Vydejte se parním vlakem na Plavecký hrad

Jízda parního vlaku do Plaveckého Podhradia, kde můžete navštívit zříceninu  Plaveckého hradu

Termín jízdy:

14. září 2019

Výletní vlak potáhne lokomotiva 555 3008 “Mazutka” a souprava vozů bude složena z historických vozů. Cestující se budou moci občerstvit v bufetu a koupit si suvenýry. Mohou také  navštívit hrad a i nedalekou jeskyni.

 

Plakát pořadatele

plavecký hrad 2019 – plakát

 

Lokomotiva Mazutka

555.3008 je jedna z dochovaných parních lokomotiv řady 555.3, která vznikla v 60. letech přestavbou lokomotiv řady 555.0 (původně řada 52 DRB) na vytápění mazutem.

Lokomotiva byla vyrobena firmou Škoda v roce 1943 pod výrobním číslem 1523. Byla předána DRB a zde označena 52.7447. Do Čech se krátce vrátila po konci války jako kořistní stroj, záhy ale byla předána ÖBB. Do Čech se natrvalo vrátila až v roce 1951. Roku 1952 jí bylo přiděleno označení 555.008 a jejímu tendru 930.2020. V rozmezí 31.10. až 17.12.1964 byla lokomotiva i tendr přestavěny na vytápění mazutem v dílnách Ivano-Frankovsk. Rekonstruovaný stroj Československé státní dráhy převzaly 17.12.1964, číslo lokomotivy bylo změněno na 555.3008 a tendr přeznačen na 930.3020. Lokomotiva sloužila v depu Bratislava východ až do svého zrušení 16.8.1972, následně pak byla změněna na vytápěcí kotel K 549.

Dne 1.11.1983 se dostala do muzejních sbírek Muzejně dokumentačního centra Bratislava (MDC), do roku 1999 se nacházela v depozitáři MDC v Kútech, odkud byla přepravena do depa Bratislava východ. V letech 1999 až 2011 prošla náročnou opravou do provozního stavu (včetně použití některých dílů z mazutky 555.3254). 29.10.2011 vykonala technicko-bezpečnostní zkoušku (TBZ) a stala se tak jedinou provozní parní lokomotivou na kapalná paliva na Slovensku (je stále nazývána Mazutkou, ale z technických důvodů se v ní topí topným olejem).

Zdroj: Wikipedie

  

Plavecký hrad

je zřícenina, která se nalézá nad slovenskou obcí Plavecké Podhradie na kopci Pohanská na západním úpatí Malých Karpat. Na severním úbočí se nachází vchod do Plavecké jeskyně.     

Hrad vznikl jako královská pohraniční pevnost mezi lety 1256 až 1273. Místní jméno Plavecký pochází od kmene Polovců, kteří byli původně maďarskými králi pověřeni ochranou hranic a na hradě sídlili. Od roku 1398 byl majetkem Stibora ze Stibořic. Do 16. století jej vlastnila hrabata ze Svätého Jura a Pezinku, poté Seréďové, 1553-1575 Fuggerové, po nich Balašové. V druhé polovině 16. století byl hrad přestavěn na renesanční pevnost s několika dolními nádvořími. Od 1641 nepřetržitě až do 20. století byli jeho vlastníky Pálffyové. Postupně byl znovu opevňován a udržován i v průběhu 17. století, kdy byl také doplněn o nové dělové bašty. V roce 1706 byl poškozen císařským vojskem, které jej dobývalo proti povstalcům, nasazeným tam Františkem II. Rákóczim. Od tehdy už obnoven nebyl. Sídlo panstva bylo přestěhováno do Malacek.

Zdroj: Wikipedie

 

Lokomotiva Mazutka- foto: Jan Kratochvíl – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikime