ČR, ale také v zahraničí. Celý koncept péče o vybrané lokality a samotné práce jsou v gesci ČSOP.

„Obnova biodiverzity daných území je běh na dlouhou trať, potrvá třeba i několik let, než uvidíme první výsledky. Každé z území má svá specifika a plán prací. Nejčastěji se jedná o kosení a odstranění náletových dřevin, dále také o likvidaci invazních druhů rostlin, budování jezírek či tůní a výsev květnatých luk pomocí zeleného sena tak, abychom pracovali s místním rostlinným genofondem,“ popisuje Petr Stýblo z ČSOP.

Motýlí louky Rudiho Mattoni

Projekt obnovy biodiverzity ponese jméno pravnuka zakladatele firmy Mattoni 1873, pana Rudolfa Heinricha Mattoniho ( 3. ledna 2022), který byl významným entomologem a emeritním profesorem Kalifornské univerzity. Zaměřoval se právě na motýly, jejichž výskyt považoval za jeden z důležitých indikátorů čistoty životního prostředí. Byl uznávaným odborníkem především na modrásky. Přestože se Rudi Mattoni narodil, a většinu života prožil ve Spojených státech, na český odkaz svých předků nezapomněl. Zemi nejen pravidelně navštěvoval, ale byl i mecenášem českých přírodních věd. V 90. letech například z vlastních prostředků financoval výzkumy studentů na Jihočeské univerzitě.

“Pro motýly jsme se rozhodli na základě doporučení odborníků a je více než symbolické, že se jimi zabýval i Rudi, který Česko, a zvláště Karlovarsko, často navštěvoval. Chceme, aby jeho odkaz pokračoval dál, proto jsme projekt motýlích luk pojmenovali po něm,” Klára Hálová z Mattoni 1873

 

Mattoni 1873

Mattoni 1873, skupina kolem mateřské společnosti Mattoni 1873 a. s., je největším distributorem nealkoholických nápojů ve střední Evropě. Ambicí skupiny je přinášet díky skvělým značkám a úspěšné tradici lidem do života osvěžení, nyní i v budoucnu.

Kořeny skupiny sahají do roku 1873, ke karlovarskému rodákovi Heinrichu Mattonimu. Novodobé kapitoly se začaly psát v 90. letech díky výrazným investicím nových majitelů, italské rodiny Pasquale.

V ČR vyrábí skupina vedle tradiční minerální vody Mattoni také pramenitou vodu Aquila a minerální vody Magnesia, Poděbradka, Dobrá voda a Hanácká Kyselka; dále značky nealkoholických nápojů Pepsi, Mirinda, 7UP, Schweppes, Gatorade, Mountain Dew, a další. Distribuuje také snacky značky Lay’s.

Své produkty v současné době Mattoni 1873 vyváží do téměř 20 zemí světa a jako mateřská společnost vlastní zahraniční značky minerálních vod v Rakousku, Maďarsku a Srbsku. V Rakousku, Bulharsku, Slovensku a Maďarsku je Mattoni 1873 výhradním výrobcem a distributorem nealkoholických nápojů značek firmy PepsiCo. Ve všech zemích, kde skupina operuje, zaměstnává na 3 200 zaměstnanců.

Mattoni 1873 se významně podílí na kulturním, sportovním a společenském životě. Podporuje také projekty spojené s ochranou přírody a otázkou ekologie. Mattoni 1873 je zakladatelem iniciativy Zálohujme.cz, která usiluje o dlouhodobou udržitelnost nápojového odvětví prostřednictvím lokální recyklace PET lahví a plechovek. Další zajímavé informace naleznete na Twitteru @Mattoni1873, Facebooku @Mattoni1873 a LInkedIn.

ČSOP

Český svaz ochránců přírody je spolek lidí, kteří mají rádi přírodu a chtějí ji aktivně chránit. Vznikli jsme v roce 1979. V současné době máme téměř 7000 členů. Mezi námi jsou profesionální odborníci i nadšení dobrovolníci, dospělí i děti. Každý může pomoci. Máte rádi přírodu? Přidejte se k nám! Více informací naleznete na www.csop.cz .