Parní lokomotivy na českých a slovenských železnicích 2019

Přehled provozuschopných parních lokomotiv , které jezdí po českých a slovenských železnicích s nostalgickými vlaky

Označení
Přezdívka
fotografie Poznámka
475.179

 

Šlechtična Děčínská Lokomotiva 475.1 je univerzální parní lokomotiva vyráběná v letech 1947–1950 Škodovými závody v Plzni pro Československé státní dráhy v celkovém počtu 172 kusů, z nichž však bylo posledních 25 dodáno do KLDR. Pro svůj elegantní vzhled dostala přezdívku Šlechtična. Lokomotivy byly určeny pro vozbu dálkových rychlíků, osobních vlaků a také příležitostně rychlých nákladních vlaků. info – wikipedia.org
475.111

Šlechtična

plzeňskáBooking.com

93.1360 Ventilovka Parní lokomotiva 93.1360 Ventilovka je parní tendrovou lokomotivou s uspořádáním náprav 1´D1´původní řady 378 BBÖ -Osterreichischen Bundesbahn, později řady 93 ÖBB, kterou v letech 1927 až 1930 vyráběly rakouské lokomotivky ve Floridsdorfu, Wr. Neustadtu nebo Krauss v Linci. Za II. světové války byly shodné lokomotivy vyrobeny také pro Slovenské železnice -řada 431.0, které po válce připadly ČSD, a pro Jugoslávské železnice řada 53.
477.043 Papoušek Stroj 477.043 byl vyroben pod výrobním číslem 3042. Technicko-bezpečnostní zkoušku vykonal dne 20. května 1955 na traťovém úseku z Kolína do Chocně a zpět. ČSD jej převzaly v lokomotivním depu Praha-Vršovice a v Praze zprvu také zůstal, přičemž jeho domovem bylo rovněž depo Praha střed. V roce 1959 se stroj krátce ocitl v Českých Budějovicích a přes své původní vršovické depo se vydal do Valašského Meziříčí. V letech 1961 až 1974 působil v RD Zvolen. V posledním období svého provozu sloužil v Kolíně jako jediný své řady. Předán sem byl z Nymburka za účelem vedení osobních vlaků přes styk proudových soustav v Kutné Hoře a pro nedostatek jiných lokomotiv. Po ukončení turnusování v květnu 1979 byl v místním depu odstaven a 1. srpna mu propadla způsobilost kotle.  Po mnoha peripetiích mohl opět vozit vlaky po tratích ČSD a stal se jedním z prvních provozuschopných muzejních strojů. V polovině devadesátých let 20. století se vrátil do majetku nyní již nástupnických ČD, v Českých Velenicích byl uveden do provozuschopného stavu a je deponován v depu Louny. info – wikipedia.org
477.013 Papagaj
Původně zvolenský 477.013 byl v létě 1972 předán do Nymburka a nasazován na výkony tohoto depa, především na tradiční rameno do Rumburku. V provozním stavu zůstal do roku 1977 a v září pro nepotřebnost zrušen. Sešrotování však unikl, jelikož byl vybrán pro převoz do připravovaného železničního skanzenu v České Třebové. Roku 1978 sem byl skutečně převezen, ale i nadále chátral pod širým nebem. O šest let později o něj projevilo zájem Múzejno–dokumentačné centrum v Bratislavě, které si ho odvezlo a opravilon alespoň do vystavovatelného stavu.] V roce 1992 se jej ujali nadšenci z depa Poprad-Tatry, kteří začali usilovat o jeho zprovoznění. Po sedmi letech práce lokomotiva v říjnu 1999 prošla technicko-bezpečnostními zkouškami a stala se provozuschopným exponátem.[40] Kromě propadnutí kotle v letech 2004–2006 je od té doby používána k historickým jízdám a setkáním nejen na Slovensku, ale i v zahraničí. – info – wikipedia.org
498.104 Albatros Lokomotiva 498.104 s tendrem 935.2284 převzali zástupci ČSD z výrobního závodu dne 24. 12 1954. Jeho kotel podrobili tlakove zkoušce ve výrobnom závodě ješte na podzim roku 1954. Od 27.1. 1955 byl evidenčne zařazený do stavu lokomotivního depa Praha střed. Svou premiéru technicko-bezpečnostní zkoušku lokomotiva absolvovala 18. 1. 1955 a už od 27. 1. 1955 ho přeřadili do stavu v depu Žilina. Od 21. 5 1958 potom sloužil v depu Přerov, od 5. 6 1960 v depe Bratislava hlavné, od 4. 11. 1968 v depu Leopoldov, od 3.7 1970 v depu Nové Zámky a od 22. 8 1972 opět v depu Bratislava hlavné, kde už zůstal až do svého vyřazení z provozu v roce 1979. více o této lokomotivě

