Státní svátky a vyvěšování státní vlajky ČR a kdy jsou zavřené velké obchody

Problematiku státních svátků upravuje zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích,o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění
pozdějších předpisů.

Tento zákon stanoví 3 kategorie svátků:

Státní svátky – ty jsou považovány za nejvýznamnější z hlediska českého státu – jsou
jimi:

 • 1. leden – Den obnovy samostatného českého státu
 • 8. květen – Den vítězství
 • 5. červenec – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
 • 6. červenec – Den upálení mistra Jana Husa
 • 28. září – Den české státnosti
 • 28. říjen – Den vzniku samostatného československého státu
 • 17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii

Ostatní svátky – jsou jimi:

 • 1. leden – Nový rok,
 • Velký pátek,
 • Velikonoční pondělí,
 • 1. květen – Svátek práce,
 • 24. prosinec – Štědrý den,
 • 25. prosinec – 1. svátek vánoční
 • 26. prosinec – 2. svátek vánoční.

Významné dny – jsou jimi:

 • 16. leden – Den památky Jana Palacha,
 • 27. leden – Denpamátky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti,
 • 8. březen –Mezinárodní den žen,
 • 12. březen – Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO),
 • 28. březen – Den narození Jana Ámose Komenského,
 • 7. duben – Den vzdělanosti,
 • 5. květen – Květnové povstání českého lidu,
 • 15. květen – Den rodin,
 • 10. červen – Vyhlazení obce Lidice,
 • 27. červen – Den památky obětí komunistického režimu a
 • 11. listopad – Den válečných veteránů.

Státní svátky a ostatní svátky jsou dny pracovního klidu. Významné dny jsou dny pracovními.

Pouze při státních svátcích (tj. těch vyznačených výše červeně) platí povinnost subjektů vymezených v § 2 odst. 1 písm. a) až s) zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státní
symbolů České republiky a o změně některých zákonů, vyvěšovat českou státní vlajku (viz § 7 odst. 1 téhož zákona). Při ostatních svátcích a významných dnech tato povinnost není. Vyvěšení státní vlajky při těchto dnech je dobrovolné.

Zavřené obchody

Od roku 2016 platí zákon, který omezuje prodej ve velkých provozovnách během vybraných svátků. Zákon omezuje obchody větší než 200 metrů čtverečních, a ty tak zůstanou zavřené například na Vánoce, Velikonoční pondělí nebo na svatého Václava. Nezapomeňte si proto nakoupit. Naopak nakoupit si můžete v obchodech menších než 200 metrů čtverečních nebo na benzinových pumpách, lékárnách, obchodech na letištích, nádražích a v nemocnicích. 

Kdy musí na svátek velké obchody zavřít  ?

 • 1. 1. Nový rok
 • 22. 4. Velikonoční pondělí
 • 8. 5. Den vítězství
 • 28. 9. Den české státnosti
 • 28. 10. Den vzniku samostatného československého státu
 • 24. 12. Štědrý den (od 12:00)
 • 25. 12. 1. svátek vánoční
 • 26. 12. 2. svátek vánoční

zdroj : Ministerstvo vnitra