Trh zaplavil rekordní počet padělaných cigaret. Rozpočet přišel o miliardu.

V Česku rekordně narostl podíl padělaných cigaret. Vyplývá to z výzkumu odhozených prázdných krabiček, který výskyt padělaných cigaret sleduje každého půl roku. Podle jeho aktuálních výsledků se letos v Česku spotřebuje čtvrt miliardy padělaných cigaret. Státní rozpočet kvůli tomu přijde o miliardu korun. Je to nejvyšší podíl padělaných cigaret, jaký byl kdy v Česku zaznamenán.

„Zásadnější než rekordní podíl padělaných cigaret je dynamika jeho nárůstu. Oproti stejnému období loňského roku, jakkoli to bylo poznamenané řadou omezení, narostl podíl padělaných cigaret na trhu čtyřikrát,“ upozorňuje Lukáš Horák, výkonný ředitel Českého sdružení pro značkové výrobky.

 

Podíl padělaných cigaret na českém trhu nyní dosahuje 1,6 %. Doposud se však jejich podíl vždy držel pod jedním procentem, s jedinou krátkou výjimkou, kdy v roce 2019 povyrostl na 1,2 %.

„Je třeba si uvědomit, že každá desetina procenta trhu, kterou obsadí skupiny organizovaného zločinu padělající cigarety, představuje zhruba 80 milionů korun, o které přijde státní rozpočet na spotřební dani a na dani z přidané hodnoty,“ vysvětluje Lukáš Horák.

Horák ovšem zároveň upozorňuje, že si členské společnosti Českého sdružení pro značkové výrobky z řad tabákových společností dlouhodobě vysoce cení spolupráce s celní správou napříč Českou republikou při potírání padělaných, případně pašovaných, tabákových výrobků. Dle Horáka jeden z důvodů pro růst podílu padělaných cigaret spočívá ve sbližujících se cenách tabákových výrobků v Česku a v Německu a Rakousku, čímž se Česko stává atraktivnější cílovou zemí pro tento typ kriminality.
Výzkum odhozených krabiček probíhá ve 30 městech napříč Českou republikou a přímo tak pokrývá přes třetinu obyvatel České republiky. Analyzuje odhozené krabičky cigaret a zkoumá podíl cigaret spotřebovaných u nás, ale zdaněných v jiné zemi, či nezdaněných vůbec. Do této kategorie spadají kromě padělaných ještě pašované cigarety, a také cigarety, které si zákazníci dovezli do České republiky z jiných zemí legálně. Podíl této kategorie nyní dosahuje celkem 4,9 % a je tak kvůli uzavření hranic v době pandemie nižší než v roce 2019.

České sdružení pro značkové výrobky (ČSZV)

Základním posláním ČSZV je ochrana a podpora společných zájmů výrobců značkových výrobků v oblastech, které ovlivňují výrobu, uvádění na trh, distribuci a prodej značkových výrobků v České republice. Jeho členy jsou výrobci a dovozci rychloobrátkového značkového zboží. Sdružení, které vzniklo v roce 1993, je členem Evropského značkového sdružení (AIM), Cosmetics Europe (CE), Asociace výrobců detergentů (AISE), Světové federace zadavatelů reklamy (WFA) a české Rady pro reklamu.
Více informací

YouTube
Share