Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě se spojil se sportovními kluby v boji proti HIV.

I když Česko patří ve světě i Evropě k zemím s nižším výskytem infekce HIV/AIDS, prevence a včasná léčba jsou stále velice důležité. Potvrzují to narůstající případy HIV pozitivních, kterých je v republice dle statistik Státního zdravotního ústavu přes pět tisíc, v Moravskoslezském kraji pak bylo zaznamenáno již 294 pozitivních případů. Varující je, že strach z nemoci AIDS opadl a lidé se před ní přestávají chránit. I proto Zdravotní ústav spustil kampaň, do níž se zapojily přední sportovní kluby kraje – HC Vítkovice Ridera, FC Baník Ostrava a HCB Karviná. V rámci jejich domácích zápasů se zájemci nejen z řad sportovních fanoušků budou moci bezplatně podrobit preventivnímu testování.

Infekce virem HIV vede k postupnému oslabování imunitního systému až k propuknutí onemocnění AIDS, charakterizovaného vznikem řady komplikujících stavů, mj. zápalů plic nebo meningitid.

Stále neexistuje léčba, která by umožnila tuto infekci vyléčit. Virus HIV se nejčastěji přenáší krví, nechráněným pohlavním stykem, může se přenést z matky na dítě během těhotenství nebo porodu. Rizikové je také sdílení jehel zranitelnou skupinou injekčních uživatelů drog. Současná lékařská věda umí zajistit lidem s infekcí HIV plnohodnotný život, avšak jen za předpokladu, že dodržují stanovenou léčbu antiretrovirotiky. U pravidelně a správně léčených pacientů se významně snižuje riziko přenosu viru jak na partnery, tak i z matky na dítě. Včasný záchyt infekce dává větší naději pro úspěch následné léčby. Proto se v případě rizikového chování doporučuje nechat se otestovat. Svůj stav si může každý ověřit anonymně a bezplatně testováním, které je dnes přístupné široké veřejnosti.

„Potěšilo nás, že naši kampaň podpořily i přední sportovní kluby, za což jim velmi děkujeme. V poslední době se HIV dostalo na okraj zájmu. Zprávy o tom, že se blíží nová vakcína a že se už někteří lidé dokonce vyléčili, přispívají k tomu, že lidé ztrácí opatrnost. Často se nám v poradně stává, že se více obávají například hepatitidy C než HIV. Přitom hepatitida C je dnes plně vyléčitelné onemocnění, ale infekce virem HIV je stále onemocnění, jehož vývoj dokážeme léčbou jen zpomalit, nikoliv vyléčit. Vývoj testů vakcín a nových léků prozatím nenaznačuje, že by v nejbližší době mohlo dojít k zásadnímu průlomu,” říká MUDr. Ivan Tomášek, vedoucí Oddělení podpory zdraví Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě.

„Onemocnění AIDS už pro řadu lidí není zdaleka takovým strašákem jako kdysi. O to více je ale nebezpečné. Když jsme se dozvěděli o možnosti zapojit se do této preventivní kampaně, neváhali jsme,” uvádí trenér HC Vítkovice Ridera Miloš Holaň.

Zdarma a anonymně se bude možné otestovat na speciálně označených místech během zápasů HC Vítkovice Ridera 22. září mezi 16:30-20:30, Baníku Ostrava 23. září v čase 14:00-18:00 a HCB Karviná 30. září od 17:00 do 21:00 hodin.

„Lidé by se měli testovat po každém rizikovém chování, optimálně po uplynutí tří měsíců, minimálně však po 14 dnech. Díky moderní terapii je u léčených pacientů s HIV infekcí očekáváné přežití srovnatelné s průměrnou délkou života české populace, ale je nutné zahájit léčbu co nejdříve,” dodává MUDr. Ivan Tomášek.

Zbavte se proto pochybností a otestujte se během uvedených zápasů nebo v HIV poradnách Zdravotního ústavu. Je to jednoduché, test na HIV se provádí anonymně, rychle a zdarma.

Více informací o testování v kamenných poradnách najdete na www.poradnaHIV.cz.


O Zdravotním ústavu se sídlem v Ostravě

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě byl zřízen v roce 2003 transformací hygienických stanic, kdy došlo ke sloučení odborného laboratorního a podpůrného hodnotitelského zázemí pro podporu činností v oblasti ochrany veřejného zdraví. Součástí ZÚ jsou všechny původní odborné laboratorní činnosti, které i v současné době slouží jako expertní zázemí pro hygienu. ZÚ Ostrava má nyní již více než 20 pracovišť v pěti krajích ČR a je největší institucí svého druhu v České republice. Svým obrovským rozsahem poskytovaných činností, důrazem na kvalitu a efektivnost se stal významným poskytovatelem služeb pro ochranu zdraví a životního prostředí. Více informací na www.zuova.cz.