120. výročí Posázavského Pacifiku a 80. let parníku Vltava

Dne 1. května 1900 byl uveden do provozu poslední stavební úsek Posázavského Pacifiku. Ten propojil Jílové u Prahy a Skochovice, a vlaky tak mohly začít jezdit na celém úseku mezi Prahou a Čerčany podél řeky Sázavy.

120. výročí Posázavského Pacifiku a 80. let parníku Vltava

České dráhy a Pražská paroplavební společnost si toto výročí připomenou jízdou parního vlaku a parníku Vltava. V letošním roce navíc uplyne 80 let od spuštění tohoto kolesového parníku na vodu.

 

Termín jízdy:

25. dubna 2020

Parní vlak i parník vyjede z Prahy, a ve městečku Davle si cestující přestoupí mezi oběma historickými dopravními prostředky. Ten, kdo přijede do Davle parníkem, pojede zpět parním vlakem, případně naopak.

Jízdní řád

parník parní vlak
8:30 Rašínovo nábřeží x
Praha-Smíchov 12:57
Praha-Braník 12:33
10:45 Davle 11:55
10087 102
parní vlak parník
x Rašínovo nábřeží 13:45
9:35 Praha-Smíchov
10:23 Praha-Braník
10:56 Davle 11:45
103 10088
parník parní vlak
14:25 Rašínovo nábřeží x
Praha-Smíchov 18:28
Praha-Braník 17:59
16:40 Davle 17:35
10089 104
parní vlak parník
x Rašínovo nábřeží 19:30
15:35 Praha-Smíchov
15:58 Praha-Braník
16:26 Davle 17:30
  • Parní vlak odjíždí, přijíždí na nádraží Praha-Smíchov.
  • Loď odplouvá a připlouvá na Rašínovo nábřeží, přístup od Palackého náměstí.

Jízdné

  • zahrnuje jízdenku a rezervaci k sezení do parního vlaku a přepravu parníkem Vltava
  • základní cena = 590,- Kč
  • snížená cena = 390,- Kč. Snížená cena platí pro děti od 3 do 11 let

Prodej jízdenek

  • Prodej bude zahájen 09.03.2020 u všech pokladních přepážek ČD.
  • Prodej na e-Shopu ČD nebude realizován.

Všeobecné informace

  • Cestující si u pokladní přepážky ČD vybere, kterým dopravním prostředkem chce cestovat z Prahy do Davle (parní vlak nebo parník).
  • V Davli se pak uskuteční mezi oběma dopravními prostředky přestup.
  • Cestu zpět z Davle do Prahy absolvuje cestu v jiném dopravním prostředku, než tím, kterým přijel z Prahy.

Plakát

120 let Posázavský pacifik

Akci pořádají České dráhy a Pražská paroplavební společnost.

 

 

Parník Vltava
Foto: Milan Dvořák

Kolesový parník Vltava

je jedním z posledních dvou velkých kolesových parníků (druhým je parník Vyšehrad), které jsou v Čechách v provozu. Parník Vltava provozuje Pražská paroplavební společnost, a.s. Nyní se využívá především k výletním a vyhlídkovým plavbám po Vltavě.

Parník Vltava funguje od roku 1940, kdy Pražská paroplavební společnost renovovala svoji lodní flotilu. Po druhé světové válce bylo parníků celkem 17, postupně však chátraly a byly vyřazovány z provozu. V současnosti jsou v provozu pouze dva z nich – Vyšehrad a Vltava.

Kolesový parník Vltava patří spíše k menším parníkům. Musel být kratší a užší, aby snadno a bezpečně proplouval plavebními komorami na nejvytíženější trati Praha – Štěchovice, pro kterou byl původně určen. Z důvodu četných nízkých mostů neměl ani vyhlídkovou palubu. Vyroben byl v loděnici PRAGA v Praze – Libni pod vedením hlavního konstruktéra, Ing. Benbenka. Nový parník Vltava byl nakonec po několika zdrženích spuštěn na vodu 27. 8. 1940.

Během 2. světové války, podobně jako řada jiných lodí, i parník Vltava musel plout pod německým názvem Moldau I., i nadále se však plavil po své obvyklé trase do Štěchovic. Na této trati fungoval až do roku 1990, kdy byl jako poslední provozuschopný parník po nehodě odstaven. V březnu až srpnu roku 1991 bylo plavidlo částečně opraveno a znovu uvedeno do provozu jako restaurační loď. Další, a prozatím poslední, rekonstrukce proběhla v roce 2007, kdy byl vzhledem k narůstající historické hodnotě parník kompletně restaurován, aby se co nejvíce přiblížil své původní podobě z roku 1940.

Zdroj: Wikipedie