310.0134

 Babička Vyrobena První českomoravskou továrnou na stroje v Libni pro místní dráhu Litovel – Senice s označením Litovel. V současné době majetek ČD a.s., Depa historických vozidel Lužná u Rakovníka.

1435 EP 1000

   Poválečná výroba parních lokomotiv v ČKD Praha neznamenala pouze dodávky nejmodernějších strojů pro ČSD nebo na export, ale také pro vlečkaře. V polovině 50. let nabízela Libeňská lokomotivka typovou řadu moderně řešených lokomotiv. Nejmenší z nich byla dvounápravová lokomotiva typu 1435 BS 200, nejrozšířenější byl tříosý typ 1435 CS 400 nebo silnější 1435 CP 600 a nakonec nejmohutnější a nejvýkonější byl typ 1435 EP 1000, představující vrchol konstrukce ve své kategorii. Dnešních dnů se dočkala jediná lokomotiva tohoto typu, vyrobená jako osmá v pořadí pod továrním číslem 3591/1956. Spojené ocelárny, národní podnik, Kladno ji objednaly 18. 5. 1954 a o dva roky později byla dokončena. Na vlečce SONP, které za ni zaplatily 560 764,-kčs, jezdila pod pořadovým číslem 32. Stroj sloužil až do konce roku 1978, kdy byl převeden na vytápěcí kotel a v následujícím roce byl také zrušen. Namísto sešrotování byla lokomotiva převzata do železniční sbírky Národního technického muzea. V roce 1994 započalo náročné restaurování lokomotivy do provozuschopného stavu, které bylo dokončeno v roce 2014.

informace : NADACE OKŘÍDLENÉ KOLO

213.901

KPKV Brno  

Průmyslová posunovací lokomotiva Rok výboroby: 1954 Maximální rychlost: 35 km/h

213.902

výtopna Zlíchov

 

 Parní lokomotiva 213.902 je nejmenší z poválečné typové řady posunovacích lokomotiv, vyráběných v ČKD Praha pro průmyslové podniky v Československu i v zahraničí. Je zároveň i nejstarší, neboť lokomotiva výrobního čísla 2207 byla vyrobena v roce 1947 jako prototyp. Na trati Chotětov – Skalsko proběhly její náročné provozní zkoušky a ještě téhož roku byla dodána do cukrovaru v Dolním Cetně. Zde sloužila až do uzavření cukrovaru v roce 1959. Poté byla předána do cukrovaru v Kropáčově Vrutici, kde vydržela až do svého odstavení v roce 1972. Od roku 1991 do 1994 stála na pomníku v železniční stanici Meziměstí. Nyní je po opravě opět provozní. informace : www.masinka.cz/
354.7152

 

Sedma
 
Seznam bude postupně doplňovaný a nejedná se o úplný přehled všech lokomotiv na českých a slovenských drahách
Pokud máte provozuschopnou lokomotivu a chcete přidat do seznamu pište do kontaktů

 

Malý seriál parních lokomotiv