Výzkum míry popularity sportu v ČR

Národní sportovní agentura (NSA) v rámci říjnového výzkumu zjišťovala vztah Čechů ke sportu, a jak jsou podle nich jednotlivé sporty atraktivní z diváckého pohledu a z pohledu jejich aktivního provozování. Výzkum patří mezi kritéria pro rozdělování financí v rámci výzvy Podpora sportovních svazů 2021.

Pět tisíc respondentů

Výzkumu se účastnilo celkem pět tisíc respondentů a byli vybráni tak, aby představovali reprezentativní vzorek české společnosti. V části výzkumu, která se věnovala vztahu Čechů ke sportu obecně, respondenti odpovídali na otázku, jak často sport sledují jako diváci (prostřednictvím médií nebo přímo na sportovišti), a jak často sport sami aktivně provozují. Do části výzkumu, která se věnovala popularitě / oblíbenosti jednotlivých sportů, bylo zařazeno 105 sportů, které jsou reprezentovány národními sportovními svazy v ČR.

„Jeden z cílů při založení Národní sportovní agentury bylo nastavení transparentních pravidel a kritérií při rozdělování dotací. Dotace sportovním svazům jsou nyní rozdělovány na základě velkého množství kritérií, mezi které patří například počet aktivních členů nebo velikost mládežnické základny. Nově mezi kritéria patří i zmíněný průzkum popularity sportů, který byl vytvořen na základě odpovědí více než 5 tisíc respondentů,“ uvádí předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička.

Respondenti jednotlivé sporty hodnotili ze dvou hledisek. Za prvé podle toho, do jaké míry jsou pro ně atraktivní z pohledu diváka. A za druhé z hlediska toho, že by se jim sami aktivně věnovali. Sporty hodnotili na škále od 1 (nejméně atraktivní) do 10 (nejvíce atraktivní) a následně byl pro všechny sporty vypočítán průměr jejich atraktivity z diváckého pohledu a z pohledu jejich aktivního provozování.

Jak Češi sledují sport :

  • pravidelně sleduje přibližně 41 % Čechů,
  • kdy 7 % respondentů  sport sleduje každý den
  • 20 % několikrát týdně
  • 14 % jednou či dvakrát týdně.

Výrazně více sport sledují muži. Pravidelně jich sport sleduje 55 %, zatímco žen pouze 28 %. Češi nejraději sledují lední hokej, za ním následuje lyžování, atletika, tenis a biatlon. Výsledky se výrazně liší u mužů a u žen. Zatímco u žen je divácky nejatraktivnějším sportem krasobruslení, u mužů se nedostalo ani mezi 20 divácky nejatraktivnějších sportů. Podobně dopadl fotbal. Třetí nejoblíbenější sport v hodnocení mužů se umístil až na 22. pozici u žen.

Dlouhodobým cílem Národní sportovní agentury je rozsportování české populace. Většina Čechů totiž nesportuje vůbec, nebo jen nárazově. “Je to veliký problém. Například ve Skandinávii sportuje 80% obyvatel,” řekl 1. místopředseda Národní sportovní agentury Ivo Lukš. Aktivně sport pravidelně provozuje přibližně 38 % Čechů.

Jak Češi sportují:

  • Každý den aktivně sportuje 5 % respondentů,
  • několikrát týdně 18 % a
  • jednou či dvakrát týdně 15 %.
  • 40 % Čechů se sportu nevěnuje vůbec nebo pouze příležitostně.

Muži sportují mírně častěji než ženy, ale ve srovnání se sledováním sportu je rozdíl mezi aktivním sportováním mužů a žen výrazně nižší.

Mezi nejatraktivnější sporty z pohledu jejich aktivního provozování patří bowling a kuželky, tenis, cyklistika, lyžování a stolní tenis.

Nejatraktivnějším sportem pro aktivní sportování je u mužů cyklistika, která se u žen umístila až na 12. pozici. U žen se vysoko umístil taneční sport, jóga, sportovní aerobik a fitness a plavání.

Celý průzkum zde