Stavba metra D ohrožena není, DPP se důrazně ohrazuje vůči tvrzením z dnešního článku MF Dnes

 Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) se důrazně ohrazuje vůči tvrzením, která dnes zveřejnila MF Dnes v článku o metru D. Stavba metra D ohrožena není. DPP má všechna potřebná pravomocná povolení, zhotovitelé i samotná společnost Inženýring dopravních staveb a.s. (IDS) si převzali výzvy k zahájení stavby. Stavba metra D by byla ohrožena, pouze pokud by IDS chtěl od smlouvy s DPP na technický dozor investora sám odstoupit. DPP totiž o takovém kroku aktuálně neuvažuje. Vzhledem k tomu, že po převzetí výzvy IDS činí potřebné úkony k zahájení stavby, nezdá se, že by chtěl přijít o finanční odměnu a od smlouvy sám odstoupit. DPP proto považuje článek v MF Dnes za účelovou diskreditaci.

 

DPP má s IDS od ledna 2010 uzavřenou smlouvu na technický dozor investora na stavbu metra D.

Podle této smlouvy měl IDS do třech let od jejího podpisu zajistit pravomocné stavební povolení pro celou trasu metra D, tj. všech 10 stanic, na kterém pak měl dělat technický dozor investora. Pravomocné stavební povolení na první úsek metra D Pankrác – Nové Dvory (pouze 5 stanic) DPP nakonec získal až ve čtvrtek minulý týden, tj. více než 9 let poté, co jej měl podle smlouvy zajistit IDS. DPP proto odmítl uhradit některé deklarované činnosti IDS, které měl v minulosti dle smlouvy zajistit, ale nestalo se tak.

 

„DPP jako městská společnost musí jednat s péčí řádného hospodáře. Žádnému dodavateli nemůžeme proplatit odměnu za činnost či práce, které vůbec neodvedl. To je v elementárním rozporu se zákonem i etikou. Proplatíme je, pokud nám IDS předá věrohodné výkazy vykonané práce, což ale odmítá. Od počátku se snažíme najít řešení, i přes naši intenzivní snahu a několik kol jednání, ale zatím neúspěšně. Nicméně IDS se nyní evidentně rozhodl zneužít začátek stavby jedné z největších a nejdůležitějších investic v Praze, a vyvolat mediální pozornost k problému, který způsobil sám svojí nečinností. Článek, který zveřejnila MF Dnes, a který se pravděpodobně chystá také v týdeníku Hrot, protože nám z něj dorazily téměř identické dotazy jako z MF Dnes, považujeme pouze za pokus o diskreditaci DPP a stavby metra D. Ostatně vedení IDS nám před několika měsíci vyhrožovalo, že pokud DPP nezaplatí, bude tuto záležitost medializovat. DPP se nicméně těmito praktikami 90. let, nebo běžnými ve východněji položených zemích, nenechá zastrašit,“ řekl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

 

Pokud se IDS rozhodne sám odstoupit od smlouvy na technický dozor investora, DPP to bude respektovat. V takovém případě DPP neprodleně vysoutěží nového dodavatele těchto služeb za nových podmínek. DPP je připraven i na tuto eventualitu.