Vládní nařízení se dotknou v Hradci Královém Památky zesnulých

Česká republika si letos poprvé bude připomínat Den památky zesnulých netradičním způsobem, svátku se totiž dotknou některá vládní nařízení. Na hradeckých hřbitovech, které budou v období Dušiček otevřené od 8 do 20 hodin, je i přes výjimky doporučeno nosit roušky. Na vybraných hřbitovech v Hradci bude také k dispozici pracovník Technických služeb Hradec Králové, který v případě potřeby pomůže s nalezením hrobu či vyřízením jiné záležitosti týkající se pohřebnictví. Pro vybrané dny v období Dušiček rovněž budou posílené spoje MHD, linka č. 9 bude navíc zajíždět až k Lesnímu hřbitovu.
 

„Pro všechny je to zcela nová situace, ale jsem pevně přesvědčen, že i v této nelehké době jsme schopni uctít památku našich blízkých, kteří už tu nejsou s námi, důstojným způsobem. Tento svátek obvykle provází zvýšená koncentrace osob na hřbitovech i v jejich okolí. Buďme k sobě prosím ohleduplní a nosme roušky,“ říká primátor města Alexandr Hrabálek. Nošení roušek je povinné v zastavěném území, ve kterém se nacházejí také některé hradecké hřbitovy, doporučeno je nošení roušek i na Lesním hřbitově. Zároveň budou na hřbitovech v Kuklenách, na Pouchově, Lesním hřbitově v Malšovicích, na Novém Hradci a v Plotištích veřejnosti k dispozici pracovníci Technických služeb Hradec Králové. „Tito vybraní pracovníci jsou připraveni pomoci či poradit při hledání konkrétního hrobu nebo aby podali informace o délce a případné nutnosti proplacení nájemného a služeb s nájmem spojených. Na hřbitově v Kuklenách a na Lesním hřbitově funguje také pomoc imobilním osobám při dopravě ke hrobu a to prostřednictvím elektrovozíku,“ říká náměstkyně primátora Věra Pourová, do jejíž gesce spadají městské organizace. Dopravu prostřednictvím elektrovozíku je třeba si domluvit telefonicky dopředu se správcem hřbitova. Auta mají do hřbitovů vjezd zakázaný. 
Během období Dušiček budou také posíleny vozy MHD, a to ve středu 28. října, kdy je státní svátek, dále o víkendu 31. října a 1. listopadu, a také 2. listopadu v samotný Den zesnulých. Posílena bude linka č. 9, která nebude končit na obvyklé zastávce Střelnice, ale bude v době od 8 do 19 hodin pokračovat až na Lesní hřbitov. V případě 2. listopadu bude linka 9 zajíždět na Lesní hřbitov v době od 8 do 16 hodin. Posílena bude také linka č. 3 zajíždějící ke hřbitovu v Kuklenách. Nasazeny zde budou kloubové autobusy a trolejbusy, jejichž kapacita je oproti standardním vozům zhruba o jednu třetinu vyšší. Pokud bude nutné kapacitu ještě navýšit, bude pro tyto případy připravena mimořádná autobusová posila, kterou bude možné nasadit do provozu tam, kde to bude nejvíce potřeba. 
S ohledem na stávající epidemickou situaci jsou v kanceláři správy hřbitovů v areálu hřbitova v Kuklenách až do odvolání omezeny úřední hodiny. Pro veřejnost je otevřeno v pondělí a ve středu od 8 do 13 hodin. Po dušičkách pak bude obdobně jako na jaře upřednostňována elektronická a korespondenční komunikace s klienty.