Zpráva ze zasedání Výboru ČAS ze dne 20. 11. 2021

Výbor ČAS vedl předseda ČAS Libor Varhaník.

  • Výbor ČAS jednomyslně schválil zápis č. 1/2021 z jarní schůze Výboru ČAS v roce 2021 konané dne 10. 4. 2021.
  • Výbor ČAS schválil návrh rozpočtu ČAS na rok 2022.
  • Výbor ČAS podle článku VII odstavec 3 písmeno f) Stanov ČAS pro rok 2022 stanovil sazbu členského příspěvku v členění na pevnou částku 500 Kč a na pohyblivou částku 150 Kč/evidovaného člena.  Pro účely výpočtu členského příspěvku se vychází z počtu evidovaných členů vykázaných ve stavu evidence členské základny podle směrnice ČAS č.9/2019 k 1.1.2022. Členský příspěvek je splatný do 31.března 2022.
  •  Výbor ČAS schválil Strukturu mistrovských soutěží družstev dospělých řízených ČAS pro rok 2022.
  •  Výbor ČAS schválil Strukturu mistrovských soutěží družstev juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků a starších žákyň řízených ČAS pro rok 2022.
  •  Výbor ČAS jednomyslně schválil termín jarní schůze Výboru ČAS v roce 2022 na den 9. 4. 2022 v Pardubicích s tím, že stěžejními body pořadu schůze budou projednání Výroční zprávy ČAS za rok 2021, včetně výsledků hospodaření ČAS za rok 2021, projednání zprávy o kontrolní činnosti Dozorčí rady ČAS v roce 2021.