Střet vlaku Os 3901 s osobou pohybující se v kolejišti