ZÁKROK, který postavil po devíti letech pacienta na nohy

Na konci srpna se ve Vinohradské nemocnici podařil další z medicinských zázraků! Naši lékaři provedli úspěšně zákrok, který byl v ČR proveden jako jeden z prvních svého druhu právě v letních měsících 2022 ve FNKV.


Novou metodu se vydal MUDr. Šimon Kozák, vedoucí centra léčby bolesti Kliniky anesteziologie a resuscitace FNKV a 3.LF UK diskutovat a více se o ní dozvědět na zahraniční kongres do Barcelony letos v květnu a rozhodl se ji dát šanci s týmem ostatních lékařů záhy i u nás.


Jedná se o metodu neurostimulace zadních provazců míšních (Spinnal Cord Stimulation SCS), která se již běžně užívá pro neuropatické neztišitelné bolesti několik desítek let. Ovšem upravený koncept neurostimulační metody míšní (stimulace zadních rohů míšních) byl využit v ČR poprvé v červenci, resp. srpnu 2022 u prvních dvou pacientů. Pacient, který byl devět let upoután na invalidní vozík byl vybrán týmem k aplikaci metody ve FNKV. A již nyní už také můžeme říct, že s kýženým výsledkem!


Operace byla provedena 31.8.2022 po dvouměsíčních přípravách.

Již po týdnu terapie byl pacient schopen podporované chůze v chodítku a nezávislého stoje, další zlepšování stavu mělo překvapivou dynamiku a stále dělá pokroky (momentálně pokračující RHB ve FTN v Krči). Dokonce se nevídaným způsobem snížila bolestivost i spasticita dolních končetin. Intenzivní neurorehabilitace facilitovaná neurostimulací specifických oblastí dolních části míchy (conus medullaris) se tak zdá budoucností s potenciálem a nadějí pro dosud neléčitelné pacienty s míšním poraněním a poruchou hybnosti dolních končetin.

tisková konference s pacientem
Mudr.Šimon Kozák s pacientem po operaci


„Dosud platilo, že když má člověk poraněnou míchu a je na vozíku, je to pro něj konečná ve smyslu možného uzdravení. Tato nová operace ale celý dosavadní předpoklad mění a otevírá naději pro řadu pacientů, jejichž neurologická porucha se skutečně může reálně zlepšit.“ říká lékař Šimon Kozák, který se ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady věnuje léčbě bolesti.