Nominační kritéria – 34. HALOVÉ MISTROVSTVÍ EVROPY 3.-5.3.2017 Bělehrad / Srbsko

Podle regulí EA pro HME, může každá členská federace nominovat a přihlásit:

 • jen závodníky, kteří dovrší v roce soutěže 16 let, tedy pro rok 2017 závodníci ročníku narození 2001 a starší — jen závodníci, kteří dovrší v roce soutěže 18 let (ročníky 1999 a starší), mohou startovat v soutěži ve   vrhu koulí mužů
 • v každé individuální disciplíně až čtyři (4) závodníky se splněným entry standardem EA, kdy z nich maximálně tři (3) závodníci mohou startovat (s výjimkou vícebojů, viz. níže)
 • v disciplíně, kde nemá žádný závodník splněn entry standard EA, jednoho (1) závodníka bez tohoto entry standardu (s výjimkou skoku o tyči, viz. níže)
 • pro přímé finálové závody štafet na 4x400m jeden (1) tým (viz. níže)

Specifické regule EA pro HME a vybrané disciplíny:

Víceboje – sedmiboj/pětiboj

 • ve vícebojích startuje maximálně 16 závodníků v disciplíně
 • ne více než dva (2) za jednu členskou zemi EA
 • výběr závodníků proběhne na základě postavení v sezónních žebřících EA, dle následovného klíče:
  • v případě zájmu o start má pořádající země přiděleno jedno místo v každém víceboji, a to v případě, že ‚domácí‘ závodník nesplňuje níže popsané podmínky,
  • automatickou kvalifikaci získává úřadující halový mistr Evropy, v případě potvrzení startu národní federací země, kterou reprezentuje
  • osm (8) závodníků bude vybráno dle pořadí v  letních evropských tabulkách 2016 v desetiboji(muži) a sedmiboji(ženy), redukovaných na dva závodníky za stát (sedm (7) v případě, že ‚domácí‘ závodník nebude v tomto výběru); v případě nepotvrzení účasti takto kvalifikovaného závodníka národní federací, kterou reprezentuje, se na jeho místo posouvá další závodník v pořadí; v případě zrušení startu na HME jakéhokoli závodníka z tohoto výběru postupuje na uvolněné místo závodník dle níže popsaného postupu
  • osm (8) závodníků (sedm (7), v případě, že úřadující halový mistr Evropy není kvalifikován dle výše popsaných kritérií a není mezi osmi závodníky v halovém žebříčku aktuálního roku) pak doplní startovní pole dle aktuálního halového žebříčku v sedmiboji(muži) a pětiboji(ženy) v roce 2017, předvedeného ne později než 10dní před zahájením HME; v případě, že některý z těchto atletů je již kvalifikován dle bodu výše (dle letního výkonu), zaujme jeho místo další závodník v pořadí
  • v případě zrušení startu z důvodu nemoci či zranění kvalifikovaného závodníka (ať již dle kvalifikace z předcházející letní sezóny či z aktuální halové sezóny), EA může ke stratu pozvat závodníka, který v souladu s výše popsaným postupem zaujímá další místo v halovém žebříčku

Skok o tyči

 • závod bude veden jako přímé finále, s ‚cílovým počtem startujících, a to dvanácti (12) závodníky v každé  soutěži
 • všichni závodníci, kteří dosáhnou entry standardu, budou mít nárok pro start, i když to případně zvýší  ‚cílový počet startujících‘
 • aby byl výkon způsobilý, co by dosažený entry standard, musí být dosažen mezi 1.1.2016 a 23.2.2017 (do

14:00 hodin) a v souladu s níže uvedenými podmínkami

 • v případě, že ‚cílového počtu startujících‘ nebude dosaženo dle nastavených entry standardů, vezme EA  v úvahu, při zvážení úrovně a tudíž vhodnosti, přizvání dalších závodníků do ‚cílového počtu startujících‘  následovně:
  • členské federace, které stojí o start svého závodníka, který nedosáhl entry standardu, jej uvedou do finální přihlášky
  • další den EA informuje dotčené členské federace, kteří atleti budou moci startovat i bez dosaženého entry standardu

Výběr bude uskutečněn technickým delegátem soutěže na základě dvou aspektů

— počet závodníků nutný k dosažení cílového počtu startujících

— žebříček – kombinace výkonů z letní sezóny 2016 a zimní sezóny 2017

Štafety na 4x400m

– závody se uskuteční jako přímé finále, ve kterém startuje šest (6) národních štafetových týmů na  pozvání EA, které obdrží členská federace na základě následovného klíče:

 • pořádající federace má alokováno jedno místo v každé kategorii o dalších pět (5) míst (šest (6), v případě, že pořádající federace neprojeví zájem startovat) bude přiděleno v souladu s pořadím oficiálních reprezentačních týmů členských federací v žebříčku štafet

4x400m, sestaveném dle výkonů dosažených v  letní sezóně 2016 o jestliže některý z týmů dle výše pospaného neprojeví zájem či nebude startovat, místo bude nabídnuto dalšímu reprezentačnímu týmu v pořadí, atd.

