Kontakt s Peru úspěšně navázán

Proběhla první společná online schůzka k navázání partnerství mezi Prahou 3 a Miraflores, centrální čtvrtí hlavního města Limy. Obě strany mají zájem především o spolupráci v oblasti kultury, online školství a památkové péče. Společně s Velvyslanectvím ČR v Limě se nyní připravuje text memoranda o vzájemné spolupráci.

 

Při společné schůzce se setkali starosta Prahy 3 Jiří Ptáček a Luis Molina, starosta Miraflores – centrální čtvrti Limy, za účasti českého velvyslance v Peru Michala Sedláčka. Obě strany oficiálně projevily velký zájem o navázání partnerství mezi svými městskými částmi. Jednání o vzájemné spolupráci zahájil místostarosta Prahy 3 pro školství a zahraniční vztahy Štěpán Štrébl před několika týdny. „Dlouhodobě spolu s odborem školství řešíme navázání kontaktu s městem ve španělsky mluvící zemi, které by přispělo k rozvoji výuky španělštiny, ale i angličtiny na našich základních školách,“ uvádí místostarosta Štrébl. „Miraflores se říká „surfařské město“ nebo „Nový New York“, představil svou městskou část starosta Luis Molina. Jde o jednu z nejbohatších čtvrtí Limy a po Machu Picchu o druhou nejvyhledávanější turistickou destinaci v Peru. „Je centrem peruánské gastronomie a místem, kde sídlí většina společností, které v Peru působí,“ dodává Luis Molina.

Po úvodním představení obou městských částí a jejich vzájemných vazbách si obě strany vytyčily oblasti zájmu a plán budoucího postupu. Praha i Lima mají zájem o kulturní výměnu a vzájemnou účast na kulturních akcích. Starosta Molina například nabídl místní bohatou zkušenost s kulinářským uměním, vzájemnou výměnu kuchařů a rádi by se účastnili trhu Merkádo, kde by Peruánci představili svá jídla a víno. Trh je plánován na červen 2021. Miraflores má zájem i Vinohradského vinobraní. Na podzim Peru slaví 200 let nezávislosti. Toto výročí vzhledem k pandemické situaci plánují oslavit v dubnu 2022. Půjde o velkou 24hodinovou slavnost ve veřejném prostoru a Molina vyjádřil přání zapojit do ní i české umělce. Starosta Miraflores dále vyjádřil eminentní zájem o výměnu zkušeností v oblasti památkové ochrany a pohovořil o tom, že pracují na pomníku českého prezidenta Václava Havla, který by rádi slavnostně umístili do tamního parku.

Radnice vřele vítá návrhy peruánské strany. Dále projevila zájem o budoucí dlouhodobé působení učitelů španělštiny v Praze a během pandemie o online spolupráci v oblasti výuky španělštiny i angličtiny a kulturní výměny mezi žáky.

Obě městské části se dohodly, že ve spolupráci s Velvyslanectví ČR v Limě připraví text memoranda o vzájemné spolupráci.

„Byl bych rád, aby neskončilo jen u deklarace spolupráce, ale aby se promítla do reálných věcí. V současné situaci se mi líbí především nápad zpestřit výuku dětí z Prahy a Limy videokonferencí, kde se vzájemně seznámí se svou kulturou a historií. Je to věc, kterou lze uskutečnit ihned,“ vysvětluje starosta Jiří Ptáček.

Podobně jako v Česku jsou i děti v Peru na distanční výuce. Prověřujeme možnost, že by se několik hodin udělalo společně, protože dlouho trvající online výuka bez větších podnětů je pro děti v obou zemích ubíjející,“ doplňuje starosta. Spolupráci v oblasti školství kvituje i místostarosta Štrébl, slibuje si od ní hlavně rozvoj výuky španělštiny a angličtiny na místních školách. „Kontakt žáků s jejich vrstevníky v jiné zemi v době pandemie lze zorganizovat rychle a je jednou z mála možností jak trochu zpestřit online výuku a motivovat žáky v této složité době. Od spolupráce si však slibujeme i přínos pro rozvoj výuky španělštiny na našich školách a navázání dlouhodobých vztahů i po skončení pandemie, jako na tom pracujeme i s jinými zahraničními partnery,“ uvádí iniciátor schůzky místostarosta Štrébl.

 

Praha 3 se na budoucí spolupráci s Miraflores velmi těší a věří v její oboustranný přínos.