Správa železnic hledá projektanta revitalizace trati Liberec – Česká Lípa

Už za dva roky by měla Správa železnic zahájit první fázi revitalizace trati z Liberce do České Lípy. Manažer drážní infrastruktury nyní hledá projektanta, který vytvoří dokumentaci pro stavební povolení. Předpokládaná hodnota zakázky činí 35 431 637 korun. K dokončení všech stavebních prací by mělo dojít v závěru roku 2024.
Stavba je z hlediska dalšího postupu přípravy rozdělena na dvě etapy. První, na kterou je nyní vypsána veřejná zakázka, řeší úsek Liberec (mimo) – Mimoň (včetně). Revitalizace je na něm navržena převážně na stávajícím tělese dráhy. Součástí druhé etapy bude přeložka v úseku Zákupy – Mimoň, která v současnosti není v souladu se Zásadami územního rozvoje Libereckého kraje a územními plány obcí. Příprava této části stavby bude pokračovat po změně územních plánů.


Cílem této fáze stavby s předpokládanými celkovými investičními náklady 1,3 miliardy korun je dosažení jízdní doby vlaků mezi Libercem a Českou Lípou 60 minut a zkrácení pobytu vlaků ve stanicích, kde bude docházet ke křižování. Z tohoto důvodu projdou komplexní rekonstrukcí stanice Jablonné v Podještědí a Rynoltice. Nové bude i traťové zabezpečovací zařízení.


Po komplexní rekonstrukci úseku Mimoň – Brniště – Jablonné v Podještědí zde bude trať stavebně připravena na rychlost 120 km/h s dočasným technologickým omezením na 100 km/h. Stavební práce v úsecích Jablonné v Podještědí – Rynoltice a Karlov pod Ještědem – Liberec-Horní Růžodol umožní zvýšit maximální rychlost vlaků na 85, resp. 80 km/h. Z důvodu zvýšení traťové rychlosti bude celkem 20 přejezdů vybaveno modernějším zabezpečovacím zařízením, dvě úrovňová křížení budou zrušena.


Ve stanici Mimoň je navrženo nové uspořádání kolejiště s dvojicí nástupišť o délce 110 m. Dvě nová vnější nástupiště dostanou stanice Jablonné v Podještědí a Rynoltice. V prvním případě budou dlouhá 125 m, s územní rezervou na 150 m, ve druhé jmenované stanici bude jejich délka 110 m.