Správa železnic opravila na Karlovarsku další dvě nádražní budovy

Správa železnic dokončila opravu dvou nádražních budov v Karlovarském kraji. Jde o objekty ve Stráži nad Ohří a v Tršnici, které byly součástí tehdejší Buštěhradské dráhy na trati Praha – Kladno – Chomutov – Karlovy Vary – Cheb. Oba stavební zásahy respektovaly a zachovaly historickou hodnotu budov.

Ve Stráži nad Ohří se opravila, fasáda, střecha, klempířské prvky, veřejně přístupné prostory a přístupové cesty. Zhotovitelem prací byla firma DOSTA, celkové náklady dosáhly 8 mil. Kč. Tato nádražní budova vznikla v roce 1899 podle projektu vrchního inženýra Antonína Königa a za léta své existence prošla změnami stejně jako vlastní železniční stanice. V souvislosti s dokončením opravy Správa železnic připravuje otevření původní čekárny, která bude dálkově monitorována.

Nádražní budova v Tršnici stojí od roku 1898 a až do dneška se dochovala bez necitlivých stavebních zásahů. V letošním roce došlo k celkové opravě objektu, která zahrnuje novou fasádu, střechu, klempířské prvky, úpravu veřejně přístupných prostor a chodníků. Stavební práce i v tomto případě zrealizovala firma DOSTA, celkové náklady činily 11 milionů korun. V Tršnici dojde v blízké době také k peronizaci nástupišť v rámci připravované rekonstrukce traťového úseku Tršnice (včetně) – Cheb (mimo).