Spotřebitelé méně věří ekonomice

Souhrnný indikátor důvěry se meziměsíčně snížil o 1 bod na hodnotu 98,1. Hlavní příčinou je pokles důvěry mezi spotřebiteli. Mezi podnikateli se téměř nezměnila.

Důvěra mezi podnikateli se meziměsíčně snížila v průmyslu a ve stavebnictví. V obchodě a ve vybraných odvětvích služeb se důvěra zvýšila. V lednu také proběhlo pravidelné šetření ČSÚ o bariérách růstu. „V průmyslu se značná část podniků potýká s nedostatečnou poptávkou. V některých dílčích odvětvích průmyslu a ve stavebnictví je ale stále významnou limitující bariérou růstu produkce nedostatek zaměstnanců“, sdělil Jiří Obst, vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.

Důvěra spotřebitelů se v lednu výrazně snížila. „Spotřebitelé se na začátku nového roku více obávají zhoršení celkové hospodářské situace a zároveň uvažují, že budou méně spořit,“ dodal Jiří Obst.

Další informace