 • v každé kategorii pro štafetový závod může být v rámci jednoho týmu přihlášeno maximálně šest (6) závodníků, kdy z těchto šesti (6) a ze všech dalších přihlášených k HME 2017, pro samotný závod štafet, v daném čase před jeho startem přihlásí čtyři (4) závodníky.

Nominační kritéria ČAS

Dosažení stanovených výkonů za podmínek vymezených v nominačních kritériích garantuje, že závodník bude na konkrétní akci nominován. Neomezuje však trenérskou radu ČAS při zpracování návrhu nominace a předsednictvo ČAS při rozhodování o nominaci nad rámec nominačních kritérií.


Nominace závodníků:

Pro start na HME 2017 budou P-ČAS nominováni dle návrhu TR ČAS na základě splněných regulí EA, nominačních kritérií ČAS a dosažení výkonnostních limitů ČAS:

 1. v individuální disciplíně (s výjimkou vícebojů a skoku o tyči) maximálně tři (3) závodníci následovně

-závodník s dosaženým limitem „A“ ČAS v kvalifikačním období ČAS

-závodník kategorie U23 (tj. ročníky narození 1995 a mladší), s dosaženým limitem „B“ ČAS v kvalifikačním období ČAS, v případě, že limitu „A“ ČAS nedosáhnou více než dva (2) závodníci a limit „B“ ČAS nepřekoná jiný starší závodník/ci (tj. ročníky narození 1994 a starší) lepším výkonem, za následujících podmínek:

o v případě, že je limit „B“ ČAS úrovně rovné nebo vyšší entry standardu EA o v případě, že je limit „B“ ČAS úrovně nižší entry standardu EA, jen za situace, že nemá žádný další závodník v dotčené disciplíně lepším výkonem dosažen limit ČAS

 1. ve skoku o tyči maximálně tři (3) závodníci následovně

závodník s dosaženým entry standardem EA v kvalifikačním období EA a se splněným limitem „A“ ČAS v kvalifikačním období ČAS

závodník přizvaný pro start na základě regulí soutěže pro tuto disciplínu, tedy bez dosaženého entry standardu EA, při dosažení limitů ČAS v kvalifikačním období ČAS 

V případě, že výkonnostní limity ČAS v jedné disciplíně, dle podmínek uvedených v bodech a) a b) splní více závodníků než tři (3), o finální přihlášce závodníků rozhoduje absolutní hodnota výkonu dosažená v kvalifikačním období ČAS, v případě rovnosti výkonů rozhoduje lepší umístění v této disciplíně na halovém mistrovství ČR mužů a žen 2017 a dále výkony dosažené v kvalifikačním období. 

 1. ve vícebojích maximálně dva (2) závodníci následovně

závodník pozvaný EA pro start, se splněným limitem „A“ ČAS v kvalifikačním období ČAS

závodník kategorie U23 pozvaný EA pro start, se splněným limitem „B“ ČAS v kvalifikačním období ČAS

 1. pro štafetový závod, v případě pozvánky EA, maximálně šest (6) závodníků následovně

-čtyři (4) závodníci dle domácího halového žebříčku 2017 v běhu na 400m

-maximálně dva (2) náhradníci, navrženi zodpovědným trenérem za přípravu štafety, s přihlédnutím k absolutní výkonnosti v kvalifikačním období ČAS

Podmínkou nominace pro start na HME v individuální disciplíně i ve štafetě, je start závodníka na halovém MČR mužů a žen 2017.

Podmínky k dosažení akceptovatelného kvalifikačního výkonu pro nominaci:

 • Výkony musí být dosaženy na závodech pořádaných v souladu s pravidly a regulemi IAAF
 • Výkony musí být dosaženy na závodech, které jsou pořádány nebo schváleny IAAF, EA či jejich členskými federacemi a jsou součástí jejich oficiálních termínových listin. U domácích soutěží pak v oficiální soutěžní brožuře ČAS nebo na webu ČAS, a to jen v disciplíně uveřejněné v rozpisu disciplín závodů minimálně 14 dní před termínem konání závodů, za podmínky měření elektrickou časomírou, užití větroměru (u závodů pod otevřeným nebem) a zajištění měření a vážení atletického náčiní
 • Výkony dosažené při společných závodech mužů a žen nebudou akceptovány
 • Ručně měřené výkony na dráze nebudou akceptovány
 • Nebudou akceptovány výkony dosažené na větší než 200m dráze pro disciplíny na oválu  Výkony s nepovolenou podporou větru nebudou akceptovány

 

Výkonnostní limity ČAS lze plnit v kvalifikačním období ČAS, a to od 1.1.2017 do 26.2.2017, výkony rovné či lepší úrovně entry standardů EA, lze brát jako akceptovatelné pro případnou nominaci, při jejich dosažení v období od 1.1.2016 do 26.2.2017 (s výjimkou u vícebojů a skoku o tyči).

Termín podání pre-finální přihlášky pro HME proběhne 23.2.2017, se schválením vedení výpravy a doprovodu a s možnými následnými úpravami přihlášek závodníků do 26.2.2017. Schválení nominace závodníků proběhne 26.2.2017.

Dokument – ČAS

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

YouTube
Share